Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blacha fałdowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
EN Assortment of articles roofing and wall covering. Fastening of corrugated metal sheets elements to frame construction. Special applications.
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedmiotem pracy jest analiza nośności i sztywności blach fałdowych wytężonych obciążeniem skupionym od lokalnych podwieszeń np. "instalacji". Wykonano parametryczne badania numeryczne MES blach fałdowych o zmiennych rozpiętościach i zmiennym usytuowaniu sił skupionych. Zidentyfikowano rozkłady wyt[...]
EN The analysis and the assessment of the both resistances and stiffness of corrugated sheets loaded by a concentrated load from a local suspensions (for instance installations) have been presented herein. The parametrical, numerical studies FEM for corrugated sheets having variable spans and positions[...]
3
80%
Izolacje
PL Jedną z kwestii, jakie należy rozważyć na etapie sporządzania projektu konstrukcji nośnej dachu, są rozwiązania techniczne, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie gładkiej powierzchni zakrzywionej połaci dachowej.
4
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 10 569-571
PL Opisano dźwigary oraz podano wyniki ich badań pod obciążeniem krótkotrwałym.
EN The composite members are described and results of their testing under short-time load are given.
5
80%
Archives of Civil Engineering
PL Prętowe stężenia stalowych, prętowych konstrukcji nośnych budynków oraz hal przemysłowych zastępuje się coraz częściej przeponami z blach fałdowych. Blachy fałdowe mogą spełniać również rolę pasa górnego w dźwigarach płytowo-prętowych. W takich rozwiązaniach konstrukcyjnych blacha fałdowa jest zgina[...]
EN Bar bracings of steel framed building structures and industrial sheds are more and more replaced by corrugated sheet shear diaphragms. Corrugated sheet can also act as the top flanges of in plate bar trusses. In cases of structures of this kind, corrugated sheet is subjected to transverse bending in[...]
6
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono sposoby efektywniejszego wykorzystania nośności blach fałdowych. Zaproponowano zwiększanie ich nośności w wyniku zmiany schematów, a także lokalnego wzmacniania ustroju. Omówiono zasady konstruowania i obliczania takich ustrojów. Rozważania zilustrowano przykładami.
EN The effective ways to increase load bearing capacity of corrugated steel sheets have been presented. It was achived by means of the both scheme changes and local strengthening of thin walled elements under bending. The principles of design and analysis of such structures have been discussed and exam[...]
7
80%
Fastener : rynek elementów złącznych
2015 nr 2 47--49
PL W obiektach, szczególnie halowych, jako element konstrukcyjny coraz częściej wykorzystuje się blachę fałdową. Stanowi ona nie tylko warstwę elewacyjną czy dachową, ale może stanowić element architektoniczny i konstrukcyjny, przenoszący obciążenia czy też tworzący sztywne tarcze, stężający dachy lub[...]
8
80%
Konstrukcje Stalowe
PL W wyniku uciąglenia (zespolenia konstrukcyjnego) w strefach podpór pośrednich jedno lub dwuprzęsłowych blach fałdowych, uzyskuje się ustroje o zwiększonych nośnościach, w porównaniu z konstrukcjami jednoprzęsłowymi oraz wieloprzęsłowymi o stałym przekroju na długości. W pracy przedstawiono wyniki pa[...]
9
70%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano sposoby zespolenia blach fałdowych z betonem i wymiarowania stropów. Omówiono technologię ich wykonywania.
EN Methods of integration of corrugated steel sheets with concrete and methods of design analysis of such composite floor structures are presented. Method of realization of such floors is also described.
10
70%
Konstrukcje Stalowe
2003 nr 7 24--25, 27--28
11
61%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2013 nr 8-9 18--22
PL W pracy przedstawiono sposoby efektywniejszego wykorzystania nośności blach fałdowych. Zaproponowano zwiększanie nośności tych cienkościennych elementów zginanych w wyniku zmian schematów, a także lokalnego wzmacniania ustroju. Omówiono zasady konstruowania i obliczania takich ustrojów. Przedstawion[...]
EN The more effective ways of the application of the load-bearing capacity of the corrugated sheets have been presented. The increase of the load capacity of the thin-walled elements under bending has been presented trough the mean of the both scheme changes and local reinforcement. The principles of d[...]
12
61%
Materiały Budowlane
2010 nr 6 7-8
13
61%
Konstrukcje Stalowe
2009 nr 2 31-33
14
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper presents a mathematical model of a flat trapezoidal steel sheet deformed in a planned way during assembly work, to the directrices of the building shell. This model has been based on the results of the experimental tests concerning free deformations of flat sheets. The examined flat sheets[...]
15
61%
Konstrukcje Stalowe
1998 nr 3 32-34
16
61%
Inżynieria i Budownictwo
PL Na nieliniowe zachowanie się wieloprzęstowych blach fałdowych ma duży wpływ złożona zależność moment zginający - kąt obrotu podpory pośredniej. Nośność graniczną konstrukcji definiuje się jako stan, w którym przegub plastyczny pojawia się na podporze oraz w środku rozpiętości przęsła. W pracy przeds[...]
EN The non-linear behavior of continuous sheeting and decking is greatly influenced by the complexity of the moment-rotation relationship in the region over the internal support. The ultimate limit state is defined as that which is created when plastic hinges occur at the support and also in the span. [...]
17
61%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 6 332-334
PL Porównano wyniki badań konstrukcji nośnej (płatwi cienkościennych typu Z) pokrycia dachowego hal systemu Remco z wynikami obliczeń uzyskanymi na podstawie norm PN-B-03207:2002 i ewentualnie PN-90/B-03200. Stwierdzono, że wymiarowanie elementów tego systemu wg powyższych norm jest bezpieczne.
EN The experimental and theoretical load capacity of the Z-shape thin-walled purlin used in Remco warehouse have been compared. It was showed that the designing of that members can be calculated according to PN-B-03207: 2002 or eventually PN-90/B-03200 with additional safety reserve.
18
61%
Przegląd Budowlany
19
61%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 2 118-121
PL Podano zasady wymiarowania płyt stropów zespolonych, w których współpraca między betonem i stalą jest zapewniona w wyniku zespolenia ciernego i mechanicznego.
EN The Author has presented methods of analysis and designing of composite steel/concrete slabs cast on folded steel sheets, used as permanent formwork. Basing on EC 4 two examples of modern composite decks were calculated.
20
61%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 4 519--530
PL W przypadku reprezentacyjnych obiektów o rozległym rzucie poziomym, takich jak: hale widowiskowo-sportowe, stadiony, terminale lotnicze, parki rozrywki itp. projektanci często stosują dachy o złożonej geometrii. Projektując tego typu dachy należy odpowiednio wcześnie przeprowadzać analizy techniczno[...]
EN In case of representative objects with a large horizontal projection, such as performance and sports halls, stadiums, airport terminals, amusement parks, etc., designers often use roofs with complex geometry. At the structural design stage early technical and economical analysis should be performed [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last