Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 101
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  braking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2010 Vol. 48 nr 2 367-380
PL W pracy otrzymano analityczne rozwiązania początkowo-brzegowych zagadnień przewodnictwa ciepła dla dwóch układów par tarciowych: 1) półprzestrzeń – warstwa – półprzestrzeń, 2) warstwa – półprzestrzeń. Założono, że prędkość ślizgania się elementów tarciowych w rozpatrywanych układach zmniejsza się li[...]
EN Analytical solutions to a boundary-value problem of heat conduction for friction pairs consisting of the half-space sliding (braking at uniform retardation) on a surface of the strip deposited on a semi-infinite foundation and the strip sliding on a surface of the homogenous half-space, are obtained[...]
2
100%
Archiwum Motoryzacji
2013 Nr 2 21--33, 137--149
EN Braking of road vehicles can be characterized as an active - either wanted or unwanted reduction of the force necessary for maintaining the required speed, decreasing the speed, stopping or keeping the vehicle at a standstill. During braking the vehicle loses the acquired motion energy which is most[...]
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2006 No 52 181-186
EN The paper presents a simulation of braking of an automotive vehicle while downhill running with electric power recovery. The automotive vehicle is driven with a three-phase induction motor supplied from an accumulator battery through a voltage inverter. Mathematical model of the vehicle is described[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2006 Nr 61 143-148
PL Artykuł jest poświęcony hamulcom tarczowym, które w technice kolejowej są. obecnie powszechnie stosowane ze względu na coraz większą prędkość jazdy. Dążenie do podróżowania z dużą prędkością pociąga za sobą stosowanie większych mocy hamowania, aby zatrzymanie pojazdu odbyło się możliwie na jak najkr[...]
EN This article presents disc brakes, which are widely used in rail industry because of increasing the speed of trains. The aim at traveling with high speeds results in the usage of greater power of breaking to come to a halt at the shortest possible braking distance. That is why more and more cars are[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2000 Z.7 235-245
PL W artykule sformułowano zależności, dzięki którym możliwe jest określenie opóźnień hamowania w funkcji asynchroniczności hamowania. W dalszej kolejności uzyskano zależności pozwalające określić reakcje poszczególnych osi pojazdu oraz siły w sprzęgu przy różnych warunkach hamowania. Uzyskane zależnoś[...]
EN In the article the authors present newly obtained equations for calculating the deceleration and the breaking track H of the saddle automotive unit. In these equations the coefficient of asynchronism of breaking is an argument. The equations for defining the forces in the coupling mechanism of the[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 405-409
PL W artykule przedstawiono analizę konstrukcji zestawu ponadnormatywnego, składającego się z ciągnika oraz naczepy, pod kątem bezpieczeństwa na drodze publicznej. Przedstawiono wyniki badań hamowania prostoliniowego takiego zestawu transportowego. Przeprowadzono ocenę skuteczności działania układu ham[...]
EN The article presents analysis of construction over-dimensional road train, which is composite from towing vehicle and low-bed semi-trailer, consideration to road safety. The article presents results of researches about longitudinal braking of such articulated road train. In the article, the are was [...]
7
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2016 Vol. 10, nr 29 161--167
EN This article presents independent tests results focused on the geometry impact of progressive gear used in a short distance transportation devices on the braking distance length both under changeable operating conditions as well as changeable loading. Variable operating conditions were obtained with[...]
8
100%
Journal of KONES
EN Road traffic poses high risk to human health and life and material objects. In an emergency situation, it is crucial for a driver to be able to reduce speed of the vehicle and pull up as quickly as possible. The braking distance of a vehicle depends on many factors including the surface condition an[...]
9
100%
Technical Issues
2016 nr 1 90--95
EN The aim of this study was to investigate the influence of the time of pressure increase during single braking on the temperature in a brake disc. The case of linear pressure increase from zero to nominal value in the initial stage of braking and maintaining this value to standstill was considered. T[...]
10
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2010 Vol. 48 nr 3 605-621
PL W pracy przeanalizowano rozkład naprężeń termicznych w trzy- (tarcza/nakładka/zacisk) oraz dwu- (tarcza/nakładka) elementowych układach nagrzewanych tarciowo podczas hamowania. Dla materiałów tarciowych: żeliwo/metalo- ceramika/stal oraz żeliwo/metalo-ceramika, zbadano ewolucję oraz rozkład normalny[...]
