Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 76
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biosorption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
PL Sprawdzono skuteczność zastosowania liści klonu zwyczajnego w procesie usuwania barwników kationowych - błękitu metylenowego i rodaminy B, z roztworów wodnych. Wyniki eksperymentu opisano za pomocą kilku znanych izoterm. Parametry izoterm wyznaczono za pomocą regresji nieliniowej, wyniki porównano z[...]
EN Removal of cationic dyes, methylene blue and rhodamine B from aqueous solutions with biomass of maple leaves was investigated. Several commonly used isotherms were chosen to analyze the experimental results. Comparison of linear and non-linear methods of estimating the isotherm parameters was examin[...]
2
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań procesu biosorpcji jonów Cu2+ z roztworów wodnych z użyciem liści klonu jako sorbentu. Zbadano wpływ początkowego pH roztworu, temperatury, ilości użytej biomasy oraz początkowego stężenia jonów miedzi [20, 50, 100 mg/dm3] na przebieg procesu. Porównano siedem izoterm opis[...]
EN Biosorption of Cu2+ ions from aqueous solutions with maple leaves biomass was investigated in function of initial pH, biomass concentration and temperature. The kinetics of biosorption was examined for various initial concentrations of Cu2+ (20, 50, 100 mg/dm3). Seven different isotherms were used t[...]
3
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The removal of hexavalent chromium from aqueous solution was carried out in batch experiments using dead and living biomass of Aspergillus niger. The effects of the operating parameters such as influent Cr(VI) concentration, influent pH and biomass concentration on the Cr(VI) reduction were investig[...]
4
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The biosorption of Pb(II), Zn(II) and Ni(II) from industrial wastewater using Stenotrophomonas maltophilia and Bacillus subtilis was investigated under various experimental conditions regarding pH, metal concentration and contact time. The optimum pH values for the biosorption of the three metals we[...]
5
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Simultaneous adsorption of heavy metals in complex multi metal system is insuffi ciently explored. This research gives results of key process parameters optimization for simultaneous removal of Cd(II), Co(II), Cr(III), Cu(II), Mn(II), Ni(II) and Pb(II) from aqueous solution (batch system). New lemon[...]
6
88%
Archiwum Ochrony Środowiska
EN The paper projects the potential of agricultural waste Saraca indica leaf powder (SILP) in biosorbing chromium from aqueous system. The influence of pH, contact time, metal concentration, biomass dosage and particle size on the selectivity of the removal process was investigated. The maximum sorptio[...]
7
88%
Nukleonika
EN Radiostrontium 85Sr sorption experiments were carried out at 4°C and 20°C using natural samples of the epiphytic foliose lichen Hypogymnia physodes. Thalli were incubated in water solutions containing 10 5 to 10 1 mol.l 1 SrCl2 for up to 24 h at the initial pH 5.5. Sorption equilibrium at 4°C and 20[...]
8
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The authors investigated sorption of Pb(II) and Cd(II) ions from aqueous solutions on selected natural wastes: sunflower hulls, walnut shells and plum stones. The chemical and physical structure of the surface of these sorbents was determined using infrared spectrometry and scanning electron microsc[...]
9
88%
Archives of Environmental Protection
EN Removal of mercury(II) (Hg(II)) from aqueous media by a new biosorbent was carried out. Natural Polyporus squamosus fungus, which according to the literature has not been used for the purpose of Hg(II) biosorption before, was utilized as a low-cost biosorbent, and the biosorption conditions were ana[...]
10
88%
Archiwum Ochrony Środowiska
EN The development of economic and efficient processes for the removal of toxic metals from water bodies has become a priority task for environmentalists. Biosorption processes arc tangible alternatives to traditional methodologies, particularly if low metal concentration, large volume and cost arc con[...]
11
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2018 Vol. 54, iss. 4 1266--1281
EN The potential of an indigenous bacterial strain, Chromobacterium violaceum SUK1a, isolated from surface water samples collected from Sukinda Valley in Odisha, India, has been evaluated for the first time for the bioremediation of toxic hexavalent chromium (Cr(VI)) ions. The isolate was assessed for [...]
12
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN This article presents the feasibility for the removal of Aniline Blue dye (AB dye) from aqueous solution using a low cost biosorbent material Zizyphus oenoplia seeds. In this study, a batch mode experiments of the adsorption process were carried out as a function of pH, contact time, concentration o[...]
13
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN This investigation enumerates the treatment of phenol contaminated synthetic wastewater by Activated Waste Tea Leaves (AWTL). Phosphoric acid was used for the modification of waste tea leaves. The effects of initial pH, biosorbent dose, contact time, and initial phenol concentration were studied on [...]
14
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN This study examined the biosorption process of Ni(II) and Zn(II) from an aqueous solution by dead biomass of Yarrowia lipolytica. Optimum biosorption conditions were determined as a function of pH, biomass dosage, contact time, and temperature. The biosorbent was characterized by FTIR, which indicat[...]
15
75%
Archives of Environmental Protection
2013 Vol. 39, no. 2 129--140
EN The extracellular polymeric substance (EPS) produced from Rhizobium radiobacter F2, designated as EPSF2 , was investigated as a biosorbent for the removal of Pb(II) and Zn(II) from aqueous solution. The optimum biosorption pH values were 5.0 for Pb(II) and 6.0 for Zn(II). Kinetics study r[...]
16
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule zaprezentowano zastosowanie odpadowych substancji pochodzenia organicznego do sorpcji jonów metali toksycznych z roztworów wodnych. Wykonano doświadczenia dotyczące sorpcji jonów Pb2+ na pestkach śliwek w zależności od szeregu czynników takich jak: wartość pH środowiska, ilość i klasa zia[...]
EN This article presents the use of organic waste substances for the sorption of toxic metal ions from aqueous solutions. Experiments were conducted concerning the sorption of Pb2+ ions on plum stones to study the effect of various factors, such as the pH, the quantity and particle size distribution of[...]
17
75%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono możliwość zastosowania trocin bukowych, materiału odpadowego, jako sorbentu do usuwania barwników kationowych (rodaminy B i błękitu metylenowego) z roztworów wodnych. Zbadano wpływ warunków procesowych, takich jak pH roztworu, temperatura, zasolenie oraz obecność środków powierzchniowo[...]
EN Presented studies are focused on the use of beech sawdust waste biomass for the biosorption of cationicdyes (rhodamine B and methylene blue) from aqueous solutions. The biosorption kinetics of cationicdyes on beech sawdust has been studied. The effects of pH, temperature, salinity and surfactant add[...]
18
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 11 2087-2092
19
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 3 412-416
20
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 10 1924-1930
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last