Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 107
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biogazownia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 nr 3 20-20
PL Budowa biogazowni jako inwestycja, choć z pewnością proekologiczna, nie korzysta jednak ze szczególnie zachęcających przywilejów podatkowych. Warto więc zwrócić uwagę na kilka aspektów podatkowych, tak aby budowa i funkcjonowanie biogazowni wiązały się z możliwie najmniejszymi kosztami podatkowymi.
2
63%
Czysta Energia
2010 nr 3 13-13
PL Zasadniczym wymogiem stawianym inwestorowi w przypadku realizacji inwestycji biogazowej jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Potocznie zwana jest ona decyzją środowiskową.
3
63%
Czysta Energia
2010 Nr 6 17-17
PL Na terenie kraju, poza opisanymi w cz. I artykułu ("Czysta Energia" 5/2010) zagadnieniami, istnieją bardziej przyziemne problemy, związane z treścią umów kontraktacji, umów o sprzedaż energii czy tzw. zielonych certyfikatów. Aktualne są również bardzo istotne kwestie, takie jak np. ochrona uczciwej [...]
4
63%
Czysta Energia
2010 Nr 5 12-13
PL Prawda o aktualnie prowadzonych inwestycjach biogazowych jest taka, że rozpoczęto ich wiele, a każda napotyka na bariery prawne, czasami różne w zależności od regionu, w jakim są realizowane. Natomiast część przeszkód jest wspólna i dotyczy całego kraju.
5
51%
Czysta Energia
2013 Nr 4 38--39
6
51%
Instal
2013 nr 5 14-16
PL W wielu instalacjach produkujących metan z surowców organicznych przy wyborze substratów niewiedza inwestora jest przyczyną łamania elementarnych reguł obowiązujących w biotechnologii. Niniejsza praca przedstawia podstawowe zasady, jakimi należy się kierować przy doborze substratów do instalacji bio[...]
EN In many installations producing methane from organic material in choosing substrates investor ignorance is the cause of violations of basic rules in force in biotechnology. This paper presents the basic principles which should guide the selection of substrates for biogas plants.
7
51%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 3 (60) 96-99
PL Potencjał Polski w zakresie produkcji biogazu rolniczego, według ocen niezależnych specjalistów, jest porównywalny z potencjałem Niemiec będących światowym liderem tej technologii, szczególnie ze względu na dostępną powierzchnię użytków rolnych pod uprawy roślin energetycznych, a także możliwości po[...]
8
51%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 42-45
PL Możliwości rozwoju sektora biogazowni rolniczych w Polsce, tak jak i każdej innej produkcji, podyktowane są wieloma uwarunkowaniami: politycznymi, społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi, jak również ekologicznymi. Obecnie wśród instalacji biogazowycl w Polsce, tj. prowadzonego odzysku biogazu z: wysyp[...]
9
51%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 3 (54) 96-99
PL Osiem spośród jedenastu dotychczas zrealizowanych na polskim rynku biogazowni rolniczych to duże instalacje, których moce zainstalowane mieszczą się w przedziale 0,6-2,1 MWel. Według Bazy danych inwestycji biogazowych Biogaz 2011, opracowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej, przygotowywanych j[...]
10
51%
Czysta Energia
2011 Nr 10 28-29
11
51%
Przegląd Komunalny
2011 nr 10 38-39
PL Wchodząca w życie 1 stycznia 2012 r. ustawa zmieniająca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektóre inne ustawy spowoduje diametralne zmiany w dotychczas obowiązującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Między innymi nowymi obowiązkami będą obciążone gminy.
12
51%
Przegląd Komunalny
2009 nr 12 48-49
PL "Wartość i wykorzystanie. Od odpadu do surowca" - to tytuł dziewiątego Kongresu gospodarki odpadami, który odbył się w listopadzie br. w Wiedniu. Kongres jest organizowany co dwa lata, a tegoroczny zgromadził ok. 340 osób z 25 krajów, w tym z USA.
13
51%
Czysta Energia
2010 Nr 5 38-42
PL Polska może być w najbliższych latach największym rynkiem pod względem ilości budowanych biogazowni w Europie. Jednak porównanie planów z aktualną sytuacją w kraju wypada źle - obecnie funkcjonuje jedynie sześć biogazowni rolniczych. Dlaczego tak jest?
14
51%
Czysta Energia
2009 Nr 12 32-34
15
51%
Czysta Energia
2009 Nr 9 50-50
16
51%
Czysta Energia
2007 Nr 12 22-24
17
51%
Ekotechnika
2007 nr 1 40-43
18
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2014 Tom 16, cz. 1 534--545
EN Renewable energy sources are becoming increasingly important element in Poland’s energy balance, constituting a characteristic value of the innovative and forward-looking economy. The paper presents an analysis of selected parameters of biogas, produced in methane digestion, during start-up of bioga[...]
19
51%
Czysta Energia
2016 Nr 10 20--21
20
51%
Czysta Energia
2016 Nr 10 22--24
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last