Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 196
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek zabytkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL Na tle ważnych problemów konserwatorskich, wymiana stolarki okiennej zdawać by się mogła zagadnieniem o charakterze drugorzędnym. W szczególności, gdy dotyczy obiektów nie przedstawiających wybitnych wartości zabytkowych, a stanowiących typowy przykład zabudowy mieszczańskiej, pochodzącej w przeważa[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Fasady historycznych starówek są wizytówką każdego kraju. Kto chce zapoznać się po raz pierwszy ze zwiedzanym krajem, kieruje swoje kroki do historycznych centrów i ogląda staromiejskie fasady. Z nich emanuje nie tylko lokalna historią, ale w nich także odbija się jak w lustrze gospodarka danego kra[...]
EN The paper pays attentions the role played by windows in facades and hipped roof ends to preserve the historical character of monumental buildings.
3
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 3 17-18
4
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Celem opracowania jest opis technologii i sposobów rozwiązania dociepleń ścian zewnętrznych oraz podłóg budynku zabytkowego. Praca zawierać będzie również analizę cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych, opis instalacji ogrzewania i wentylacji dla sali widowiskowej oraz dla zaplecza socjalnego [...]
EN The aim of this paper is to present technology and methods of thermo-insulation of walls and floors in a historical building. The work presents an analysis of heat and vapour flow in external barriers and a description of heating and ventilation of the performance hall and social parts of the buildi[...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 10 561-564
PL Opisano trzy realizacje hełmów. We wszystkich przypadkach ustrojami nośnymi były przestrzenne konstrukcje mieszane, w których szkielety stalowe o podstawach ośmioboków foremnych decydowały o ich sztywności, a elementy drewniane ułatwiały uzyskanie powierzchni walcowych na bocznych ścianach hełmów.
EN Three steel skeleton dome constructions with octagonal bases and wooden sheating have been described.
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 3 144-147
PL Do wklejania prętów stalowych zastosowano klej epoksydowy. Przedstawiono model obliczeniowy, określono nośność połączenia oraz wymaganą długość zakotwienia. Podano wyniki badań ściągów zastosowanych w celu usztywnienia klasztoru w Lubiążu.
EN Steel ties are located in gouged gaps filled with epoxy glue. Model of calculation and estimation of joints bearing capacity as well as required lengths of anchorage are produced. Results of investigation of ties applied for strengthening masonry walls of the historic monastery in Lubiąż are present[...]
7
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 9 519-520
PL Rewaloryzację przedstawiono na przykładzie dawnego budynku ujeżdżalni koni. Nadano mu nową formę, ale zgodną ze stylem epoki, w której został wzniesiony.
EN The paper presents renovation in consideration of architecture and form. The renovation has been shown on example of the riding and stable building in Strzelce Opolskie. It isn't confined to the building construction only but gives a new form and a new functional quality compatible with its historic[...]
8
100%
Przegląd Budowlany
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 4 210-214
PL Podano krótki rys historyczny Politechniki Warszawskiej, a także jej Gmachu Głównego. Omówiono niektóre problemy odbudowy Gmachu po II wojnie światowej oraz rozwiązanie przekrycia jego Dużej Auli.
EN Some problems with the necessary reconstruction of the Edifice after the II World War are described and design and construction of the glassed covering of the Audience Hall is presented.
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 8 419-421
PL W budynku zastosowano stropy, które w literaturze są znane pod nazwą Matraya-Marconiego. Mają one rozpiętość od 8,0 do 9,0 m. Są wykonane w postaci płyty żużlobetonowej opartej na krzywoliniowych stalowych cięgnach i stalowych belkach dwuteowych. Opisano sposób wzmocnienia stropu.
EN The paper describes the reinforcement of a slab floor in historic building erected at the begining of XX century. Floors in this building with spans 8,0 and 9,0 meter were made of slag concrete supported on curvilinear ties and l-section steel beams. The method of reinforcement the floor has been de[...]
11
100%
Izolacje
2019 R. 24, nr 1 19--20, 22
PL Przedmiotem artykutu jest omówienie modelowej modernizacji zabytkowego budynku szkolnego mającej na celu poprawę parametrów użytkowych tego budynku oraz zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie zima i chłodzenie latem. Przedstawiono parametry techniczne budynku oraz cel i zakres planowanej moderni[...]
EN The article is concerned with a model upgrade of a historie school building, aimed at the improvement of the usable parameters of this building and the reduction of consumption of energy for heating in the winter and cooling in the summer. The technical parameters of the building are presented, as w[...]
12
88%
Materiały Budowlane
2009 nr 3 22-24
13
88%
Materiały Budowlane
2009 nr 4 37-38
14
88%
Materiały Budowlane
2006 nr 2 33-34
15
88%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 3 132-134
PL Przedstawiono wybrane wyniki pomiarów przemieszczeń zabudowy zabytkowej placu Wolności w Poznaniu, usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie wznoszonego wielopoziomowego garażu podziemnego. Wyniki te porównano z określonymi w projekcie garażu.
EN Measurements of vertical displacements of monumental town buildings near the Freedom Square in Poznań, situated in the neighbourhood of underground garage under construction, have been presented. The experimental results and those estimated in the project have been compared.
16
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 11-13
17
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 15-16
18
88%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 6 313-318
PL Katastrofie uległa częściowo wewnętrzna konstrukcja budynku murowanego siedmiokondygnacyjnego, wzniesionego w 1914 r. Omówiono przyczyny katastrofy, zabezpieczenia doraźne oraz przebudowę (z pozostawieniem ściany frontowej) konstrukcji budynku po katastrofie.
EN A catastrophe embraced some internal part of the 7-th story masonry building, built in the year 1914, is described. The reasons of failure, temporary protection and modernized reconstruction (with frontage wall left in preserved shape) have been inserted.
19
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 2 7--10
20
88%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 1 107-109
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last