Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  buses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The safety of buses in road traffic is very important because of potential hazards of peoples' life and health, damage and loss of freight and high costs of crash effects. The technical state of all vehicles has been examined during required periodical inspections, but in spite of this, the technica[...]
2
100%
Journal of KONES
EN A critical traffic situation has been explored where a double-deck bus may roll over. The factors that may cause critical situations during a bus drive have been analysed. Based on this, they may be categorised as being related to vehicle construction, vehicle operation, and road infrastructure. A s[...]
3
100%
Journal of KONES
EN The dynamic loads exerted on legs of seated bus passengers during a frontal traffic collision were studied. Passengers are being displaced as a result o f a bus collision with an obstacle and the nature of such displacement depends on the design of seats and personal protections applied (2- or 3-poi[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono najnowsze modele autobusów marki Solaris. Opisano nowe rozwiązania, które zastosowano w tych pojazdach. Na szczególną uwagę zasługuje pojazd napędzany energią elektryczną -Solaris Urbino 8,9 LE Electric.
5
100%
Komunikacja Publiczna
2018 nr 2 14--15
PL W tekście poruszono problem rosnących braków zatrudnienia wśród kierowców komunikacji publicznej. Sytuacja, której jesteśmy właśnie świadkami w Polsce, bardzo przypomina podobny kryzys, z jakim zmagały się kraje Europy Zachodniej w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia. W tekście autor analizuj[...]
EN The text raises the issue of increasing shortages of public transport drivers. The situation we witness now in Poland very much resembles a similar crisis, which were dealt with by countries of Western Europe in the second half of 1990s. The author analyses solutions known from other countries, whic[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój przewozów lotniczych w Polsce. Dokonane zostały też liczne inwestycje w porty lotnicze regionalne. W obsłudze transportowej portów lotniczych transport autobusowy odgrywa obecnie kluczową rolę. W większości miast ma on dominujący udział w dowozach pasaże[...]
EN In recent years there has been a dynamic development of air transport in Poland. Also numerous investment in regional airports have been made. Bus transport is currently playing a key role in airport transport service. In most cities it is the dominant share in passenger transport to airports. Large[...]
7
88%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 3/62 19-32
PL W artykule przedstawiono założenia funkcjonalne budowy sterownika zawieszenia półaktywnego dla autobusu oraz zdefiniowano wielowarstwową, hierarchiczną architekturę sterownika. Przedstawiono podstawowe strategie sterowania amortyzatorami o zmiennym współczynniku tłumienia wskazując na istotne znacze[...]
EN The paper presents functionality and defines multi-layer, hierarchic architecture of bus semiactive suspension controller. Various regulating control strategies are presented for adjusting dampers. The problem of comfort strategy vs. safety strategy is then discussed showing on essential meaning of [...]
8
88%
Advances in Science and Technology Research Journal
2017 Vol. 11, no 1 117--127
EN The article presents the analysis of the combustion engine damage assessment in the public transport vehicles. The analyses concerned checking the interrelation between the initial and annual kilometrage of vehicles and the number of the registered orders at the maintenance and conservation system. [...]
9
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przeprowadzono testy autobusów miejskich z nowymi skrzyniami biegów ZF EcoLife. Zaobserwowano, że autobusy te w porównaniu do starszych typów, spalają o 13,7% mniej paliwa (autobusy dziesięciometrowe) oraz o 17,2% mniej (autobusy dwunastometrowe). Głównymi układami nowej skrzyni biegów są: sprzęgło [...]
10
75%
Archiwum Motoryzacji
2012 Nr 2 29-41
PL Celem pracy jest przeprowadzenie badań wytrzymałościowych nadwozi autobusów turystycznych w sytuacji bocznego przewrócenia lub przewrócenia na dach. Zbadanie procesu uderzenia o nawierzchnię jezdni i jednocześnie deformacji szkieletu nadwozia pozwoli ocenić stan bezpieczeństwa osób podróżujących wew[...]
EN The work was undertaken to investigate the strength of a tourist bus body during rollover on the side or the roof. The investigation of the process of impact against the road surface with simultaneous deformation of body framework will make it possible to assess the safety of bus occupants and the s[...]
11
75%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano analizy statystyczne związane z naprawami wybranych układów bezpieczeństwa pojazdów komunikacji miejskiej. Zaliczamy do nich układy kierowniczy, hamulcowy i zawieszenia. Dane pozyskano z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie w okresie jednego roku. Badaną g[...]
