Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brushless motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
PL Małe silniki prądu stałego o mocy 1 W do 200 W produkuje masowo firma Buehler Motor GmbH z Niemiec. Rosnące wymagania na żywotność m.in. w zastosowaniach automotive wymuszają próby w kierunku tworzenia nowych konstrukcji silników spełniających wyższe wymagania żywotności niż silniki komutatorowe, al[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 257 335-345
PL W artykule przedstawiono nowy układ bezszczotkowego silnika prądu stałego z kondensatorową regulacją prędkości obrotowej i elektronicznym układem zasilającym. Ten nowy układ pozwala silnikowi osiągnąć prędkość większą od tzw. Prędkości bazowej (prędkości rozwijanej przez silnik zasilany napięciem zn[...]
EN In this paper a new design of brushless DC motor with capacitor speed control and electronic switching scheme is presented. This new design allows the motor to achieve speed higher than a base speed. The paper presents design of the system, its mathematical model, and static characteristics calculat[...]
3
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 128-130
PL W pracy przedstawiono algorytm wyznaczania pochodnych cząstkowych strumienia związanego z prądem i kątem obrotu silnika elektrycznego z magnesami trwałymi w wirniku i trójfazowym wzbudzeniem stojana. Ponieważ jest nieliniową funkcją wektorową, której wartości są obliczane na podstawie natężenia pola[...]
EN In the paper an algorithm for calculation of partial derivatives of flux associated to current and rotation angle of an electric motor with permanent magnets in the rotor and with a three-phase stator excitation has been presented. Because is a nonlinear vector function, whose values are calculated [...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Opracowanie przedstawia, w formie syntetycznej, przegląd tematyki prac naukowo-badawczych prowadzonych w Zakładzie Maszyn Elektrycznych podczas ostatnich blisko 10 lat.
EN The paper presents in comprehensive form a survey of the works conducted in Chair of Electrical Machines since 1996.
5
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2010 z. 3 115-130
PL Podczas przełączania uzwojeń fazowych bezszczotkowego silnika prądu stałego pojawiają się dodatkowe spadki napięcia na indukcyjnościach obwodu głównego. Pominięcie wpływu spadków napięcia na indukcyjnościach obwodu głównego, jak to się zazwyczaj czyni, powoduje, że prędkości obliczone są wyższe od p[...]
EN When phase windings of brushless dc motors are switched over, additional voltage drops across main circuit inductances arise. If these voltages are neglected, which is common practice, the calculated speeds are higher than speeds actually measured in real PM BLDC motor. The paper presents analytical[...]
6
75%
Napędy i Sterowanie
PL W procesie automatyzacji przemysłu często zachodzi potrzeba użycia napędów umożliwiających częste zmiany parametrów na bieżąco. W dobie informatyzacji i minimalizacji urządzeń elektronicznych wyposażonych w elementy wykonawcze, szczególnie silniki, ważne jest, aby układy te były jak najbardziej komp[...]
7
75%
Napędy i Sterowanie
PL Niskonapięciowe układy napędowe z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego znajdują coraz szersze zastosowanie w pojazdach o zasilaniu akumulatorowym, głównie ze względu na dużą trwałość i cichą pracę [1]. Przy takim zasilaniu ważnym argumentem jest także wysoka sprawność napędu. W układach przenośny[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1a 164-168
PL W artykule przedstawiono projekt nowego silnika bezszczotkowego DC z magnesami trwałymi w topologii 6/4. Do analizy właściwości silnika wykorzystano quasi-static metodę element skończonego.
EN The paper presents the design attributes and static characteristics of a new 6/4 topology of a low cost brushless DC permanent magnet (BLDCPM) motor. To analyse the motor performance, steady state characteristics are obtained by using quasi-static finite element analysis (FEA). Computational results[...]
9
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wyniki prac badawczych nad aplikacją dwustrefowego układu napędowego małego pojazdu elektrycznego z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego.
EN The paper presents results of research works in the field of application of two-zones drive system of small electric vehicle with brushless dc motor.
10
75%
Nowa Elektrotechnika
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule rozpatruje się silniki synchroniczne z magnesami trwałymi umieszczonymi na obwodzie wirnika. Podaje się modele matematyczne silnika synchronicznego PMSM, silnika bezszczotkowego z komutatorem elektronicznym sterowanym sinusoidalnie PM BLAC i silnika bezszczotkowego z komutatorem elektroni[...]
EN Synchronous motors with permanent magnets placed along the rotor circumference are investigated in the paper. Mathematical models are given for following motors: PMSM – synchronous motor, PM BLAC – brushless motor with electronic commutator sinusoidally controlled, PM BLDC - brushless motor with ele[...]