EN Thermal stresses in three-element (disc/pad/metal slice) and two-element (disc/pad) models of frictional heating during braking are analysed. Evolutions and distributions of the lateral normal stresses in depth from the surface of friction are studied for the following frictional system materials: c[...]
11
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Przedmiotem badań były nowego typu segmentowe żeliwne wstawki hamulcowe, których cechą charakterystyczną jest podział wstawki na nieparzystą liczbę segmentów ciernych połączonych stalową stopką. Wstawki te opracowano, by zminimalizować skutki odkształceń cieplnych, w wyniku których dla klasycznych w[...]
12
88%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2011 Vol. 46, nr 2 182--188
EN Purpose: Discussion on use of frictional coupling of wheel with a rail for detection of surface condition of track ways in coal mine undergrounds is the paper objective. Design/methodology/approach: The method for detection of surface condition of track ways is based on using of dedicated converter [...]
13
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2018 Vol. 56 nr 4 1017--1027
EN The influence of the change with time of friction power on thermal stresses in a friction element of a brake system is investigated. For this purpose, a list of ten different temporal profiles of specific friction power is used, which has been experimentally established for a single braking process.[...]
14
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2019 Vol. 57 nr 2 461--473
EN A mathematical model to analyse the influence of change of the friction power over time on temperature of a pad-disc tribosystem has been proposed. For this purpose, a boundary- -value problem of heat conduction for two semi-infinite bodies with taking into account heat generation due to friction on[...]
15
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN This study is primarily focused on the investigation of an impact of heat transfer coefficient on heat dissipation from the solid disc using the finite element method (FEM). The analysis was carried out within four individual cases of braking of the passenger vehicle simulating mountain descent with[...]
16
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN In this paper nine of formulas (theoretical and experimental) for the heat partition ratio were employed to study the temperature distributions of two different geometrical types of the solid disc brake during emergency brake application. A two-dimensional finite element analysis incorporating speci[...]
17
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN The aim of this paper was to investigate the temperature fields of the solid disc brake during short, emergency braking. The standard Galerkin weighted residual algorithm was used to discretize the parabolic heat transfer equation. The finite element simulation for two-dimensional model was performe[...]
18
75%
Archiwum Motoryzacji
2009 Nr 4 307-318
PL W artykule opisano trzy modele obliczeniowe manewru hamowania pojazdu dwuosiowego podczas jazdy po łuku. Modele te pozwalają na określenie maksymalnej intensywności hamowania przy działaniu przyspieszenia bocznego na pojazd. Porównano znany prosty model używany w praktyce z zaawansowanym modelem, w [...]
EN Three mathematical models of vehicle braking during driving on arc trajectory are described in the paper. Applying these models one can compute maximum intensity of braking when lateral force is acting on vehicle. A simple model used in practice is compared to an advanced model which analyses all wh[...]
19
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów eksploatacyjnych na przebieg hamowania układu napędowego za pomocą hamulców: tarczowego i taśmowego. Przeanalizowano wpływ siły docisku tarczy elektromagnetycznego hamulca tarczowego na wielkość momentu tarcia oraz opóźnienia hamowania. [...]
EN The paper presents results of investigations on influence of technical parameters on effectiveness of braking. The influence of some arbitrarily chosen technical parameters on effectiveness of braking was analyzed. Band material, band tension for band brake and compressive force for disk brake were [...]
20
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 3 209-212
PL Wynikająca z dążenia do polepszania wydajności produkcji tendencja zwiększania szybkości realizacji dyskretnych procesów produkcyjnych zmusza producentów elementów wykonawczych do konstruowania elementów zdolnych do osiągania coraz większych predkości. W niniejszej pracy przedstawiono analizę proces[...]
EN In order to increase the production efficiency, the discrete manufacturing processes tend to have higher and higher speed, therefore producers of actuators for such processes have to manufacture devices that could achieve higher and higher velocity. This paper presents the analysis of the servomotor[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last