Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo betonowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
2
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Rozwój budownictwa betonowego w ekstremalnie trudnych warunkach wymaga studiów i badań dotyczących betonowania w niskich temperaturach. Nowoczesne technologie betonów wysokowartościowych i samozagęszczalnych dają szansę na tanie wznoszenie niektórych konstrukcji budowlanych w warunkach niskich tempe[...]
EN Rapid development of the concrete technologies gives possibility of easy preparing high strength concrete. In civil engineering rise the concrete quality makes possible not only decreasing of its volume but reducing the costs' of build structure as well. This is considerably high in underground cons[...]
3
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2008 nr (5) 29--36
EN The regularities of correlation between different factors describing usability of heated shuttering in low temperature conditions have been determined. The mathematical models of optimization strength, thermal and physical parameters are presented.
4
80%
Polski Cement
1999 nr 2 14-15
5
61%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 109 45-52
PL W referacie przedstawiono propozycję własnej metody oceny związku pomiędzy rodzajem i ilością składników najczęściej stosowanych w budownictwie betonowym a ostateczną kolorystyką i fakturą betonu. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak zmiana składu wpływa na kolor powierzchni betonowej.
EN The paper presents a new method of assessing the relationship between the type and amount of components commonly used in concrete structures and the final concrete color and texture. It is necessary to establish how a change in composition affects the color of a concrete surface.
6
61%
Materiały Budowlane
2000 nr 5 200-202
7
61%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2005 nr 4 34-39
8
61%
Pretekst
2018 Nr 8 70--77
PL Beton w architekturze jest stosowany w konstrukcji budynków z motywacji racjonalistycznych i z powodów estetycznych. Najbardziej znaczące dokonania odbywały się nie bez udziału mistrza transmutacji. Takich przypadków naznaczonych wielkością architektury czas zweryfikował pozytywnie. Dziś wciąż powst[...]
EN Concrete is used in architecture for the construction of buildings with rationalistic motives and for aesthetic reasons. The most significant accomplishments could not occur without the participation of the master of transmutation. Time has verified positively such cases marked by the greatness of a[...]
9
61%
Pretekst
2018 Nr 8 93--99
PL Architektura Przestrzeni Magicznej, to pewien rodzaj poezji sztuki kształtowania przestrzeni bliskiej sztuce surrealizmu i architekturze postfunkcjonalizmu. Kategoria bliska idei „pretekstów architektonicznych”, jako teorii postępowania projektowego. Tam jest także miejsce dla poetyki transmutacji b[...]
EN The architecture of the Magic Space is a kind of poetry of the art of shaping space close to the art of surrealism and the architecture of post-functionalism. This is a category close to the idea of “architectural pretexts” as a theory of design process. It is also a place for the poetics of the tra[...]
10
61%
Technical Transactions
PL Technologia wznoszenia schronów wojennych ewaluowała na przestrzeni wieków wraz z rozwojem techniki i stawianych obiektom wymagań. Pozostałości po twierdzy wojennej Wilczy Szaniec skłoniły autorów do napisania tej pracy – o nieco odmiennym charakterze niż dotychczasowe. Prócz krótkiej historii obiek[...]
EN The technology of erecting war shelters has been evolving over the centuries alongside the development of technology and building-oriented requirements. Many papers have been published on this subject in recent times. The ruins of the Wolf ’s Lair war fortress prompted the authors to write this work[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2011 Z. 63 5-17
EN The paper presents history of the Department of Concrete Structure since 1956 till present. Scientific activity and industrial cooperation initiated by the following department heads is described. The paper summarizes the main achievements and publications of the department workers.
12
51%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2018 nr 2 54--57
13
51%
Builder
2018 R.22, nr 4 50--52
EN Technology and mechanisation of works are two main areas of developments in construction. A series of articles presents the latest achievements in building technology that refer to mechanisation of works. The modernity manifests itself through innovative building machines and equipment, powerful tem[...]
14
51%
Przestrzeń i Forma
2019 nr 40 319--340
PL Szczecin posiada znaczne zasoby architektury żelbetowej. Artykuł opisuje różne przejawy twórczości architektów przedwojennego i powojennego modernizmu. Rozwiązania techniczne szczecińskiego modernizmu można uznać za inżynierski popis twórców wielu oryginalnych dzieł wpisujących się w europejskie dzi[...]
EN Szczecin has significant amount of architecture made out of reinforced concrete. The article describes various examples of the work architects in the periods of pre-war and post-war modernism. The technical solutions of Szczecin's modernism can be regarded as an engineering showcase done by authors [...]
15
41%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja
2018 z. 57 3--177
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last