Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 113
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Warunki produkcji nowych modeli autobusów, jak wielu innych maszyn, określane są przez ich wskaźniki inżynieryjne i ekonomiczne, a także wskaźniki jakości. W większości przypadków podstawowym wskaźnikiem ekonomicznej opłacalności nowych bądź unowocześnionych autobusów jest oszczędność pieniędzy.
EN The expediency of production of new buses models, as well as any machines, is defined by their engineering and economic indexes, and also indexes of quality advantages. In most cases basic index of any economic efficiency of the new or upgraded bus - money saving.
2
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 4 79-81
EN In transport, as well as in other areas of our life, there are still used knowledge or experience proved in the past. Of course, these are modernized with progressing development as it is in the field of mass passenger transport and related bus trailers. At present, when the economic situation in ma[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przeprowadzono testy najnowszego produktu Setry. Do testów Setra przygotowała autobus S416 HDH w wersji "Special Edition". Testy przeprowadzono na trasie Radom- Puławy. Dystan 108,8 km autobus przejechał ze średnią prędkością 44 km/h przy dużej liczbie zatrzymań. Na trasie silnik zużył 25,3 l oleju[...]
4
88%
Przegląd Komunikacyjny
2010 Nr 4-6 23-31
PL W artykule przedstawiono eksploatowane we Wrocławiu wydzielone pasy autobusowe oraz uwarunkowania i ocenę ich funkcjonowania. Poddano krytyce klasyczny sposób wydzielania pasów autobusowych. Przytoczono szereg przykładów rozwiązań stosowanych za granicą, charakteryzujących się większą skutecznością.[...]
EN Presented exploited in Wroclaw dedicated bus lanes, their conditioning and assessment of their functioning. Classic separation of bus lanes has been criticized. Many examples of solutions used abroad were quoted. It proposes a new perspective on the role of a city bus, which is the starting point fo[...]
5
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono symulacje wywrócenia autobusu zgodnie z regulaminem 66 EKG ONZ. Opracowany model dyskretny poddano dynamicznej próbie wywrócenia zgodnie z regulaminem przy użyciu metody elementów skończonych. Wyniki symulacji przedstawione w pracy potwierdzają spełnienie warunków regulaminu, którym je[...]
EN The article covers following aspects of simulation of bus fall over test according to EKS ONZ regulation no. 66. Elaborated discrete model of the bus was subjected to the fall over test according to regulation with the use of finite element method. The results of simulation show the bus construction[...]
6
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Zaprezentowano numeryczną symulację wywrócenia autobusu przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w Aneksie 3 do Regulaminu 66 EKG ONZ. Przedstawiono wyniki analizy dynamicznej przeprowadzonej z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
EN The study presents the numerical simulation of the bus roll over carried out in accordance to guidelines of appendix no3 of the 66 EKG ONZ regulation. The presented results of the dynamic analysis were conducted with the use of Finite Element Method
7
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono zagadnienia dotyczące badań ustrojów nośnych autobusów i ich numerycznych odpowiedników pod kalem bezpieczeństwa biernego. Pokazano wpływ parametrów masowych i wytrzymałościowych na skulki obciążeń udarowych realizowanych zgodnie z Reg. 66 EKG ONZ.
EN Some problems of the investigation and design of the supporting structure in passive safety point lo view were presented according to Reg. 66 EKG ONZ. The influence of inertial and strength parameters on the impact load effects was described.
8
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 81 129--137
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez autorów w kołowych pojazdach komunikacji miejskiej. Opisano przyczyny powstawania drgań w autobusach oraz zagrożenia wynikające z narażenia organizmu człowieka na ich ekspozycję. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne stosowane w autobusa[...]
EN The article presents the results of research conducted by the authors of wheeled transport vehicles. Described the causes of vibration in the buses and the risks resulting from exposure of the human body on their exposure. Presented construction solutions used in city buses and an analysis of the im[...]
9
75%
Transport Samochodowy
2004 z. 3 53--68
PL Wiedza o właściwościach ekonomicznych ze względu na zużycie paliwa autobusów, nie eksploatowanych jeszcze w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej, pochodzi przede wszystkim z protokołów badań homologacyjnych oraz z opinii innych użytkowników rozpatrywanego typu kompletacji autobusu. Właściwości u[...]
EN Knowledge of economic properties concerning fuel consumption in buses which have not yet been put in service by municipal communication companies is mainly based on research approval protocols and opinions of other users of the bus type in question. Usage properties of car-propelling combustion engi[...]
10
75%
Transport Samochodowy
2009 z. 3 55--70
PL W pracy porównano emisję potencjalnego dwutlenku węgla z silnika o zapłonie samoczynnym na olej napędowy i z silnika o zapłonie samoczynnym na paliwo bioetanolowe E95. Obliczono emisję potencjalnego kopalnego dwutlenku węgla i emisję potencjalnego niekopalnego dwutlenku węgla z jednego autobusu w je[...]
EN The emission of potential carbon dioxide from self-ignition engine on petrol diesel and from self-ignition engine on bioethanol fuel E95 has been compared in the paper. The emission of potential fossil carbon dioxide and potential non-fossil carbon dioxide from one bus in one year has been estimated[...]
