Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budżet obywatelski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 3 56--67
PL Wzrostowi znaczenia partycypacji publicznej towarzyszy powstawanie nowych instrumentów gospodarowania przestrzenią. Jednym z nich jest budżet obywatelski, gdzie mieszkańcy mają możliwość zgłaszania oddolnych propozycji działań na rzecz dobra wspólnego społeczności miasta. Wdrożenie takiego narzędzia[...]
EN The increasing importance of public participation in government has brought about new methods for managing spatial planning. One of these is participatory budgeting, where citizens have an opportunity to submit proposals for development initiatives that would benefit the local community. The use of [...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 12 70--73
PL Aby tworzyć budżety obywatelskie, nie potrzeba tworzyć nowego prawa. Wystarczy dobra wola i wzajemne zaufanie. Dzięki nim można zrealizować wiele przedsięwzięć, na które czekają mieszkancy. Problemów i kontrowersji jednak nie brakuje. Niestety, część projektów ląduje w koszu.
3
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 9 8--12
PL Nie ma jednego uniwersalnego sposobu tworzenia lokalnego budżetu obywatelskiego. Każda gmina ma na to własny pomysł. Mimo coraz większej popularności budżetów partycypacyjnych, można odnieść wrażenie, że idea ta przeżywa kryzys. Czy potrzebujemy poważnych zmian w jego stosowaniu, czy może wystarczą [...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 9 14--17
PL Budżety obywatelskie powstają na świecie już niemal od trzydziestu lat. Od tego czasu zmieniają się tak jak rzeczywistość polityczna, społeczna i gospodarcza, w której obywatele danego miasta żyją i pracują, a jeśli mają możliwości, to projektują je i wprowadzają w życie.
5
88%
Przegląd Komunalny
2020 nr 1 57--61
PL Pilotażowy projekt rewitalizacji Bytom realizował w latach 2016-2018. Głównym celem zadania było zainteresowanie mieszkańców rewitalizacją i zachęcanie ich do udziału w procesie odnowy miasta, zadbania o swoje otoczenie oraz do aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji odnośnie do planowanych w mieśc[...]
6
75%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 3 68--77
PL W 2013 roku budżet obywatelski stał się nowym instrumentem kształtowania przestrzeni Wrocławia. Ilość zgłoszonych projektów (242) oraz liczba głosujących (52 000) pokazały duże zainteresowanie mieszkańców tym programem. Najczęściej proponowane przez projektodawców były inwestycje dotyczące ogólnodos[...]
EN In 2013, participatory budgeting was the new tool to impact the Wrocław landscape. The number of submitted projects (242) and the number of votes (52,000) indicates that there was a great deal of interest from the citizens of Wrocław in the programme. Projects for investment in public sports and rec[...]
7
75%
Zieleń Miejska
2016 Nr 1 11--13
PL Mieszkańcy polskich miast głosują na zieleń w budżetach obywatelskich. Ich głosy wspierają tworzenie nowych parków, sadzenie drzew przy ulicach, rewitalizacje skwerów i podwórek, a nawet miejskie winnice, wycinkę jemioły czy szkolenie urzędników. Jeśli uznać, że budżety partycypacyjne wskazują na pr[...]
8
75%
Zieleń Miejska
2016 Nr 1 14--16
PL Ostatnio coraz więcej samorządów decyduje się przeznaczyć określone kwoty na realizację projektów w ramach tzw. budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).
9
75%
Zieleń Miejska
2016 Nr 6 25--27
PL Ten artykuł miał być poświęcony tematycznym placom zabaw. Miał opowiadać o tym, jak wybrać temat przewodni i jak przełożyć go na ukształtowanie terenu, poszczególne urządzenia do zabawy.
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Symbioza różnych form lokomocji sprzyja szybkiemu, sprawnemu i przyjaznemu dla środowiska przemieszczaniu się w miastach. Dyskusja nad nowymi rozwiązaniami służącymi do usprawnienia poszczególnych części składowych transportu łączonego poprawia jego ogólne funkcjonowanie, co przyczynia się do promoc[...]
EN In the recent years, increasing popularity of multimodal transport is observed in high and medium developed countries. Besides public transport, bicycles are the key element in that form of communication mobility through urban areas. Bicycles are also desirable by city dwellers. Projects for cyclist[...]
