Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bus transportation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W marcu 2012 r. roku minął rok od wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W artykule podjęto próbę oceny skutków tej ustawy dla funkcjonowania rynku autobusowych przewozów pasażerskich.
EN In March 2012 passed a year since the Law on Public Transport, dated 16- th December 2010, came into effect. In the article there has been done an attempt to evaluate the results of the Law for functioning of the bus passenger transportation market.
2
100%
Silniki Spalinowe
PL Artykuł dotyczy autobusów zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG), wytwarzanych przez fabrykę Solbus Bus w Solcu Kujawskim. Fabryka ta, jako jedyna w Polsce, została upoważniona przez Ministerstwo Infrastruktury do zarejestrowania 31 autobusów zasilanych przez LNG. Obecnie dwa z tych autobusów są [...]
EN The article concerns the LNG fueled buses which are manufactured at Solbus Bus Factory in Solec Kujawski. The factory as the only one in Poland has been authorized by the Ministry of Infrastructure to register 31 LNG fueled buses. At present two of those buses are in use by MPK in Walbrzych. The art[...]
3
84%
Komunikacja Publiczna
2014 nr 3 47--49
PL W hali będzińskiej zajezdni autobusowej jest bardzo cicho. Pojazdy lśnią świeżą farbą i sprawiają wrażenie, jakby zjechały z taśmy produkcyjnej. Wszędzie jest bardzo czysto i nie ma tu krzątających się mechaników. Bo nie jest to zwykła zajezdnia, ale otwarta właśnie Izba Tradycji Komunikacji Miejski[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W 1993 r. powstała organizacja pracodawców zrzeszająca przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej. Początkowo funkcjonowała ona pod nazwą Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego. W listopadzie 2013 r., uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków Związku, nazwa została zmienion[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono analizę oferty firmy Scania Polska w zakresie autobusów turystycznych i międzymiastowych. Scharakteryzowano rozwiązania techniczne stosowane w autobusach oraz ich parametry eksploatacyjne. Omówiono także nowe jednostki napędowe wykorzystywane w autobusach, spełniające wymogi[...]
EN The article presents the analysis of the offer of Scania Poland in the area of tourist and intercity buses. There were characterized the technical solutions used in the buses and their exploitation parameters. There were also discussed the new bus engines meeting the requirements of Euro 6.
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zawarto prezentację przemian w sektorze autobusowych usług transportowych poza obszarami miejskimi w latach 1990-2013 oraz przedstawiono ocenę wpływu licznych zmian ustawowych na funkcjonowanie tego sektora. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród menedżerów przedsiębiorstw [...]
EN The article includes the presentation of changes in the bus transport services outside urban areas in the years 1990-2013 and presents an assessment of the impact of the numerous changes in the law on the functioning of the sector. On the basis of surveys conducted among managers of the PKS enterpri[...]
7
67%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 10 14--24
PL Przekształcenia, jakie nastąpiły w transporcie autobusowym w Polsce po roku 1989, miały wpływ na większość aspektów dotyczących funkcjonowania tego rodzaju transportu w przestrzeni społeczno-gospodarczej kraju. Zmiany te nie ominęły również infrastruktury związanej z odprawą podróżnych, których licz[...]
EN The changes in bus transportation in Poland after 1989 have impacted most aspects associated with the functioning of this type of transportation in the socio-economic sphere of Poland. The changes have referred also to the infrastructure intended for check-in of passengers which number has been grow[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last