11
75%
Transport Samochodowy
2008 z. 2 37--50
PL W artykule przedstawiono właściwości silników spalinowych o zapłonie samoczynnym na paliwo bioetanolowe E95. Porównano parametry użyteczne silników klasycznych i bioetanolowych: moment obrotowy, moc użyteczną i sprawność ogólną. Porównano emisję jednostkową zanieczyszczeń z silnika bioetanolowego z [...]
EN Features of self ignition engines on bioethanol fuel E95 one presented. The effective parameters of classical and bioethanol engines: the effective power, the engine torque and the effective efficiency one compared. The specific brake emission of pollutants front the bioethanol engine with limits of[...]
12
75%
Transport Samochodowy
2007 z. 1 63--72
PL Przy przewrocie na bok autobusu energia uderzenia zamieniana jest na pracę deformacji struktury nadwoziowej. Załamanie struktury następuje w różnych miejscach tzw. „przegubowo-podobnych", które w znacznym stopniu pochłaniają energię. Na etapie projektowym można określić miejsca i ilość powstawania „[...]
EN While rolling of a bus. kinetic energy is changed into a work of bus structure deformation. This collapsing mode takes place in different points so-called „hingslike" which absorb hugh part of the energy. During design step it is possible to establish those points and amount of the hings. It enables[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1171-1173
PL W artykule omówiono różne aspekty jakie wpływają na warunki pracy kierowcy i bezpieczeństwo pasażerów w różnych modelach autobusów komunikacji miejskiej. Wśród wielu elementów szczególną uwagę zwrócono na komfort i ergonomiczność kabiny kierowcy, oświetlenie oraz fotel prowadzącego pojazd. Po przean[...]
EN This article is intended to describe the various aspects that affect the working condition of drivers as well as passenger safety in different types of city buses. Among many issues the particular attention was paid to the comfort and ergonomics of the cockpit, lighting and driver’s seat. Having ana[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1071--1073
PL W niniejszym artykule przedstawiono możliwości wykorzystania metod CFD (Computational Fluid Dynamics) w procesie badania aerodynamiki nadwozia typowego, współczesnego autobusu miejskiego. Przedstawiono również proces budowy przestrzennego, numerycznego modelu procesów aerodynamicznych przebiegającyc[...]
EN Paper discussed the general usability of the Computional Fluid Dynamics (CFD) in process of studying aerodynamics of the commercial busses.
15
75%
Logistyka
2014 nr 6 9630--9637
PL W Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach w latach 2013-14 wykonano badania ankietowe mobilności studentów. Celem badań było wykonanie analizy statystycznej danych o jednorazowych przemieszczeniach się i kosztach. W badaniach ograniczono się do dwóch środków transport: samochód osobowy i bus. Utworz[...]
EN A questionnaire survey on student mobility using was carried out in 2013 -14 at the Kielce University of Technology. The aim of the study was to perform a statistical analysis of data on single-occasion movements and costs. The study is limited to two means of transport: car and bus. A database was [...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Od maja 2013 r. elektryczny autobus hybrydowy Volvo był poddawany testom na trasie nr 60 w Goeteborgu. Przeprowadzone one były w ramach projektu UE Hyper Bus, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Wyniki uzyskane w pierwszym roku eksploatacji wskazują, że nowe autobusy są lubiane przez pa[...]
EN Since May 2013, the Volvo electric hybrid bus was subjected to tests on route 60 in Gothenburg. They were performed as a part of the EU project HyperBus, co-financed by European Union funds. The results obtained in the first year of operation indicate that the new buses are liked by both passengers [...]
17
75%
Logistyka
2015 nr 3 1610--1618, CD 1
PL W artykule przeanalizowano sposób eksploatacji autobusu miejskiego na przykładzie 12 metrowego Mercedesa Conecto LF spełniającego normę Euro 5. Pojazd wyposażony został w hydrokinetyczna skrzynie biegów z elektronicznym sterowaniem i retarderem. W celu zidentyfikowania rzeczywistych warunków pracy a[...]
EN The paper studies the operation of a city bus. The study case is a 12-meter Mercedes Conecto LF that satisfies the Euro 5 standard. The vehicle is equipped with an electronic hydrokinetic gearbox with a retarder. The real working conditions of the bus were determined by the road tests to record sele[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
19
75%
Komunikacja Publiczna
2015 nr 1 54
PL Kraków to jedyne miasto w Polsce, które posiada autobusy z nowoczesnym, nietypowym kształtem kabiny prowadzącego. Są to eksploatowane od 11 września 2014 roku pojazdy Solaris MetroStyle, które kupiło MPK SA. Obecnie pasażerowie mają do dyspozycji osiem takich autobusów.
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano pojazdy kandydujące do miana "Coach of the Year" oraz przybliżono sposób wyboru najlepszego, zdaniem dziennikarzy. Te krótkie zarysy "kandydatów", zawierają to, co w każdym z nich było szczególnie ważne i ciekawe dla autora. Prezentację testowanych w Arendal autobusów rozpo[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last