Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building’s energy balance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 7 271--278
PL Systemy grzewczo-chłodzące w budynkach energooszczędnych są w wielu przypadkach przewymiarowane, dlatego niezbędna jest korekta metody obliczania projektowego obciążenia cieplnego i obciążenia chłodniczego. Należy rozdzielić przekazywanie ciepła na drodze promieniowania od wymiany ciepła przez konwe[...]
EN Heating and cooling systems for energy-efficient buildings are in many cases oversized, and it is necessary to revise the calculation method of design heating load and cooling load. It is necessary to separate heat transfer by radiation from heat transfer by convection. In the methodology of calcula[...]
2
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Pierwotnie zainteresowanie wykorzystaniem gruntu jako magazynu ciepła datuje się na ponad 5000 lat temu, kiedy w niektórych kulturach budowano pod ziemią całe miasta. Bardzo duża pojemność cieplna gruntu powoduje, że latem temperatura gruntu jest niższa niż powietrza zewnętrznego, a zimą wyższa. Wła[...]
EN The interest in the use of earth as an energy storage dates back to over 5000 years ago when in some cultures whole towns were built under the ground. Owing to its very high thermal capacity, the temperature of the ground is lower than that of the outdoor air in summer and higher in winter. Conseque[...]
3
100%
Instal
2019 nr 10 34--37
PL System stropów aktywowanych termicznie (TABS) w budynkach biurowych to rozwiązanie energooszczędne wykorzystujące masę termiczną budynku w celu stabilizacji temperatury odczuwalnej w zakresie komfortu cieplnego. Wpływ temperatury promieniowania powierzchni aktywnej na temperaturę operatywną oraz nis[...]
EN Thermally activated building system (TABS) in office buildings is an energy-saving solution which uses the thermal mass of the building in order to stabilize the operative temperature in terms of thermal comfort. The influence of radiation temperature of activated surface on operative temperature an[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last