Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek przemysłowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono procedurę identyfikacji obciążeń dynamicznych wykonaną na podstawie pomiarów drgań konstrukcji. Procedurę tę wykorzystano do wyznaczenia obciążeń dynamicznych elementów konstrukcyjnych budynku przemysłowego, w którym zainstalowano zespoły maszyn wirnikowych. Wyznaczone obciążen[...]
EN The procedure of identification of dynamical forces performed on the basis of measured structural vibrations was presented in the paper. The procedure was exploited to determination of the dynamical loading of industrial building, in which three groups of rotational machines were installed. The dyna[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W referacie przedstawiono wyniki oceny jakości wewnętrznej oraz uzupełnienie do projektu badawczego VEGA 1/2562/05 .Ocena warunków cieplnych, wilgotnościowych oraz oświetleniowych w budynkach przemysłowych., wspieranego przez Słowacką Fundację Badań Naukowych. Artykuł dotyczy analizy parametrów fizy[...]
EN This contribution presents some results from evaluation of indoor quality and also supplement to the research project VEGA 1/2562/05 "Evaluation of thermal, humidity and lighting conditions of the industrial building", supported by Slovak Fund for Scientific Research. The article deals with physical[...]
3
100%
Problemy Ekologii
2000 R. 4, nr 3 122-125
PL Omówiono zachowanie i ponowne wykorzystanie terenów i budynków poprzemysłowych.
EN Reclamation of post-industrial areas and buildings has been described.
4
100%
Przegląd Budowlany
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 11 601-602
PL Przedstawiono zespoloną żelbetową konstrukcję stropu pracującego dwukierukowo, typu Filigran. Szczegółowo omówiono prototypowe rozwiązanie oparcia stropu za pośrednictwem belki brzegowej na słupach skrajnych. Rozwiązanie zweryfikowano badaniami na modelach w skali 1:1.
EN The paper presents combined RC floor construction of a mezzanine used in hypermarket HYPERNOVA in Łódź. Two-way working floor was designed as the Filigran technology. Prototype manner of support with using edge beam above extreme columns was circumstantially discussed. This solution was verified by [...]
6
100%
Materiały Budowlane
1998 nr 9 2-7
7
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 11 598-600
PL Omówiono metodę wzmocnienia drewnianych stropów w przemysłowych budynkach z przełomu XIX i XX wieku. Wzmocnienie było połączone z modernizacją i przystosowaniem budynku do potrzeb publicznych. W omawiany sposób zmodernizowano w Łodzi wiele budynków przemysłowych.
EN Strengthening of the wooden floors in industrial building built at the turn of 19th century is presented. The strengthening was combined with modernization and adaptation of the building for public purposes. According to this method, floors in some others buildings, formerly being factories in Łódź,[...]
8
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 343--348
EN Precise and correct design of floor structures in joining with another bear and ground structures can significantly influence industry production building energetic requirements. Statical and physical technical requirements, maintenance qualities details and framework basic structure are important i[...]
9
88%
Materiały Budowlane
2009 nr 11 39-40
10
88%
Przegląd Budowlany
EN Anti-electrostatic floors - aplication range and basic properties. Selected solutions basic evaluation.
11
75%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 9 464-467
PL Omówiono ogólnie rozwiązanie konstrukcji istniejących budynków elektrowni tramwajowej. Przedstawiono zakres i wyniki przeprowadzonych badań i analiz związanych z oceną stanu technicznego tych budynków. Podano zakres niezbędnych wzmocnień, napraw i adaptacji ich konstrukcji w celu dostosowania budynk[...]
EN This paper presents: programme assumptions of the adaptation of the trams power supply building for the purpose of installing Warsaw Rising Museum, structural description of the power supply building, examinations and assessment of the construction elements quality and the structure as a whole have [...]
12
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 9 83-83
13
75%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 4 185-189
PL Przedstawiono uwarunkowania konstrukcyjne i funkcjonalne modernizacji budynku. Omówiono zastosowane rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne.
EN In the paper the constructional and functional conditions of the textile factory modernization are presented on the basis of a chosen building. The architectural and constructional solutions are described and the achieved final results are shown.
14
75%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 12 680-683
PL Przedstawiono krótką historię stosowania ptyt TT oraz ich zalety i wady. Podano przykład uszkodzeń tych płyt w realizowanym ostatnio przekryciu hali, wskutek usterek w rozwiązaniu ich strefy przypodporowej. Omówiono propozycję wyeliminowania uszkodzeń.
EN A short information on usage of double "T" prestressed panels for making up the roof and floor decks and their advantages and faults are presented. An example of damage of double "T" panels in the supporting area, caused by defective location of reinforcement when covering the roof of an industry bu[...]
15
75%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2010 z. 10 9--12
EN The following paper presents the concept of using the load test and “foundation loading – subsoil settlement” characteristic in design to establish correctly the real bearing capacity subsoil under fundations of revitalized old industry building.
16
75%
Logistyka
2014 nr 6 8187--8196
PL W artykule autorzy rozważają zagadnienie bezpieczeństwa budynków istniejących, użytkowanych. Jest to typowy problem występujący we wszystkich rodzajach budownictwa: budownictwa ogólnego, transportowego, przemysłowego itp. Rozpatrzono dwa przypadki oceny bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Pierwszy [...]
EN The article discusses the issue of safety of existing buildings in use. This is a common problem in all types of construction: general construction, transport, industry, etc.. Two cases assessment of safety of buildings were considered. The first relates to the building industry, operated over 37 ye[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2012 nr 8 70-71
18
63%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2012 nr 4 36-37
19
63%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2010 z. 10 25--30
EN The article presents basic problems concerning durability and degradation of old brick walls in monumental and industrial building. The work contains the impact of quality of brick and lime mortar on degradation rate. It also includes problems of masonry resistance to factors like moisture, soluble [...]
20
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 3 64--65
PL Na początku 1946 r. UNRRA (Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy) zaoferowała Polsce i kilku innym krajom pomoc w uruchomieniu produkcji penicyliny. Początkowo polska fabryka miała być zlokalizowana w zaadaptowanym budynku szpitalnym w Krakowie, ale zdaniem rzeczoznawców bud[...]
EN In early 1946, UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) offered to help several European countries, including Poland, to establish production of penicillin. Initially, Poland’s first penicillin plant was to be set up in an old hospital building in Kraków, but experts at the Mi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last