Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  boiling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2002 nr 111 73-88
EN Chaotic fluctuations of the heating surface temperature occur when nucleate boiling with high heat flux takes place. One possible mechanism for these fluctuations has been analysed in this paper. The heat transfer in the heating surface at a single nucleation site has been considered. The generation[...]
2
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 2 60-66
PL W projekcie ATLAS realizowanym w akceleratorze LHC w laboratorium CERN, do chłodzenia detektorów krzemowych położonych najbliżej punktu zderzeń cząstek zastosowano dwufazowy system chłodzenia. W obszarze fizyki cząstek elementamych jest to pierwsza próba wykorzystania procesu wrzenia do odbioru str[...]
EN Two-phase system has been used for cooling of silicon detectors located in a vicinity of the particles collision place under the project ATLAS curred in the accelerator LHC at the CERN laboratory. This is the first atlempt of an application of boiling for removing heat dissipated by systems of silic[...]
3
80%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 2 116-120
4
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 126-127
EN The paper deals with the experimental study of nucleate pool boiling heat transfer on tunnel surfaces. The experiments were carried out at atmospheric pressure for the R-123. The influence of foil pores diameter on boiling heat flux was defined.
5
80%
Archives of Thermodynamics
EN The heating surface temperature fluctuations during nucleate boiling in two-dimensional model have been analysed. Process of bubble generation has been modelled by changing boundary condition on the heating surface. Results of simulation show that when the heat flux absorbed by vapour bubble exceeds[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 77 49-64
EN The paper presented the results of experimental investigations into boiling heat transfer on heating surface covered with copper, fibrous, porous layers at simultaneous image registration. Significant heat transfer enhancement in comparison with a smooth surfacewas observed. The measurement stand al[...]
7
80%
Archives of Thermodynamics
EN The oscillations of the heating surface temperature, for example, in boiling or two-phase flow are usually aperiodical. In the paper it has been shown that fluctuations of the heating surface can be caused by the phenomenon called deterministic chaos. A steady and unsteady heat transfer has been ana[...]
8
80%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2017 nr 138 75--88
EN In this paper, the analysis of sudden water phase change during high-temperature metal body dipping is presented. According to that purpose, the computational fluid dynamic analysis has been carried out. The nonstationarity and behavior of sudden water phase change has been examined. The calculation [...]
9
80%
Structure and Environment
EN Exploitation of technical devices is always related to the energy consumption. Thus, if more efficient heat exchangers are used as part of mechanical systems, it is possible to save energy. The paper presents possible ways of producing more efficient heat transfer surfaces working under the nucleate[...]
10
80%
Structure and Environment
EN Heat exchangers are part of mechanical devices. It is often important to determine the heat transfer characteristics of such exchangers to enable their proper design and operation. The article presents a combination of modern measuring techniques based on infrared technology and visualisation studie[...]
11
80%
Journal of New Technologies in Environmental Science
EN Most of the methods aimed at studying the dynamics of growth of vapor bubbles which occur either in the liquid volume or on a superheated surface [1-3]. A peculiarity of emulsion media boiling is that the formation of a vapor phase occurs on the surface of liquid interface if one liquid (for example[...]
12
70%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Artykuł przedstawia zastosowanie dostępnych w literaturze procedur budowania tzw. map wrzenia dla czynników chłodniczych. Dokonuje się tego przez implementacje metody charakterystyk przemian fazowych. Pokazują one możliwe struktury wrzenia w przepływie w rurze poziomej w funkcji stopnia suchości i g[...]
EN The paper introduce possibility of building of "boiling maps". It is done through the implementation of phase change characteristics analyzed with so-called flow pattern maps. They show possible flow boiling structures of refrigerants in the horizontal pipe in the function of both vapour quality and[...]
13
70%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 68-69
EN The investigation results into heat transfer of oil - water mixture are presented. The experiments were carried-out for the pool boiling. The boiling curves were related to process running time. The results of experiment indicated many essential singularities, especially in respect to the oil concen[...]
14
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 77 33-39
EN Experiments were performed to investigate heating up processes of fluids in storage tanks under the influence of an external heat sourec. Several teste were carried out both with heating from the bottom an with heating from the side walls. The test tank was equipped with thermocouples for measuring [...]
15
70%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Boiling heat transfer in micro-channels is a subject of intense academic and practical interest. Though many heat transfer correlations have been proposed, most were empirically formulated from experimental data. However, hydrodynamic and thermal aspects of boiling in micro-channels are not well und[...]
16
70%
Archives of Thermodynamics
EN Boiling heat transfer characteristics of water has been experimentally and analytically examined in a vertical small diameter tube, D = 1.45 mm, L = 100 mm at sub-atmospheric pressures of 5, 11, and 22 kPa under natural circulation condition. Distinct S-shape boiling curves with three different slop[...]
17
70%
Measurement Automation Monitoring
EN This paper deals with thermal deformations of the heating foil in a heat exchanger with a rectangular minichannel. Flow boiling heat transfer was achieved to maximize the heat transfer coefficient. As confirmed by the experiments, the deformations resulting from the thermal expansion of the heating [...]
18
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 409-422
PL W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań współczynnika przejmowania ciepła podczas przechłodzonego wrzenia w przepływie czynników chłodniczych R134a oraz R404A. Wyniki eksperymentalne przedstawiono w postaci charakterystyk obrazujących wpływ: gęstości strumienia ciepła, gęstości strumienia mas[...]
EN Companies producing heat exchangers with instrumentation, particularly in the mini-and microscale are dynamically developing. This applies to manufacturers of compact heat exchangers and miniature pumps, for systems which precisely dose chemical reagents. A particular field of interest is the need t[...]
19
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 144-145
PL Dla długiego miedzianego żebra z naniesioną warstwą kapilarno-poro-watą pracującego przy wrzeniu wody pod ciśnieniem atmosferycznym wykonano pomiary powierzchniowego rozkładu temperatury. Przy założeniu jednowymiarowości zjawiska wyznaczono krzywe wrzenia dla badanych próbek. Uzyskane wyniki porówna[...]
EN The measurements were conducted for a long copper fin covered with metal capillary-porous coatings operating at water boiling under ambient pressure. The temperature distributions along the fin with different coatings were used to determine boiling curves for the samples. The calculation results wer[...]
20
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 11 494-500
PL Cykl trzech artykułów poświęconych zagadnieniu przejmowania ciepła podczas wrzenia nanocieczy w dużej objętości. Nanociecze, to mieszaniny (zawiesiny) cieczy bazowej i nanocząstek o wymiarze poniżej 100 nm, które czasami określane są jako ciecze nowej generacji. W części pierwszej tego cyklu omówion[...]
EN A series of three articles devoted to the question of heat transfer during boiling in a large volume of nanofluids. Nanociecze, a mixture (suspension) of the base liquid and nanoparticles of size less than 100 nm, which sometimes are referred to as next-generation liquid. In the first part of this s[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last