Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  breast cancer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN Ultrasound is used for breast cancer detection as a technique complementary to mammography, the standard screening method. Current practice is based on reflectivity images obtained with conventional instruments by an operator who positions the ultrasonic transducer by hand over the patient’s body. I[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN For dielectric investigations of tissue in the VHF frequency range we propose an open-ended probe separated from the investigated material with non-conducting foil. The influence of the foil on the dielectric response of the probe was studied using reference materials and the model explaining the ob[...]
3
100%
Archives of Acoustics
2015 Vol. 40, No. 3 301--310
EN Breast cancer screening is based on X-ray mammography, while ultrasound is considered a complementary technique with improved detection in dense tissue. However, breast cancer screening requires a technique that provides repeatable results at the inspection interval which cannot be achieved with man[...]
4
100%
Hydroacoustics
2016 Vol. 19 319--328
EN The purpose of this study was to evaluate the accuracy of statistical properties of the backscattered ultrasound in differential diagnosis of the breast lesions. The B-mode images, together with the appropriate RF echoes from the breast lesions and surrounding tissues were collected. The RF data was[...]
5
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2004 Vol. 8, No 2 259-267
EN We discuss limitations of the known methods of IR imaging in diagnostics of breast cancer. In conclusion we show that the known methods, based on simple observation of external temperature distribution, are not fully effective. Even advanced pattern recognition could not help in analysis of static i[...]
6
88%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2007 z. 161 55-61
EN Breast cancer is one of the most dangerous tumors for middle-aged and older woman, and mammography is its most reliable early detection method. In this paper, a fully automated method for detection of mass-like objects is proposed. The main stage of the algorithm is non-linear histogram conversion[...]
7
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiony niżej tekst opisuje potencjalne możliwości, jakie daje zastosowanie tomografii mikrofalowej w detekcji raka stuka. Przytoczone informacje mają charakter wprowadzający w tematykę zagadnienia.
EN The current paper is aimed at describing the potential possibilities created by implementation of microwave tomography to detect breast cancer. The information given below is supposed to introduce the subject.
8
75%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2013 Vol. 2, nr 6 291--292
PL Rak gruczołu piersiowego jest główną przyczyną śmierci kobiet. Częstość występowania zwiększa się średnio o 1-2% rocznie. Podstawową metodą diagnostyczną jest obecnie mammografia rentgenowska. Technika ta jest stosowana zarówno w celu określenia miejscowego stopnia zaawansowania, jak i w badaniach p[...]
9
75%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2013 Vol. 2, nr 6 293--296
PL Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet i stanowi jedną z najczęstszych przyczyn ich zgonów spowodowanych nowotworami. W Polsce w 2011 roku zarejestrowano 16 534 zachorowań wśród kobiet (83,19/100 000 – współczynnik zachorowalności surowy i 51,77/100 000 –współczynnik [...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje analizę różnych reprezentacji barwnych obrazów FISH. Lepsza wizualizacja barwna centromerów i genów HER2 w rozważanym barwieniu preparatów raka sutka ma znaczący wpływ na prawidłowość oceny obecności bądź braku amplifikacji tego genu. W badaniu przeanalizowano wiele reprezentacji [...]
EN The paper presents a study of the different colour representation (intensity of the stain reaction) in FISH images. The better colour visualisation of the centromers and HER2 genes in these methods of the breast cancer stain has a significant influence to correct evaluation of the presence/absence H[...]
11
75%
Journal of Applied Computer Science
EN The computerization of scientific transactions and advances in data collection tools have contributed to obtain a large amount of clinical data online. Data Mining tools can find regularities, patterns and trends hidden in these data that will in turn assist the doctors when making decisions. In thi[...]
12
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN We have tested a new method of assessment of mammographic images for medical diagnosis to differentiate between benign masses and malignant breast tumors. 2-D image is preprocessed to form l-D signature of the image contour and then its complexity is analyzed using the Higuchi's fractal dimension me[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 125-127
PL Celem artykułu jest prezentacja darmowego repozytorium naturalistycznych, numerycznych modeli gruczołu piersiowego i jego krótkie omówienie. Modele te pozwalają zobrazować heterogeniczną budowę gruczołu piersiowego, a także odwzorować właściwości dyspersyjne jego tkanek w zakresie częstotliwości 0.5[...]
EN The aim of the paper is to introduce the online repository of numerical breast models, obtained using MRI. These free available models allow to better illustrate changes setting in breast through obtained fairly accurate characteristics of tissues i.e. the models assemble the structural heterogeneit[...]
14
75%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2011 Vol. 17 257--262
EN This paper presents an automatic computer system to breast cancer diagnosis. System was designed to distinguish benign from malignant tumors based on fine needle biopsy microscope images. Studies conducted focus on two different problems, the first concern the extraction of morphometric and colorime[...]
15
75%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2011 Vol. 17 275--280
EN Dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI) is a relatively new, promising technique for breast cancer diagnostics. A few series of images of the same body region are rapidly acquired before, during and after injection of paramagnetic contrast agent. Propagation of the contrast ag[...]
16
75%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2010 Vol. 15 193--199
EN The paper provides a preview of some work in progress on the computer system to support breast cancer diagnosis. Diagnosis approach is based on microscope images of the FNB (Fine Needle Biopsy) and assumes distinguishing malignant from benign cases. Studies conducted focus on two different problems,[...]
17
75%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2012 Vol. 19 109--115
EN This paper presents 15 texture features based on GLCM (Gray-Level Co-occurrence Matrix) and GLRLM (Gray-Level Run-Length Matrix) to be used in an automatic computer system for breast cancer diagnosis. The task of the system is to distinguish benign from malignant tumors based on analysis of fine nee[...]
18
75%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN Breast cancer is the most common cancer among women. The effectiveness of treatment depends on early detection of the disease. Computer-aided diagnosis plays an increasingly important role in this field. Particularly, digital pathology has recently become of interest to a growing number of scientist[...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 106-108m
PL Celem artykułu jest przedstawienie numerycznej analizy rozkładu pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, przy wykorzystaniu metody różnic skończonych w dziedzinie czasu, w modelu gruczołu piersiowego. W celu uproszeniu zagadnienia założono że model jest półsferyczny i homogeniczny, a jego [...]
EN The aim of the paper is to introduce numerical analysis of electromagnetic field distribution by FDTD method. In order to simplify the problem it has been assumed that the breast models is homogeneous and its electric parameters are describe by Cole-Cole equation.
20
75%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 2 246--250
PL Ogólnym trendem stają się obecnie poszukiwania nowych substancji, które wykazywałyby specyficzne właściwości biologiczne (m.in. przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne, przeciwdrobnoustrojowe), a jednocześnie charakteryzowałyby się brakiem lub małą toksycznością w stosunku do środowiska naturalnego. Bad[...]
EN Cytotoxic activity of p-coumaric, caffeic and rosmarinic acids and their Li, Na, K salts in relation to human breast cancer and normal cells were studied by 3-(4,5-domethylthiazol- 2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide assay. The acids showed limited toxicity (decrease in survival over 20%). Treatme[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last