Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 264
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biopaliwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Biopaliwo, jako jeden z wyznaczników współczesnych osiągnięć w dziedzinie rozwiązań niekonwencjonalnych paliw odnawialnych, jest ogólnie dobrym zamiennikiem powszechnie dziś stosowanych do zasilania silników wysokoprężnych paliw ropopochodnych. Uzyskanie takiego stwierdzenia, musi być poprzedzone sz[...]
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 10 331-333
EN Legal regulations for biofuels use in the European Union. Legal basis and possibilities of biofuels use in Poland. Estimated costs of rape fuel production and the cost structure.
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 389-395
PL Estry metylowe kwasów tłuszczowych (RME) produkowane z rafinowanego oleju rzepakowego, stanowią alternatywne paliwo (odnawialne) do wysokoprężnych silników spalinowych. Przemiana estrowa (alkoholiza) oleju rzepakowego wywołana jest przez metanol w obecności katalizatora (np. KOH lub NaOH). W referac[...]
4
80%
Czysta Energia
2013 Nr 2 44--45
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Technika fluidyzacji daje olbrzymie możliwości przyszłym kompleksom energetycznym. Sukcesy atmosferycznych kotłów z CFB spowodowały, że technologia CFB zostaje z powodzeniem wykorzystywana do budowy układów PFBC, APFBC oraz IGCC. Pojawiają się nowe koncepcje bloków CFB na parametry nadkrytyczne, ko[...]
EN Fluidized bed technology gives potential benefits to the future of energy complexes. Based on the successful operation of CFB boiler, several technologies such as PFBC, APFBC and IGCC are being developed. There are new ideas of CFB application such as supercritical CFB boilers, CFB boilers with en[...]
6
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN An experimental study has been conducted to determinate the ignition temperature of coals, and biomass blends. Combustion reactivity plays a significant role in the development of optimal strategies for the efficient utilization of coal. According to researches, temperatures and times of ignition of[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2004 z. 62 [209] 185-193
EN There is a tendency to use biodiesel (methyl ester of rapeseed oil in particular), rapeseed oil and their blends with diesel as an alternative fuel for diesel engines. The mathematical modelling of the fuel spray is a wide-spread approach lo facilitate the problem solving in this area. The paper stu[...]
8
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2009 nr 2 10-27
9
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2004 nr 1 2-3
10
80%
Rynek Energii
2002 nr 3 47-48
PL Omówiono prace związane z wdrożeniem produkcji biopaliwa w przeszłości i obecnie. Przedstawiono aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne związane z produkcją biopaliwa w Polsce w dwóch typach rafinerii.
11
80%
Chemik
PL Dokonano oceny zasobów surowców energetycznych w kraju i na świecie. Przeprowadzono analizę możliwości produkcji i zastosowania biopaliw.
EN Assessment of native and worldwide power resources arc carried out, and analysis of biofuels possible production and use presented.
12
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Rozwój społeczno-ekonomiczny Europy powoduje wzrost zapotrzebowania na energie we wszystkich dziedzinach życia. Wspólnota Europejska kładzie znaczący nacisk na zapewnienie zrównoważonego rozwoju, co powoduje wprowadzanie nowych mechanizmów ekonimiczno-prawnych w ochronie środowiska. Takim nowym środ[...]
13
80%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 11 52--53
PL W ostatnich latach nieustannie wzrasta zainteresowanie kotłami na paliwa stałe. Producenci oferują urządzenia z rozbudowanymi systemami sterowania i kontroli zasilania, mającymi umożliwić pracę kotłów w instalacjach grzewczych systemu zamkniętego zabezpieczonego naczyniem wzbiorczym przeponowym. Jed[...]
14
80%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 11 57--59
PL Wykorzystanie biopaliw w produkcji energii ogranicza bilans emisji CO2 do atmosfery. W ostatnim czasie powstaje wiele inwestycji mających na celu nie tylko zminimalizowanie zanieczyszczeń, ale także ograniczenie kosztów ogrzewania. Przykładem jest zakład BRW w Biłgoraju wykorzystujący biopaliwo stał[...]
15
80%
Inżynieria Rolnicza
PL Na sektor biopaliw w Polsce w znacznym stopniu oddziałuje otoczenie prawne, polityczne, ekologiczne i międzynarodowe. Rozwój sektora uzależniony jest przede wszystkim od sytuacji polityczno-prawnej i świadomości ekologicznej. Artykuł analizuje wybrane składniki makrootoczenia i ich znaczenia dla roz[...]
EN Biofuel sector in Poland is to a large extent affected by legal, political, ecological and international environment. Sector development depends first of all on political and legal situation and environmental consciousness. The paper analyses selected macro-environment elements and their importance [...]
16
80%
Przegląd Komunalny
2005 nr 6 70-72
PL W ostatnich latach sporo mówi się o odnawialnych źródłach energii. Najgłośniejszym bodajże aspektem tych dyskusji jest problem zasilania silników spalinowych biopaliwami. Dla silników wysokoprężnych najbardziej lansowaną metodą jest produkcja paliw ciekłych z olejów roślinnych lub tłuszczów poprzez [...]
17
80%
Transport Problems
EN The potential of biofuel application on rail transport for reducing the dependence on using the non-renewable diesel fuel and improving the environmental characteristics of the locomotive have been considered. The technique of comparative research concerning fuels on the rheostat and through operati[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 11 249-264
PL Powszechne stosowanie paliw kopalnych zarówno do celów energetycznych, jak i do zapewnienia napędu transportu drogowego, lotniczego i wodnego, a także napędu maszyn roboczych w budownictwie i rolnictwie powoduje nieodwracalne uszczuplanie zasobów surowcowych oraz zmiany w składzie atmosfery ziemskie[...]
EN Everyday use of fossil fuels for generation of electricity and heat as well as for powering means of transportation and construction and agricultural machinery, causes irreversible diminution of resources and changes in the content of Earth atmorphere. Those changes, especially an increase of carbon[...]
19
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
20
80%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy poruszono aspekty socjologiczne, ochrony środowiska oraz ekonomiczne stosowania ekologicznego paliwa z oleju rzepakowego. Opisano opracowaną w PIMR w Poznaniu procedurę otrzymywania tego paliwa. Przedstawiono także najnowsze tendencje w rozwoju produkcji biopaliwa w krajach Unii Europejskiej[...]
EN The paper has shown sociological, and environmental protection, and economical aspects of application of ecological fuel from rape oil. Next the worked out in PIMR, Poznan (Poland) processes of making this fuel are described, too. The top development trends bio-diesel fuel production in European Uni[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last