EN The article presents the statistical analyzes associated with the repair of selected vehicle safety systems of public transport vehicles. These include steering systems, brakes and suspension. The data were obtained from the Municipal Transport Company in Lublin in the period of one year. The test v[...]
12
75%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 810--815
PL Warunki pracy układów napędowych montowanych w autobusach miejskich powodują, że zespół napędowy pracuje w znacznym zakresie zmian mocy, prędkości obrotowej oraz sprawności napędu. Dodatkowo częste hamowania powodują nieodwracalną zamianę energii kinetycznej na ciepło, a także przyczyniają się do wz[...]
EN The conditions of the drive systems installed in urban buses make the drive system operate in a substantially changing ranges of power, rotational speed and drive performance. In addition, frequent braking causes irreversible conversion of kinetic energy into heat, and also contributes to increasing[...]
13
75%
Logistyka
2014 nr 4 3720--3728
The article presents the spatial differences of intensity of commuting to work to Warsaw from municipalities of Mazowieckie province and its relation to the offer of public bus transport. The author identified imbalance in the balance of commuting between the western and eastern environs of Warsaw, [...]
PL W artykule przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie intensywności dojazdów do pracy do Warszawy z gmin województwa mazowieckiego i jego powiązania z ofertą publicznego transportu autobusowego. Zidentyfikowano dysproporcję w saldzie dojazdów do pracy pomiędzy zachodnimi a wschodnimi okolicami Warszaw[...]
14
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 71--78
PL W artykule zaprezentowano analizy związane z naprawami układów bezpieczeństwa pojazdów komunikacji miejskiej. Zaliczamy do nich układ kierowniczy, hamulcowy oraz zawieszenie. Badana grupa pojazdów stanowią autobusy miejskie. Informacje o naprawach dotyczą okresu za 2015 rok.
EN The article presents analysis related to repairs safety systems transport vehicles. These include steering, brakes and suspension. The study group vehicles are the city buses. Repair information relates to the period for 2015 years.
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 25--29
PL Niniejszy artykuł podsumowuje zmiany w polskiej komunikacji miejskiej w latach 2009–2015 w sferze produktowej oraz oddziaływania. Był to okres intensywnych inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych, których duża część była znacząco wsparta funduszami Unii Europejskiej. Umożliwiło to poprawę jakości u[...]
16
75%
Logistyka
PL Ciągły wzrost aktywności człowieka oraz rozwój techniki powoduje systematyczne zwiększanie się występowania różnorodnych zagrożeń. Jednym z ważniejszych problemów w tym zakresie, z jakim możemy się spotkać w Polsce, jest bardzo niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wynika to z wielu czynników[...]
EN The continuous increase in human activity and development of technology result in a systematic increase in the occurrence of various hazards. One of the major problems in this respect, that may be observed in Poland is a very low level of road safety. This is due to many factors and conditions. Ther[...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W 2013 r. po raz kolejny odnotowano spadek sprzedaży autobusów w Polsce. W artykule przedstawiono wyniki analizy popytu na nowe autobusy. Wskazano na czynniki determinujące zmiany zapotrzebowania na tabor autobusowy w różnych segmentach rynku.
EN The 2013 was the another year when a decline in sales of buses in Poland was noticed. The article presents the results of the analysis of the demand for new buses. It points the determinants of changes in demand for the bus fleet in various market segments.
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W dwa lata po premierze pierwszych czterech modeli nowej rodziny uniwersalnych autobusów turystycznych ComfortClass 500 Setra zdecydowała się powiększyć swoją ofertę o kolejne 4 pojazdy. Ich premiera będzie miała miejsce podczas wrześniowych targów IAA w Hanowerze, jednak nasza redakcja miała możliw[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W Polsce elektryczny transport miejski sprowadza się głównie do kilkunastu sieci tramwajowych, trzech sieci trolejbusowych i jednej sieci metra. Nie należy oczywiście zapominać o szybkiej kolei miejskiej, jednakże te systemy stanowią odrębne zagadnienia ze względu na specyfikę wykorzystywanej infras[...]
EN The article presents, basing on Wrocław city, abilities of the introduction the new solution for public transport – electric bus – in the way as effective as possible. There are described methods of supplement the energy in batteries and ultra-capacitors using linear overhead wires and local chargin[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last