Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brake discs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 496--502
PL Hamulec tarczowy pojazdów szynowych jest obecnie podstawowym hamulcem ciernym odpowiedzialnym za zatrzymanie pojazdu na wymaganej drodze hamowania. W wielu współczesnych pojazdach z trakcyjnymi silnikami elektrycznymi, hamulec tarczowy współpracuje z hamulcem elektrodynamicznym co dodatkowo wpływa n[...]
EN The disc brake of rail vehicles is currently the primary friction brake responsible for stopping a vehicle on the required braking distance. In many modern vehicles with traction electric motors, disc brake works with brake electrodynamic which further increases the efficiency of braking by implemen[...]
2
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The largest industrial application so far have the gray cast irons which are characterized by low tensile and bending strength, while at the same time they have good ultimate comprehensive strength. Additionally, the fatigue strength of gray cast irons is comparatively low and they are only to some [...]
3
75%
Logistyka
2014 nr 3 6110--6115
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu obecności cieczy na elementach trących tarczowych mechanizmów hamulcowych na opóźnienia hamowania pojazdów w warunkach drogowych. Ponieważ w mechanizmach tego typu istnieje możliwość łatwego dostępu wody lub inny cieczy takich ja[...]
EN The paper presents the results of experiments carried out to investigate influence water and brake fluid presence on the friction surface of the brake disc on the car brake decelerations. Due to the easy access of water to the area of interaction between friction elements of disc braking systems, br[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1107--1110
PL W artykule omówiono jeden z wybranych aspektów eksploatacyjnych tarczowego układu hamulcowego. W przypadku długotrwałych hamowań na spadku lub częstych przyhamowań z dużych prędkości dochodzi do granicznego obciążenia cieplnego elementów pary ciernej w szczególności tarcz hamulcowych. Zjawisko to w [...]
EN The article presents selected aspects of the operation of the disk brake. In the case of prolonged braking on the downhill or frequent braking from high speed is lower thermal load of friction pair elements, in particular brake discs. The phenomenon that in the case of rapid cooling may cause deform[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 58--61
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny zużycia ściernego tarcz hamulcowych motocykla Enduro klasy E2 marki KTM EXC 200. Badania przeprowadzono w warunkach suchych na podłożu piaszczystym i asfaltowym oraz w warunkach błotnistych.
EN The article presents the results of research on the evaluation of wear of brake discs motorcycle Enduro class E2 brand KTM EXC 200. Tests were carried out in dry conditions on sand and bitumen and in wet conditions on the muddy surface.
6
75%
Tribologia
2017 nr 6 33--37
PL Artykuł dotyczy jednego z ważniejszych elementów współczesnych układów hamulcowych, którym jest tarcza hamulcowa. Tarcze hamulcowe są jednym z bardziej obciążonych elementów układu hamulcowego, a ich jakość i konstrukcja decydują w dużym stopniu o skuteczności hamulców w pojeździe. W części artykułu[...]
EN This article deals with the one of the most important elements of modern braking systems, which is a brake disc. A brake disc is the one of more stressed parts of the braking system, and its quality and design largely determine the braking performance of the vehicle. The article describes the techno[...]
7
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL Głównym celem pracy jest analiza zjawisk termomechanicznych w obszarze suchego styku pomiędzy tarczą hamulca a klockiem ciernym występujących w fazie hamowania. Strategia symulacji jest oparta na oprogramowaniu ANSYS11. Wyniki modelowania stanów przejściowych temperatury w tarczy hamulca wykorzystan[...]
EN The main purpose of this study is to analyze the thermomechanical behavior of the dry contact between the brake disc and pads during the braking phase. The simulation strategy is based on softawe ANSYS11. The modeling of transient temperature in the disc brake is actually used to identify the factor[...]
8
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper concerns evaluation of the coefficient of friction characterising a friction couple comprising a commercial brake disc cast of flake graphite grey iron and a typical brake pad for passenger motor car. For the applied interaction conditions, the brake pressure of 0.53 MPa and the linear vel[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last