Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blok 360 MW
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2000 nr 8 365-376
2
100%
Energetyka
2003 nr 3 144-149
PL Dokonano oceny awaryjności i dyspozycyjności bloków energetycznych o mocy 360 MW opalanych węglem brunatnym -zainstalowanych w Elektrowni Bełchatów SA. Analizę przeprowadzono na podstawie zgromadzonych w komputerowej bazie danych (opartej na aplikacji Microsoft Access) populacji zdarzeń eksploatacyj[...]
EN There is assessed failure frequency and availability of the 360 MW power units with lignite fuelled boilers, installed in the Bełchatów Power Station. The analysis is made on the base of data collected in the computer data base (based on the Microsoft Access programme) comprising a population of eve[...]
3
75%
Energetyka
2000 nr 9 80-84
PL W warunkach liberalizującego się rynku energii elektrycznej i rozwijającej się konkurencji coraz większego znaczenia nabiera analiza strat energii i kosztów związanych z cyklem: wyłączenie z ruchu, postój i uruchomienie bloku energetycznego. Nowego podejścia, uwzględniającego minimalizację kosztów, [...]
EN In the conditions of more liberalised electric energy market and more developed competition more important is an analysis of energy losses and costs connected with a cycle shut-down, standstill and start-up of the power unit. A new approach, taking into consideration minimisation of cost is also req[...]
4
75%
Energetyka
2003 nr 5 309-321
PL Zaprezentowano doświadczenia z eksploatacji bloków energetycznych w reżimie chemicznym zwanym Kombi. Podano wymagania stawiane czynnikowi obiegowemu, który musi być wysokiej jakości. Przedstawiono problemy konstrukcyjno-materiałowe. Omówiono proces technologiczny i skuteczność stosowania dawkowania [...]
EN Presented are experiences achieved during power unit operation at the chemical regime called Kombi. Given are requirements for the agent of the process cycle which has to be of high quality. Presented are design and material problems. Discussed is the technological process and effectiveness of the o[...]
5
75%
Energetyka
2000 nr 7 320-328
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last