Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 405
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo mieszkaniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 12 30-31
PL Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa sprawia, iż coraz większym zainteresowaniem cieszą się kotłownie opalane paliwami ekologicznymi. Pomimo troski o ochronę środowiska naturalnego, każdy użytkownik kotłowni rozważa również aspekt ekonomiczny.
2
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 1 6-8
PL W artykule przedstawiono doświadczenia z trzydziestopięcioletniej eksploatacji spółdzielczych budynków mieszkalnych zrealizowanych w technologiach systemowych w Koszalinie.
3
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 11 39-40
4
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 1 14-16
5
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
6
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
7
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
8
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
9
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 1 70-71
10
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 4 70-71
11
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 1 74-76
12
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
13
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 8 81-83
14
80%
Civil and Environmental Engineering Reports
2011 No. 6 181-190
PL Wydarzenia Czerwcowe 1956 roku i zmiany w polityce wewnętrznej, jakie po nich nastąpiły, mogły mieć spory wpływ na poprawę sytuacji w polskim budownictwie. Mogły, gdyby w pełni wykorzystano doświadczenia, jakie z pewnej, zapomnianej już dziś wizyty w Stanach Zjednoczonych przywiózł profesor Wacław Ż[...]
EN The American home building program launched after the World War II, resulted with 10 million homes built in 10 years. That enormous success attracted considerable attention from foreign engineers and politicians from all over the world. Even those from Soviet block shared that admiration for America[...]
15
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 5 392--396
PL Przyszłość prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym w Polsce. Metody badawcze: badania sondażowe oparte na ankiecie internetowej oraz analizie metody SWOT.
EN The paper is an attempt to answer questions concerning the future of precasts in residential construction in Poland. The topic was realised using the following research methods: surveys based on online questionnaires and analysis based on the SWOT method.
16
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 5 405--407
PL Metodyka i wyniki badań eksperymentalnych, w trakcie których poddawano wymuszeniom harmonicznym dwa fragmenty zewnętrznych ścian konstrukcyjnych drewnianego budynku szkieletowego. Zwiększenie odporności dynamicznej konstrukcji na skutek usztywnienia konstrukcji w wyniku wypełnienia przestrzeni międz[...]
EN Methodology and results of an experimental study concerning the behaviour of exterior wall models of the timber-frame house under harmonic loading. The increase in the dynamic resistance of the structure as a result of filling the skeleton with the polyurethane foam.
17
80%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
2007 Vol. 7, nr 5 105-119
PL W czasach gdy rosnąca przestępczość oraz bardziej wpływa na nasze życie nie można ignorować apeli polityków o monitoring całego miasta. Obecnie jedynie szczególnie zagrożone rejony Berlina jak np. Teren Dworca Głównego, trzech lini metra lub Plac Poczdamski, są monitorowane. Przeciwnicy mówią o pańs[...]
EN After reunification in 1990 the federal State of Berlin initiated an ambitious new housing programme on the basis of three parallel strategies. Firstly, it planned for the building of 35.000 new flats through public-private partnerships in five selected "development areas" by 1995. For the suburban[...]
18
80%
Architectus
2001 Nr 1-2(9-10) 149--152
PL Aktywizacja obszarów podmiejskich staje się w ostatnich latach zjawiskiem coraz wyraźniejszym. Badanie, rozpoznanie oraz kontrolowany rozwój jest na tyle ważny, że może zapobiec niepoprawnemu zagospodarowaniu nowych obszarów. W artykule zajęto się istotną społecznie i przestrzennie kwestią budownict[...]
EN Introducing activity to suburban regions is becoming a more distinc phenomenon in the last years. Research, reconnaissance and controlled evolution is important in that it may prevent in-correct development of the new areas. The paper deals with an essential problem, in the social and spatial sense,[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2009 z. 49 207-212
PL W artykule przedstawiono możliwość wpływania na poprawę jakości przestrzeni publicznych w mieście, przy wykorzystaniu potencjału lokowania inwestycji dostępnego budownictwa mieszkaniowego. Autorka prezentuje angielskie zapisy z zakresu planowania przestrzennego.
EN In this paper possibility of renewal of the public spaces with use of procedures connected with affordable housing system was shown. Author presents laws from Planning Policy Statements 3 (PPS3) - Housing and compares them with polish spatial planning system statements.
20
80%
Przegląd Komunalny
PL Gospodarkę krajową cechował do niedawna brak jakichkolwiek działań i programów związanych z poszanowaniem energii. Doprowadziło to do wysokiej energochłonności gospodarki, w tym do dużego zużycia energii w budownictwie, w szczególności w sektorze komunalno - bytowym.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last