11
75%
Zieleń Miejska
2019 Nr 4 52--54
PL Zarządzanie zielenią miejską przez samorządy to szeroki zakres działań, które podejmują różne jednostki, przede wszystkim w odniesieniu do terenów zieleni pozostających w zarządzie miasta. Jednak tworzone standardy i procedury mogą wywierać wpływ na jakość zieleni znajdującej się w zarządzie innych [...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 129 475--485
PL Celem artykułu jest ocena budżetów obywatelskich miast województwa śląskiego według wzorcowego planu Wampler’a. Budżet obywatelski jest instrumentem demokracji bezpośredniej, dzięki któremu mieszkańcy decydują, podczas głosowania, o alokacji wydzielonej części środków finansowych. Według przepisów U[...]
EN The aim of the article is to assess the civic budgets of the cities of the Silesian Voivodeship according to Wampler identifies the guiding tenets of participatory budgeting programs. The participatory budgeting is an instrument of direct democracy, thanks to which the residents decide, during the v[...]
13
63%
Zieleń Miejska
2016 Nr 1 17--19
PL W wielu polskich miastach mieszkańcy już mogą korzystać z obiektów, które udało się zrealizować w ramach poprzednich edycji budżetów partycypacyjnych. Które z nich dotyczyły kształtowania przestrzeni miejskiej?
14
63%
Architektura Krajobrazu
2017 nr 2 86--99
PL Miasto to nie tylko obszar geograficzny, wytyczony przez znaki i granice, to mieszkańcy, budujący jego przestrzeń i wizerunek. Skuteczne kierowanie miastem to wdrażanie polityki partycypacyjnego zarządzania przestrzenią miejską, obejmującej aktywne włączenie społeczeństwa w procesy współdecydowania.[...]
EN A city is not only a geographical area, demarcated by signs and borders. The city is determined by its residents who create its space and image. Efficient city management means implementing the policy of participatory management of urban space including active participation of the residents in a co-[...]
15
63%
Architektura Krajobrazu
2017 nr 2 100--115
PL Partycypacja społeczna jest coraz bardziej ceniona i wykorzystywana do realizacji potrzeb mieszkańców w miastach. Istnieje wiele różnych form umożliwiających współdecydowanie o inwestycjach w mieście. Jedną z nich jest budżet obywatelski (budżet partycypacyjny), czyli proces umożliwiający mieszkańco[...]
EN Social participation becomes more and more appreciated and frequently applied to meet the needs of urban residents. There exist many various forms of enabling citizens to co-decide about investments in their cities. One of them is civic budget (participatory budget), or a process of enabling citizen[...]
16
63%
Zieleń Miejska
2017 Nr 7-8 56--57
PL Coraz cześciej mówi sie o partycypacji społecznej. Ludzie zaczynają zwracac uwagę na jakość swojego otoczenia i chcą mieć wpływ na jego kształt. Również władze samorządowe dostrzegają korzyści płynące ze współpracy z mieszkańcami.
17
63%
Zieleń Miejska
2018 Nr 5 32--34
PL W wielu miastach właśnie zakończyły się lub wkrótce zakończą nabory wniosków do budżetu obywatelskiego. Latem i jesienią ruszą głosowania. Rosnąca popularność budżetów to przykład na to, że mieszkańcy mogą i chcą być współtwórcami zmian w swojej najbliższej okolicy. Nie jest to jednak jedyna droga. [...]
18
63%
Zieleń Miejska
2018 Nr 11 26--28
PL W ostatnim czasie pojawiają się różne pomysły na zwiększenie aktywności w lokalnych społecznościach. Celowi temu służy umożliwienie realizacji przez samorządy lokalne zadań w przestrzeni publicznej bezpośrednio wskazywanych przez mieszkańców. Zamierzenia te mogą oczywiści obejmować również zróżnicow[...]
19
63%
Budownictwo i Architektura
PL Budżet obywatelski to metoda dysponowania miejskimi pieniędzmi zdobywająca coraz szersze poparcie w naszym Kraju, a na świecie stosowana już od dziesięcioleci. Nadchodzi czas na refleksję jak takie dysponowanie środkami wpływa na kształt i organizację miasta, oraz jego poszczególnych dzielnic. Na po[...]
EN Participatory budgeting, known in the world for decades, arised lately wide application among Polish cities. After four years, since it was introduced in Sopot in 2011 it is high time to give it the second thought and consider how does it reflect the shape to the cities and it’s districts. Based on [...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 78 421--430
PL Jedną z najpopularniejszych inicjatyw w naszym kraju w 2013 roku, charakteryzującą polską politykę samorządową, był budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym. Coraz więcej miast w Polsce go wprowadza, dzięki czemu mieszkańcy zyskują możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co ma zostać prz[...]
EN One of the most popular initiatives in our country in the year 2013 is a Polish citizen budget, also called participatory, which is characterized by the policy of a local government. More and more cities in Poland implement this solution, allowing residents to decide directly about the of the part o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last