Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 102
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo energooszczędne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
1998 z. 2 127-141
PL W artykule przedstawiono metodologię określania granicznego wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynków w standardowym sezonie grzewczym. Obliczenia przeprowadzono dla pięciu stref klimatycznych i różnych cen energii. Podano również metodę doboru mocy systemu grzewczego p[...]
EN The article presents metodology for estimation of limit values of energy consumption for heating in standard season. Calculations has been performed for five climate zones and different energy prices. Methodology of designing the capacity of heating system has been developed on a base of building en[...]
2
80%
Izolacje
PL W artykule opisano znaczenie współczynnika kształtu A/V, szczelności powietrznej budynku oraz innych elementów wpływających na zapotrzebowanie na energię w budynku. Omówiono etapy projektowania i czynniki, które powinny zostać uwzględnione na etapie przedprojektowym.
EN The article describes the importance of shape coefficient and air permeability of a building, as well as other elements which influence heat demand in a building. It also describes the stages of design and factors which ought to be taken into consideration at the predesign stage.
3
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W polskiej architekturze coraz mocniej artykułowany jest kierunek zrównoważonego projektowania, którego jednym z elementów jest ochrona energii. Wzajemne relacje między twórczym procesem architektonicznym a "purystycznym" propagowaniem zasad chroniących energię stanowią temat niniejszego artykułu.
EN Sustainable designing is becoming an important direction in Polish architecture. One of its elements is energy conservation. This paper describes the mutual relation between creative architectural process and a "purist" popularisation of energy saving principles.
4
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz cieplno-wilgotnościowych wykonane metodą symulacyjną. Zastosowana metoda - objętości skończonych pozwala na zdefiniowanie wydzielonych obszarów obiektu budowlanego, za pomocą zamkniętych stref powietrza. Warunki brzegowe dla przegród określone zostały zgodnie z rz[...]
EN The analysis of heat and mass transfer in a building with a high internal gains were presented in a paper. Additionally the energy demands in selected cases were determined.
5
80%
Materiały Budowlane
2007 nr 9 115-119
6
80%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 4 36--42
PL W Unii Europejskiej od 4 stycznia 2003 r. obowiązuje dyrektywa 2002/91 [1] dotycząca jakości energetycznej budynków. Zobowiązuje ona kraje członkowskie UE do przygotowania przepisów promujących energooszczędne budownictwo. W Polsce zapisy te miały wejść w życie 4 stycznia 2006 r., jednak dotychczas [...]
7
80%
Czysta Energia
2015 Nr 3 29--32
8
80%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 1-2 54--56
PL Zapewnienie w budownictwie energooszczędnym oraz w budynkach ze szczelnymi przegrodami i stolarką okienną właściwych warunków wentylacyjnych i mikroklimatycznych jest problemem wymagającym pilnego rozwiązania technicznego. Potwierdzają to liczne interwencje użytkowników mieszkań, które mając dobrze [...]
9
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2019 nr 10 46--46
PL Od 2017 roku Frapol realizuje projekt badawczo-rozwojowy Frapol nZEB, w ramach którego powstaje zintegrowany system umożliwiający precyzyjną kontrolę mikroklimatu w dużych obiektach użytkowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W część naukową proj[...]
10
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 1(15) 85--90
PL W artykule omówiono rodzaje dofinansowań, jakie mogą uzyskać osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i organizacje publiczne na zainwestowanie w proekologiczne technologie. Dofinansowania obejmują głównie założenie systemów opartych na odnawialnych źródłach energii, poprawę parametrów energetycznych budynk[...]
EN This paper discusses types of grants that can be obtained by individuals, companies and public organizations to invest in proecological technologies. Subsidized can be projects based on renewable sources of energy and improves the energy performance of buildings. The article presents the national fu[...]
11
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2005 nr (3) 149--154
EN Contemporary forms and structures of energy-saving architecture bring a new range of values and new rules of organizing space for changing human needs. These rules and features of currently designed structures of energy-saving architecture are the main subject of analysis in the communicate.
12
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2005 nr (3) 452--459
EN This paper presents problems of ,,social housing” with the specific reference to housing development in France. The paper shortly shows the scale of the social problem and the level of action which needs to be taken to bring social housing up. The paper presents especially an example of housing dist[...]
13
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2005 nr (3) 445--451
EN This paper presents historical problems and processes of social housing in France. The paper shortly shows the scale of the social problem in historical contects and presents latest news in this area. The next paper presents especially an example of housing district in Villefontaine, situated 30 kil[...]
14
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 455--463
EN The paper shortly shows the scale of the problem of low-energy experimental hotel design and the latest news in this area realized by the author in 90. The paper presents especially an example of housing project – an example of passive house realized by the author. The paper brings a collection of p[...]
15
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 447--454
EN The paper shortly shows the scale of the problem of low energy housing contects and the latest news in this area. The paper presents especially an example of housing projects and an example of passive house realised near Warsaw, Poland. The paper bring a collection of photographs realised “in situ”.
16
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 247--250
EN The presented work concerns possibilities development and realization of technology passive building. A systems based pro-ecological and methodological way of thinking can creative new possibilities cooperation in passive building aspects. This work concerns passive building in interdisciplinary and[...]
17
80%
Czysta Energia
2007 Nr 3 20-21
18
80%
Czysta Energia
2015 Nr 11 36--37
19
70%
Izolacje
PL W artykule opisano zagadnienie projektowania budynków niskoenergochłonnych i przybliżono problem definiowania tych obiektów. Zaproponowano algorytm obliczeniowy dający możliwość zaprojektowania niskoenergetycznego budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej w warunkach klimatu północno-wschodnie[...]
EN The article describes the subject of designing low energy consuming buildings and approaches the problem of defining these objects. In the course of the article a calculating algorithm is proposed that enables to design low energy consuming residential buildings in single family housing, intended fo[...]
20
70%
Czysta Energia
2008 Nr 3 30-34
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last