Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calculation methodology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Praca dotyczy zagadnienia wzmacniania stref przypodporowych belek żelbetowych na ścinanie przy użyciu materiałów kompozytowych. Zaproponowano metodę obliczania udziału zbrojenia kompozytowego w nośności na ścinanie elementów wzmocnionych sposobem „S”, „U” i „W”, popartą komentarzem i doświadczalną w[...]
EN The paper concerns shear strengthening of reinforced concrete beams with polymer composites. A method of calculating composite contribution in the shear capacity of RC beam strengthened with S", "U" and "W" systems is proposed. A comparison of calculated and test shear FRP contribution confirms corr[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 106--107
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 423--427, CD
PL W artykule przedstawiono przegląd istniejących metodyk szacowania miejsc postojowych w części parkingowej na obiektach MOP w różnych krajach (Polska, Wielka Brytania, USA, Niemcy). W jego wyniku zostały określone cechy jakie powinny być uwzględnione w analizach, co pozwoliło na opracowanie nowej met[...]
EN The article presents an overview of existing parking estimation methodologies in the parking area at SAs in various countries (Poland, United Kingdom, USA, Germany). As a result, the characteristics that should be included in the analyzes were determined, which allowed for the development of a new m[...]
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2017 T. 48, nr 11 478--481
PL W artykule przestawiono kluczowe zmiany w metodyce obliczania obciążenia cieplnego budynków, zawarte w normie PN-EN 12831-1:2017-08, w stosunku do norm dotychczasowych. Zestawiono terminy i symbole używane w nowej normie i normach poprzednich. Omówiono również zagadnienia związane z obowiązkiem stos[...]
EN The article presents key changes in the methodology of the calculations of design heat load of buildings according to PN-EN 12831-1:2017-08 standard in comparison with previous standards. Symbols and terms have been set together, used in the standard discussed and the previous standards. Issues have[...]
5
80%
Energetyka
2003 nr 9 633-639
PL W badaniach odbiorczych (gwarancyjnych) kotłów energetycznych stosuje się polską normę PN-72/M-34128 lub inną, zgodnie z kontraktem na dostawę kotła - najczęściej jest to niemiecka norma DIN 1942:1994. Normy te w różny sposób regulują obliczenia ilości powietrza i spalin.
EN For the commissioning (guarantee) tests of power boilers there is used the PN-72/M-34128 Polish Standard or other standard according to the contract for the boiler supply - the most frequently is used the German Standard DIN 1942:1994. These standards in individual manner regulate calculations of th[...]
6
80%
Przegląd Budowlany
2016 R. 87, nr 3 44--50
PL W 2004 r. opracowano w Polsce Typowy Rok Meteorologiczny (TRM) dla ponad 60 miejscowości, w oparciu o dane klimatyczne z lat 1971–2000. Ze względu na obserwowane tendencje ocieplenia klimatu otrzymane na jego podstawie charakterystyki energetyczne budynków mogą odbiegać od rzeczywistego zapotrzebowa[...]
EN In 2004, a data set named Typical Meteorological Year (TRM) has been prepared in Poland for more than 60 towns, based on climatic data from the years 1971–2000. Due to the global warming tendencies, the energy profiles of the buildings obtained on the basis of the data contained in the above mention[...]
7
80%
Materiały Budowlane
2016 nr 1 39--41
PL W artykule omówiono zmiany w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynków z 2015 r. Na podstawie starych i nowych przepisów przeprowadzono obliczenia cieplne i sporządzono certyfikaty charakterystyki energetycznej zabytkowej kamienicy w Warszawie. Wyniki obliczeń zaprezentowano w postaci wy[...]
EN This article studies the changes made in 2015 in the methodology for calculating the energy performance of buildings. The calculations and the certificate are done for the historical house located in Warsaw. They are prepared following the present and the previous national regulations.The results ar[...]
8
80%
Materiały Budowlane
2015 nr 1 10--12
9
80%
Materiały Budowlane
2015 nr 1 14--16
10
70%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 3/II 243--261
PL W artykule przedstawiono podstawowe teorie nośności nadkrytycznej blachownic stalowych mające zastosowanie we współczesnych normach projektowania. Opisano rozbudowaną metodykę wymiarowania pośrednich żeber usztywniających blachownice zawartą w normie PN-EN 1993-1-5 [11] odnosząc się do bazowych teor[...]
EN Fundamental post-buckling theories of steel plate girders applied in contemporary design codes were presented in this paper. Complex procedure of girder intermediate stiffener design included in PN-EN 1993-1-5 [11] was described in respect to fundamental post-buckling theories. Some inconsistency in[...]
11
70%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 11 572--577
PL Przedstawiono wybrane aspekty obliczeniowe i konstrukcyjne związane z dopuszczeniem sprężenia częściowego i zarysowania w konstrukcjach mostowych. Na przykładzie wiaduktu drogowego przeanalizowano, jakie skutki powoduje zastosowanie sprężenia częściowego w kontekście wymiarowania przęseł na podstawi[...]
EN The paper presents selected calculation and construction problems related to the partially prestressed concrete bridges. Using an example of a simply supported superstructure of road overpass, an analysis of the effects of its partial compression is performed based on being yet in the use PN-S-10042[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last