Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 116
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building ceramics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ceramika Budowlana
2
100%
Ceramika Budowlana
3
100%
Ceramika Budowlana
PL Najbardziej lapidarna odpowiedź - bo ceramika, to najlepszy, najtrwalszy i coraz powszechniej akceptowany przez ludzi materiał do budowania. Cenią jej zalety deweloperzy i ich klienci. Wybierają ten materiał indywidualni inwestorzy. Bo dom z ceramiki, to dom na wiele pokoleń.
4
100%
Ceramika Budowlana
2009 nr 1 4-4
5
80%
Ceramika Budowlana
2010 nr 3 17-28
6
80%
Ceramika Budowlana
2010 nr 3 10-12
PL Artykut przedstawia współczesne metody modyfikacji ceramicznych materiałów budowlanych oraz główne kierunki rozwoju tego sektora. Zmiany te spowodowane są głównie stale rosnącymi wymaganiami klientów oraz prawa budowlanego. W artykule przedstawiono kilka przykładów produktów będących owocem wielolet[...]
EN The article presents current methods of ceramic building materials modifications and the main directions of development of this sector. These changes are mainly caused by constantly growing demands of clients and Construction Law. The article presents several examples of products which are results o[...]
7
80%
Ceramika Budowlana
2009 nr 4 15-16
8
80%
Ceramika Budowlana
2010 nr 2 25-27
9
80%
Ceramika Budowlana
PL Drugi z artykułów dotyczących wykonywania izolacji wtórnych ma na celu wskazanie błędów popełnianych na wszystkich etapach procesu. Ich gradacja jest związana zarówno z kolejnością występowania, jak i konsekwencjami, jakie za sobą niosą. Znaczna liczba uchybień, jakie zostały zaobserwowane przez aut[...]
10
80%
Ceramika Budowlana
11
80%
Ceramika Budowlana
PL W numerze (1/2006 "CB") przedstawiono fotoreportaż pokazujący proces produkcyjny cegły ceramicznej. Proces badania cegły rozpoczyna się już w fazie wydobycia surowców takich jak: glina, czy piasek następnie mocno upraszczając całą technologię po przygotowaniu mieszanki następuje proces formowania, s[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
1998 z. 120(32) 105-113
PL Praca zawiera wyniki badań iłów neogeńskiej akumulacji jeziornej, zlokalizowanych w rejonie wsi Radostów Dolny na Pogórzu Izerskim. Stwierdzono występowanie tu iłu kaolinitowo-illitowego o naturalnej barwie białej oraz iłu illitowomontmorylonitowego o zabarwieniu czerwonym. Wykazano, że odmiana kaol[...]
EN The paper presents the survey results of Neogene lacustrineaccumulation clay located in the region of Radostów, a small village in Pogórze Izerskie. The occurrence of natural colour kaolinite-illite and red illite-montmorillonite ccclays in the region has been proved. It has also been indicated that[...]
13
80%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 195-199
PL Referat zawiera wyniki badań laboratoryjnych związanych z oceną możliwości stosowania popiołów dennych do otrzymywania tworzyw autoklawizowanych typu cegły silikatowej. W przeprowadzonych badaniach do otrzymywania omawianych tworzyw, oprócz tradycyjnych surowców w postaci naturalnego piasku kwarcowe[...]
EN The paper presents results of investigations on possible utilisation of bottom ashes in the production of sand-lime bricks. Bottom ashes from combustion of both hard and brown coal were used in experiments together with traditional raw materials i.e. quartz sand and burnt lime. The bottom ashes were[...]
14
80%
Ceramika Budowlana
15
70%
Ceramika Budowlana
2009 nr 4 31-32
PL Zakład Ceramiki Budowlanej Owczary - to historia małej rodzinnej firmy, która ze zwykłej cegielni zmieniła się w nowoczesny zakład, jeden z największych w Polsce.
16
70%
Ceramika Budowlana
17
70%
Ceramika Budowlana
18
70%
Ceramika Budowlana
19
70%
Ceramika Budowlana
20
70%
Ceramika Budowlana
PL Projektowanie konstrukcyjne i obliczeniowe konstrukcji murowych jest wykonywane zgodnie z normą PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. Parametry wytrzymałościowe podane w tej normie są oparte na wynikach badań wykonanych jeszcze w latach osiemdziesiątych lub nawe[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last