Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 73-74
PL Z wstępnych ocen Polskiej Agencji Budownictwa wynika, że liczba podmiotów gospodarczych w budownictwie w 2003 r. zmniejszyła się o 8,5% w porównaniu z 2002 r. Kryzys w budownictwie w latach 2001-2003 spowodował również zmniejszenie liczby pracujących i zatrudnionych w polskim budownictwie.
2
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 70-72
PL Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowana w I kwartale br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlne o liczbie pracujących powyżej 9 osób była niższa o 4,3 % niż w I kwartale 2003 r. W mniejszym stopniu niż przed rokiem obniżyła się sprzedaż robót o charakterze inwestycyjnym i rem[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 130-132
PL W artykule poddano analizie produkcję wyrobów budowlanych w lutym 2004 roku. Badania stytystyczne przeprowadzono w przedsięiorstwach zatrudniających 50 i więcej osób. W większości grup wyrobów budowlanych produkcja była o kilkadziesiąt procent wyższa niż przed rokiem.
4
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 78-79
PL W artykule przeanalizowano rynek budownictwa mieszkaniowego w krajach Europy Środkowej. W Polsce, Republice Czeskiej, Słowacji, Litwie, na Węgrzech oraz w Niemczech i Austrii, rynek budownictwa mierzony wartością produkcji, wynosił 132 mld euro, z czego nakłady na nowe budynki mieszkalne w pięciu kr[...]
5
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 105-107
PL W listopadzie 2003 r. przeprowadzono badania statystyczne w przedsiębiorstwach budowlanych zatrudniających 50 i więcej osób. W wyniku badań stwierdzono, że był to kolejny miesiąc dobrych wyników produkcyjnych. W artykule zaprezentowane zostały tabele i wykresy produkcji budowlanej, z których wynika [...]
6
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 110-111
PL Wielkośc i zmiany europejskiego rynku budowlanego już od 28 lat bada i analizuje EUROCONSTRUCT - stowarzyszenie 19 europejskich instytutów budownictwa z 15 krajów Unii Europejskiej oraz 4 krajów stowarzyszonych: Węgier, Czech, Słowacji i Polski. Na organizowanych dwa razy w roku konferencjach prezen[...]
7
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 113-117
PL Artykuł zawiera wyniki badań ankietowych polskich spółek budowlano-montażowych zrzeszonych w Krajowej Izbie Budownictwa. W ankiecie oceniono: źródła i cechy konkurencyjności własnego przedsiębiorstwa, źródła konkurencyjności konkurentów krajowych i zagranicznych, główne korzyści wynikające z integra[...]
8
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 2 72-74
PL W artykule poddano analizie efekty budownictwa mieszkaniowego w 2001 r. Stwierdzono, że dobre w porównaniu z poprzednimi latami wyniki budownictwa mieszkaniowego są efektem działań rozpoczętych kilka lat wcześniej. Od 2000 r. odnotowuje się spadek liczby nowo rozpoczynanych mieszkań i wydawanych po[...]
9
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 1 116-118
PL Listopad był kolejnym w 2001 r. miesiącem, w którym przedsiębiorstwa produkujące wyroby zużywane w budownictwie wykazały spadek produkcji. W artykule zaprezentowane zostały tabele i wykresy produkcji budowlanej, ważniejszych wyrobów przemysłowych używanych w budownictwie, w listopadzie 2001 r.
10
88%
Materiały Budowlane
2001 nr 2 95-98
11
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 6 20-23
PL Wywiad z Piotrem Kledzikiem prezesem zarządu Bilfinger Berger Budownictwo SA.
12
75%
Ceramika Budowlana i Silikaty
13
75%
Ceramika Budowlana i Silikaty
14
75%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 67-70
PL W artykule dokonano porównania rynku materiałów budowlanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Przy opracowywaniu analizy wykorzystano dane statystyczne i informacje publikacji GUS oraz krajowych urzędów statystycznych.
15
75%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 108-108
PL W artykule przeanalizowano sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Poziom sprzedaży produkcji budowlano-montażowej był o 6,7 % niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek sprzedaży robó[...]
16
75%
Materiały Budowlane
2002 nr 2 67-69
PL W artykule poddano analizie produkcję wyrobów dla budownictwa w 2001 r. Z wstępnych danych GUS wynika, 2001 r. był dla producentów wielu wyrobów budowlanych okresem słabych efektów mierzonych ilością wyprodukowanych wyrobów. Spośród 42 obserwowanych grup wyrobów w przedsiębiorstwach zatrudniających[...]
17
75%
Materiały Budowlane
2002 nr 2 44-44
PL W artykule scharakteryzowano rynek lekkich ścian osłonowych w Polsce. Na wykresach i rysunkach została przedstawiona struktura realizowanych w Polsce w 2001 r. elewacji oraz prognozy zmian do 2003 roku. Stwierdzono, że rozwój rynku w ostatnich latach determinowany był dużym wzrostem nakładów na now[...]
18
75%
Materiały Budowlane
2002 nr 3 77-77
PL W kolejnych miesiącach 2001 r. zaobserwowano osłabienie aktywności gospodarczej Polski oraz narastanie zjawisk kryzysowych w inwestycjach i budownictwie. Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w styczniu 2002 r. przez przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób była rekordowo niska w porównan[...]
19
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 3 62-63
PL Komunikację wizualną można zdefiniować jako porozumiewanie się przez obraz, m.in. rysunek, fotografię, film, wizualizację 3D czy animację. Prawdopodobnie jest najważniejszą formą komunikacji wśród nowoczesnych środków przekazu. W wielu przypadkach znajomość jej zasad i narzędzi gwarantuje dotarcie d[...]
20
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 6 344-346
PL Przedstawiono częściowe wyniki badań na temat oceny strategii przedsiębiorstw budowlanych w warunkach kryzysowych. W opinii przedsiębiorstw regionalnych wykonywanie na ściśle określone zamówienie i jednostkowy charakter produktu wpływają na działania strategiczne firm.
EN They in article were presented led on subject of opinion of strategy building enterprises the partial results of investigations in critical conditions. In opinion of regional enterprises executing on closely the definite order and they influence the isolated character of product on working strategic[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last