Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowa samochodów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2000 Nr 1 43-66
EN The paper presented here represents a review of the subject and points out the most interesting effects of the method and some of its applications in vehicle construction. In Sec.2 we present a 7th degree of freedom bar element which allows for significant simplification of calculations and increase[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 143-148
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące metodyki określania struktury materiałowej oraz wielkości zużycia materiałów związanych z wytwarzaniem samochodów osobowych. W sposób uproszczony opisano metodykę określania energochłonności oraz poziomu emisyjności związanych z nakładami materiałow[...]
EN The article describes the chosen aspects concerning the methodology of determining the material structure and the quantity of using up the materials connected with automobiles production. The methodology of determining the energy consumption and the emission level connected with materials expenditur[...]
3
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 349-354
PL W artykule omówione zostały najnowsze tendencje i zmiany w budowie i konstrukcji nowych pojazdów. Wymogi ochrony środowiska, ergonomii, poprawy ekonomiczności oraz ciągłe dążenie do nowoczesności- powodują powstawanie samochodów spełniających najwyższe standardy. Na konkretnych przykładach widać jak[...]
EN Paper shows newest trends and changes in structure and construction of new vehicle. Requirements of environmental protection, ergonomic, corrections economical and continuous aspiration for modernity- cause generation of car granting highest standard. On concrete examples we shows as motors concerns[...]
4
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 824--828, CD
PL W artykule opisano budowę układów kierowniczych pojazdów osobowych wspomaganych hydraulicznie oraz elektrycznie. Wskazano najczęstsze uszkodzenia układów kierowniczych. Usystematyzowano wiedzę na temat procesów diagnostycznych wykonywanych podczas kontroli układów kierowniczych.
EN This article describes the structure of steering systems in automobiles with hydraulic or electric power steering. It presents the most common damages of the steering systems and offers a systematic approach to the knowledge about diagnostic procedures performed while examining steering systems.
5
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 701--708, CD
PL Liczba samochodów w polskich rodzinach z roku na rok zwiększa się. Pośród użytkowników pojazdów znajduje się grupa, która nie posiada wystarczającej wiedzy dotyczącej właściwej eksploatacji samochodu, szczególnie w warunkach zimowych. Właśnie do tej grupy skierowany jest niniejszy artykuł. Scharakte[...]
EN The number of cars in Polish families is growing year by year. Among the vehicle users there is a group that does not have sufficient knowledge about the proper operation of the vehicle, especially under the conditions of the weather. This article is addressed to this group. It is characterized by b[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last