12
75%
Napędy i Sterowanie
PL Silniki bezszczotkowe prądu stałego (Brushless Direct Current) są typem silników, który gwałtownie zdobywa popularność. Są one używane w sprzęcie gospodarstwa domowego, w przemyśle samochodowym, przemyśle lotniczym, sprzęcie medycznym, w automatyce przemysłowej - elementy wykonawcze. Nazwa BLDC suge[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 192 39-46
PL W artykule przedstawiono klasyczne metody sterowania komutatorem elektronicznym silnika BLDC pod względem komutacji. Dokonano podziału strategii sterowania oraz przedstawiono najistotniejsze zalety i wady. W podsumowania przedstawiono kryteria doboru odpowiedniej metody sterowania w zależności od ko[...]
EN The classical BLDC motor electronic commutator control methods for the sake of commutation are presented in the paper. The classification of the control strategies, significant advantages and disadvantages are presented. The most suitable control strategy selection criteria dependent on electronic c[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 260 321-330
PL Prace prowadzone na Politechnice Śląskiej nad układami napędowymi silników bezszczotkowych, pracujących przy prędkościach większych niż prędkość bazowa, doprowadziły do powstania dwóch nowych układów napędowych, które nazwano: kondensatorowym, bezszczotkowym silnikiem prądu stałego i bezszczotkowym [...]
EN Research on dc brushless motors drives operating at speeds greater than base speed has been conducted in Silesian University of Technology. It has led to developing two new designs called: condenser dc brushless motor and dc brushless motor with transistor by-passes. Both designs are characterized b[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 47 55-58
PL W pracy pokazano nowy napęd z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego przeznaczony do wentylatora używanego w nadmuchu powietrza w ekstruderze do produkcji butelek PET. W dotychczas stosowanych w tych urządzeniach wentylatorach używano trójfazowych silników asynchronicznych małej mocy. Ze względu na [...]
EN The paper presents a fan with DC brushless motor used to circulate air in the combustion chamber of a solid-fuel furnace. A way of constructing the permanent magnet motor using much less steel and copper than present motors has been shown. Thanks to the use of sensorless control, the control system [...]
16
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 2 (106) 113--116
PL W publikacji zawarto opis prac badawczo rozwojowych, jakich podjęły się dwa ośrodki badawcze (KOMEL i AGH) oraz przedsiębiorca (ZBM OSSA), w celu skonstruowania wysokomomentowej zakrętarki elektromechanicznej napędzanej silnikiem bezszczotkowym. Partnerzy konsorcjum planują opracować nowy typ zakręt[...]
EN Paper includes a presentation of research and development activities regarding an electric torque tool driven by brushless motor. Work is realised by two research institutions (KOMEL and AGH-UST) and an industrial partner (ZBM OSSA). The consortium plans to develop a new type of electric torque tool[...]
17
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 2 129--131
PL W pracy pokazano wentylator z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego przeznaczony do nadmuchu powietrza do komory spalania w piecu na paliwa stałe. Pokazano konstrukcję silnika z magnesami trwałymi, na który zużyto znacznie mniej żelaza i miedzi w porównaniu z silnikiem dotychczas stosowanym. Dzięki[...]
EN The paper presents a fan with DC brushless motor used to circulate air in the combustion chamber of a solid-fuel furnace. A way of constructing the permanent magnet motor using much less steel and copper than present motors has been shown. Thanks to the use of sensorless control, the control system [...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 537-543
PL W artykule omówiono możliwe metody regulacji prędkości silnika elektrycznego w samochodzie elektrycznym. Przedstawiono stosowane rozwiązania oraz możliwe metody poprawy regulacyjności silnika. Przedstawiono metody sterowania prędkością w silnikach o działaniu ciągłym i dyskretnym.
EN The article discusses possible methods of speed control electric motor in electric car. Describes the applicable solutions and possible methods to improve the controllability of the motor. Continuous and discrete methods of speed control of motors has been presented.
19
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2016 Z. 272 75--82
PL W pracy przedstawiono wentylator z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego przeznaczony do nadmuchu powietrza do komory spalania w piecu na paliwa stałe. Pokazano konstrukcję silnika z magnesami trwałymi, na który zużyto znacznie mniej żelaza i miedzi w porównaniu z silnikiem dotychczas stosowanym. D[...]
EN The paper presents the fan with DC brushless motor used to circulate an air in the combustion chamber of the furnace. The construction of the permanent magnet motor having much less of the steel and copper than present motors has been shown. The new motor allows for continuous speed control and cons[...]
20
75%
Napędy i Sterowanie
2005 R. 7, nr 9 56--57
PL W automatyzacji urządzeń produkcyjnych, transportowych i montażowych potrzebne są napędy z regulacją prędkości obrotowej. Obszary aplikacji zdominowane do tej pory przez silniki prądu stałego z komutatorem zdobywane są przez silniki bezszczotkowe. Silniki z wmontowaną elektroniką stają się coraz pop[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last