Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 134
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowa dróg
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 6 21--23
PL Na mapie wschodniej Polski powstają nowe kilometry dróg. W wielu przypadkach są to nowe obwodnice, które wyprowadzają uciążliwy ruch tranzytowy i zwiększają bezpieczeństwo. Swoich obwodnic doczekali się już mieszkańcy Jędrzejowa, Jarosławia, Frampola i Olecka. Wkrótce zakończy się budowa obwodnic Ki[...]
EN New kilometers of roads are being constructed in eastern Poland. In numerous cases these are new ringroads, that direct the burdensome transit traffic out of build-in areas and increase safety. The inhabitants of Jędrzejów, Jarosław, Frampol and Olecko can boast their own ringroads. The construction[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 6 18--20
PL Budowa kolejnych odcinków drogi ekspresowej S5 staje się coraz bardziej realna. Jak zapowiada Ministerstwo Transportu, jeszcze w tym roku mają być ogłoszone przetargi na brakujące odcinki trasy S5 pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem oraz Gnieznem i Mielnem (planowany węzeł na granicy woj. wielkopolskieg[...]
EN The construction of subsequent sections of the S5 expressway is becoming more and more possible. The Ministry of Transportation has declared that new tenders for the missing sections of S5 between Wrocław and Poznań, as well as Gniezno and Mielno (the planned junction at the border of the Greater Po[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 2 68-69
PL Inwestycje drogowe stanowią jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją obecnie władze publiczne. Z uwagi na fakt, że tego rodzaju przedsięwzięcia wywołują sporo kontrowersji i dylematów, proces związany z budową dróg nie zawsze przebiega płynnie. Jednym z głównych problemów w tym kontekście[...]
4
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 4 56-59
PL Wyniki sprzedaży kruszyw naturalnych łamanych w pierwszej połowie 2007 pozwalały sądzić, że prognozy roku zostaną przekroczone. Zainteresowanie kruszywami wynikało za sprzyjających warunków atmosferycznych oraz z działań wykonawców dróg związanych z gromadzeniem materiałów drogowych na przyszłe budo[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiony sposób wykorzystania wilgotnej mieszaniny popiołowo-żużlowej do budowy dróg jest jedną z metod wykorzystania ubocznych produktów spalania węgla. Omówiono technologię wykonania korpusu drogi Gołaszyn-Maniewo k/Obornik Wlkp, w budowie której wykorzystano mieszaninę popiołowo-żużlową z EC[...]
EN The method of application of a damp ash-slag mixture to road building presented in the paper is a certain application of the by-products from coal combustion. The technique of Gołaszyn-Maniewo k/Obornik Wlkp road frame making with using of an ash-slag mixture from the EC-II Poznań-Karolin heat and p[...]
6
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 5 130-134
PL Glacitektonika to efekt mechanicznych (statycznych i dynamicznych) oddziaływań lądolodów na podłoże gruntowe. Na obszar dzisiejszej Europy lądolody wkraczały kilkakrotnie w okresie plejstocenu (1,97-0,01 mln lat temu), zajmując znaczną cześć kontynentu.
EN The process of the construction of engineering objects situated within glacitectonically disturbed structures, including miscellaneous morphological forms of postglacial landscape, makes the connection of engineering operation with the knowledge of geological process necessary. The example of such a[...]
7
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 8 39-42
8
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 1 36-37
9
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 1 32-35
EN The text presents a summary of the national road projects completed in 2011. 267.7 km of fast highways, of which 205.5 km are motorways, and 62.2 km-expressways, were put to use in the past year in Poland. Not all road construc­tion plans have been put into operation. It was due to the financial cri[...]
10
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 4 56-57
PL Problem prowadzenia badań hydrogeologicznych pojawia się we wszystkich niemal specyfikacjach istotnych warunków zamówienia opracowywanych przez oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Biura projektów, stając do przetargów, nie mają możliwości polemizowania z tymi zapisami, natomiast[...]
