Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  burza mózgów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 1 17--18
PL Czy kreatywność jest pożądaną cechą inżyniera? W jaki sposób wykorzystać nieszablonowe myślenie? Jak ukierunkować potencjał kadry inżynierskiej na nowe, efektywne rozwiązania? Odpowiedzi na te pytania nie zawsze są oczywiste. W niniejszym artykule postaram się podać kilka sposobów, jak osiągać małe [...]
2
86%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 2 309-319
PL Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w połączeniu z metodami heurystycznymi pozwala w znacznym stopniu zwiększyć efektywność pracy zespołów ludzkich. W artykule przedstawiono oryginalną aplikację komputerową wspierającą pracę grupową przy podejmowaniu decyzji z wykorzystaniem sieci In[...]
EN The use of modern IT solutions in conjunction with heuristic methods can greatly increase the effectiveness of teamwork. The paper presents an original computer application to support collaboration in making decisions using the Internet as a communication medium. The proposed system meets the assump[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 105 495--503
PL Innowacje i procesy transformacji struktury wewnętrznej sprawiły, że firmy dostrzegają potencjał zespolonych zasobów siły roboczej; międzynarodowa arena biznesu jest przesiąknięta konwencjonalnymi „wspomagaczami” zarządzania, a dotychczasowe metody przestają wystarczać. Firmy poszukują otwartości na[...]
EN Innovation and internal-transformation processes make the companies notice the potential of collaboration; the international area is overfilled with conventional tools, standard instruments are not enough. Companies are looking for openness, experiences and opportunities for breaking the barriers. T[...]
4
72%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 2 193-203
PL W artykule przedstawiono oryginalne rozwiązanie informatyczne przeznaczone do wspomagania projektowania rozwiązań innowacyjnych z wykorzystaniem usprawnionej metodologii burzy mózgów. Omówiono budowę modułów wchodzących w skład opracowanej aplikacji komputerowej, jej główne funkcje, a także zasady p[...]
EN This article presents an original computer-aided system supporting the designing of innovative solutions with the use of an improved brainstorming methodology. Architecture of the modules included in the developed computer application, its main functions, as well as the principles of conducting a se[...]
5
72%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 57 57-63
PL Innowacje w obecnym czasie są jednymi z kluczowych czynników zdobywania przewagi konkurencyjnej. Źródła innowacji w przedsiębiorstwie są różnorakie. Mogą to przykładowo być potrzeby wynikające z niedoskonałości procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, które mogą inicjować sami pracownicy celem pod[...]
EN Innovations are one of the key factors for acquiring competitive advantage. Sources of innovations in enteprise are different. There can be needs connected with disadvantages of processes in enteprise, which can be modified by workers to increase their efficiency. This article presents some of heuri[...]
6
72%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This paper discusses the issues of employee’s empowerment, their training needs, suggestions and other issues related to it. Total quality management (TQM) is a management technique adopted by the most manufacturing organizations. TQM in general is viewed as organization set up which will h[...]
7
72%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN This paper presents an approach to designing innovative product appliances including its recycling using a number of inventing methods. The research methods include brainstorming, Osborn’s checklist and a crushing method. Each of them has helped to create innovative solutions for a toaster. The inve[...]
8
72%
Management Systems in Production Engineering
2015 nr 3 (19) 133--137
PL Metody rozwiązywania problemów – są nieodzowną częścią systemów zarządzania i doskonalenia produkcji. Na przełomie dziesięcioleci wraz z rozwojem przemysłu poszczególne techniki były wdrażane i udoskonalane przez liderów tej dziedziny takich jak Toyota, GE czy Motorola. U podstaw rozwiązywania probl[...]
EN Problem solving methods – are an indispensable part of the management and improvement of production. At the turn of decades, with the development of industry, specific techniques have been implemented and refined by the leaders in this field, such as Toyota, GE and Motorola. The foundation of proble[...]
9
58%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 38 275-292
PL Opracowanie przedstawia przegląd trzech grup metod prognozowania zatrudnienia w Polsce, stanowiących narzędzie decyzyjne dla ośrodków kształcenia. Artykuł w pierwszej części koncentruje się na metodach ekonometrycznych. Przedstawiony przykład liczbowy opiera się na metodzie trendu liniowego i danych[...]
EN The following article presents three different approaches on the employment forecasting in Poland conducted by schools and educational organisations. The first set of methods, called classical, is based on the linear trend and historical data. The next group deals with probability and is called alte[...]
10
58%
Production Engineering Archives
EN The automotive industry is one of the most important branches of the global industry. For this purpose, products are produced by an extensive network of suppliers. They supply components directly to the (OEM - Original Equipment Manufacturer) or to the secondary market of parts. In recent years, the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last