Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 306
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biomechanics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 151-158
PL W referacie przedstawiono projekty i badania prowadzone w Zakładzie Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego PŁ dotyczące zagadnień biomechaniki.
EN The paper presents the biomechanical projects and research work carried out in the Division of Descriptive Geometry and Engineering Drawing of the Technical University of Lodz.
2
100%
Archives of Mechanics
EN In an earlier paper the author expressed the evolution equations of classical continuum damage mechanics in terms of unit dissipated power and proposed an extension to biological materials in vivo, adding a term describing the recovery. In the present paper an analogy with evolution of the coronary [...]
3
80%
Bio-Algorithms and Med-Systems
2012 Vol. 8, no. 1 123--132
EN The human spine is definitively one of the most important parts of a living body. From biomechanical point of view, this organ is the most complicated structure, and a dynamic analysis of its motion still requires more detailed models be created. The aim of this study is to build an accurate comput[...]
4
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 217 145-150
EN Acoustic emission signals (AE) were recorded during the bending test of rat femora. Bones from two adult age groups were tested: five month (A-5) and 12 months old (A-12). Bones were loaded to fracture in three-point bending. Energy of AE, number of bursts and average energy for one burst were ana[...]
5
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2010 Vol. 48 nr 4 933-950
PL W pracy rozpatrywano prosty model układu powięź-siatka do oszacowania siły połączenia siatki z powięzią po laparoskopowej operacji przepukliny brzusznej. Celem pracy jest zastosowanie modelu cięgna do wyznaczenia siły połączenia tego układu oraz do wyznaczenia najważniejszych parametrów mających wpł[...]
EN In the paper, a simple model of the fascia-mesh system is considered to assess the junction force after a laparoscopic hernia repair. The aim of this study is to develop a cable model of the system in order to find the junction force and to distinguish the most important parameters affecting the sys[...]
6
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2010 Vol. 48 nr 2 453-463
PL Stabilizacja zewnętrzna jest jedną z metod leczenia złamanych kończyn. Konstrukcja stabilizatorów zewnętrznych składa się z ramy nośnej umieszczonej po zewnętrznej stronie złamanej kończyny oraz wkrętów kostnych zamocowanych w odłamach złamanej kończyny i zablokowanych jednocześnie w ramie nośnej. I[...]
EN The external osteosynthesis is one of the methods of healing bone fractures. The idea of external fixators design consists in inserting into the bone fragments elements, which are coupled outside the limb by an element, called the frame of the fixator, having the fracture set. The external fixation [...]
7
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2009 Vol. 47 nr 3 617-628
PL W pracy przedstawiono badania układów zastępczych zaimplantowanej kości udowej, które dotyczą rozwijania nowych metod diagnostycznych opartych na technikach drganiowych. Wyznaczono zbiory parametrów dynamicznych układów w postaci częstotliwości własnych i rezonansowych dla badań numerycznych i ekspe[...]
EN In this paper, a study of substitute systems of an implanted bone was presented from the point of view of elaboration of a method for dia- gnosing the state of integrity of the bone-implant attachment based on vibrational techniques. Dynamic parameters of the systems were esha- blished as sets of ei[...]
8
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2007 Vol. 13, No. 3 279--289
EN The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) conducted a study of ironworkers to evaluate their risk for developing back and hand injuries from hand-tying reinforcing steel bar and to investigate whether power tying tools can be an effective intervention for the prevention of wo[...]
9
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1999 nr 3 455-479
PL Jednym z najważniejszych kierunków badań w dziedzinie biomechaniki inżynierskiej jest doświadczalna i numeryczna analiza stanu odkształceń i naprężeń w organach ludzkich poddanych znacznym obciążeniom, jak chociażby staw biodrowy i kolanowy. Badania kliniczne, doświadczalne i numeryczne poświęcone k[...]
EN One of the most important trends in engineering biomechanics is experimental and numerical analysis of the stress and strain state existing in organs subject to a heavy load; e.g., the knee and hip joints. Clinical tests experimental and numerical studies on design of implants replacing damaged orga[...]
10
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1999 nr 3 555-577
PL Jednym z poważnych mankamentów endoprotetyki stawów jest odrywanie się implantu od cementu lub kości. Główną przyczyną tego zjawiska są koncentracje naprężeń na powierzchni implantu. Optymalizacja kształtu implantu jest uważana za naturalną drogę do przeciwdziałania temu zjawisku. Ważnym narzędziem [...]
EN One of serious drawbacks in the bone endoprosthetics is the implant separation from bone or cement. Stress concentrations on the implant surface are deemed major factor in this process and implant shape optimization seems to be a natural way of improvement of stress disrtibution. An important tool i[...]
11
80%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2007 nr 6 3-264
PL To ze kości wciąż dostosowują w ciągu życia organizmu swą wewnętrzną strukturę i zewnętrzny kształt do obciążeń mechanicznych jest wiadomo od dawna a. systematyczne badania w celu wyjaśnienia tego zjawiska prowadzone są juz od ponad wieku. Ponieważ podstawową i najważniejszą rolą układu kostnego są [...]
EN It has been observed over hundred years ago that bones adapt their shape and internal structure according to mechanical demands and loading conditions. Since one of the most important roles of skeletal system is its mechanical function this observation has important implications both in the theoreti[...]
12
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN In the paper the structure optimization system based on the surface remodeling is presented. The base of algorithm formulation was the trabecular bone surface remodeling phenomenon leading to optimization of the trabecular net in the bone as well as the design with optimal stiffness principle. The c[...]
13
80%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2006 Vol. 8, nr 2 111-118
EN Step is a common physical activity which can have positive or negative influence on human movement system. The aim of this study was to test the influence of step height and music tempo on the loads affecting human movement during step exercise. Loads were compared with these typical of human locomo[...]
14
80%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Any generally accepted standard of modelling an eyeball’s mounting system still does not exist. The comparison of the results of two extremely different mounting models, i.e., fixed and simply supported, permits us to estimate the part of the kinematic boundary conditions in the solutions of the mod[...]
15
80%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The paper presents a human biomechanical model aimed at determining muscle forces during planar movements such as standing long jumps, vertical jumps and jumps down from a height. Only the hip, knee and ankle joints are modelled as directly enforced by the muscle forces applied to their tendon attac[...]
16
80%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The aim of this paper is to introduce our AVIImage software for the analysis of movement technique recorded by means of video registration with RGB 24 bits depth. AVIImage software allows manual or automatic recognition of markers characterising the object examined, analysis of basic parameters in 2[...]
17
80%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2006 Vol. 8, nr 2 127-133
EN The lumbar spine region is most often affected by disorders. These disorders lead to instability in the motion segments. Many surgical procedures have been undertaken to reduce instability and restore the function of the spine. Spinal fusion is most commonly used to stabilise unstable motion segment[...]
18
80%
Applied Mechanics and Engineering
1999 Vol. 4, no 2 237-253
EN The thermodynamical model, derivation of the field equations, proper boundary conditions, analytical and numerical solutions to an elasto-viscoelasto-elastic problem in a layered structure have been presented. Three different kinds of loading have been applied to the structure. A space-time analysis[...]
19
80%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The aim of the paper is to draw attention to exponential viscoelastic creep measures for the description of viscoelastic deformation of the bone tissue. The proposed two-parametric exponential time function provides a real modelling of medium-time deformation processes and brings advantage in inter[...]
20
80%
Engineering Transactions
EN Possibility of using non-metallic materials in biomedical applications was considered. The attention was focused mainly on polymer materials and both the carbon-carbon and carbon-reinforced polymer composites, their mechanical and biological properties. The obtained results indicate that some of the[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last