11
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 1 68-69
PL Podejmujący inwestycje na co dzień spotykają się z problemami wynikającymi z braku obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. O ile budowa zakładu produkcyjnego napotyka w tym momencie na zasadnicze trudności, to realizacja inwestycji liniowych, które w znakomitej części są domeną gmin l[...]
12
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 10 52-53
PL Wywłaszczenie jest podstawową instytucją prawną, za pomocą której państwo i jednostki samorządu terytorialnego pozyskują nieruchomości (działki) pod budowę dróg publicznych. Problematyka wywłaszczenia nieruchomości została szczegółowo uregulowana w art. 112-142 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospoda[...]
13
100%
Drogownictwo
2000 nr 4 124-126
PL Budowa dróg w sposów istotny wpływa na kształtowanie się stosunków wodnych w obrębie zlewni oraz powoduje obniżenie jej zdolności retencyjnych.
14
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 11 90-91
PL Remonty, utrzymanie oraz budowa nowych dróg na terenach miejskich to zadania, na które notorycznie nie wystarcza środków, a skala wydatków w poszczególnych latach często jest bardzo zróżnicowana. Efekty są znane użytkownikom, czyli nam wszystkim.
15
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 2 64-64
PL Aktualnie budowane drogi (zwłaszcza krajowe i autostrady) projektowane były w latach 2000-2004, zaś prace studialne nad ich przebiegiem prowadzono w latach 90. minionego wieku. Obecnie realizowane są więc koncepcje, które w znacznej części powstały w czasie obowiązywania ustawy z 31 stycznia 1980 r.[...]
16
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 7 56--57
PL W kolejnej perspektywie budżetowej UE w latach 2014-2020 powstanie więcej kilometrów dróg ekspresowych i autostrad z nawierzchnią betonową niż powstało w Polsce po 1989 roku – tak wynika z zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Największy inwestor po przeprowadzeniu wielokryterio[...]
17
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 7 60--62
PL Na wstępie kilka słów o dotychczasowym wykorzystaniu środków unijnych przez mieszkańców kraju nad Wisłą. Siłę programu współfinansowania, rozmiar otrzymanej pomocy i jej praktyczny wymiar najlepiej odzwierciedlają konkretne liczby podsumowujące poprzednią „edycję” programów wsparcia. W ramach tak zw[...]
18
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 5 172--179
PL Polska należy do niezbyt licznej grupy krajów europejskich, które nie mają dziejów swoich dróg wydanych w formie książki albo choćby w formie artykułów, publikowanych nawet w branżowych czasopismach, ale przygotowanych i redagowanych w taki sposób, aby stanowiły kompendium wiedzy o historii dróg i a[...]
EN Poland belongs to only few European countries which have not published any book or article on the history of its roads, which would be prepared and edited in a form of a compendium and which may become of interest for both professionals and the wider circle of road users. Some measures aiming at imp[...]
19
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 6 46--47
PL 18.02.2009 r. bez ceremonii przecinania wstęgi i medialnego szumu oddano do użytkowania dwie jezdnie drogi ekspresowej S8 wraz z węzłami, obiektami inżynieryjnymi i drogami dojazdowymi na odcinku Radzymin – Wyszków.
EN On the 18th February 2009, without the official ceremony of cutting the band nor media fuss, two lanes of the S8 expressway together with the junctions, engineering objects and the access roads were opened for use in the Radzymin – Wyszków section.
20
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 6 55--56
PL Hutnictwo żelaza i stali jest źródłem wartościowych odpadów żużlowych, które z powodzeniem były i są stosowane do budowy dróg. Huty i stalownie rozmieszczone były na terenie Górnego Śląska, Zagłębia oraz na obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Od przełomu XVIII i XIX w. kolejno powstawał[...]
EN Iron and steel industry is a source of valuable slag waste products, which have been long used to road construction. A great number of steelworks used to be located in the area of the Upper Silesia, Zagłębie and within the limits of the Central Industrial Region. Since the turn of the 18th and 19th [...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last