Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  block world
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Control Sciences
EN STRIPS language is a convenient representation for artificial intelligence planning problems. Planning is a task of coming up with a sequence of actions that will achieve a goal. In this work a heuristic of polynomial transformation of STRIPS planning problem to linear programming problem (LP) is pr[...]
2
84%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 146 33-45
PL W pracy sprowadzono problem planowania w środowisku tzw. świata klocków, posiadający reprezentację STRIPS, do problemu programowania liniowego. Uwzględniono również niepełność dostępnej informacji i przeanalizowano jej wpływ na rozwiązanie zadania programowania liniowego. Pokazano także zależność ro[...]
EN In the paper block world environment with STRIPS representation is presented as linear programming problem. It is also assumed that information about state of the problem may be incomplete and its influence to linear programming problem solution is shown. Translation of the STRIPS planning to linear[...]
3
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 2 201-204
PL Artykuł przedstawia sposób wnioskowania wiedzy bazujący na niepełnych informacjach o stanie początkowym na przykładzie świata klocków. W artykule znajduje się opis algorytmu stworzonego w celu wywnioskowania stanu sceny ze świata klocków w oparciu o niepełne informacje pochodzące z dwóch kamer obser[...]
EN Aim of this paper is to show the way of reasoning basing on the incomplete information about the initial state. The article presents an algorithm created in order to reason the state of scene from block world basing on incomplete information from two cameras observing the scene from top and side. Th[...]
4
67%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 38 43-54
PL W artykule prezentowane jest środowisko wielu robotów z reprezentacją STRIPS. Środowisko takie może być zamodelowane za pomocą tzw. świata klocków z jedną sytuacją początkową oraz alternatywą sytuacji docelowych, która może być źródłem konfliktu. Zaprezentowano algorytm planowania, który rozwiązuje [...]
EN In the paper multi-robot environment with STRIPS representation is considered. Under some assumptions such problems can be modelled as a STRIPS language (for instance Block World environment) with one initial state and disjunction of goal states as a source of conflict. In the paper the planning alg[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last