Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biogas station
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 4 120--123
PL Artykuł dotyczy opisu technologii stacji biogazu, możliwości magazynowania energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w jednostkach kogeneracyjnych biogazowni. Przedstawiono opisy różnych możliwości wykorzystania biogazowni do poprawy jakości napięcia w sieci energetycznej. Druga część zawiera anali[...]
EN This paper deals with description of biogas station technology, options for storage of electric power and heat produced by co-generation units in biogas stations. It contains descriptions of various options for utilisation of biogas stations to increase the quality of voltage in the electric power g[...]
2
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The article summarizes the authors' experience with environmental impact assessment in the branch of biogas plants. The introductory part of the paper describes the legislative obligations of the Czech Republic concerning the fulfilment of the European Union's limits as for the utilization of renewa[...]
3
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł zajmuje się wykorzystaniem biogazu produkowanego w oczyszczalni ścieków do produkcji energii elektrycznej. Biogaz jest wykorzystywany dzięki możliwości jego nieskomplikowanego spalania i dalszego przekształcania energii. Dawniej stabilizacja beztlenowa osadów była uznawana za konieczne zło z[...]
EN The paper deals with using biogas produced by sewage treatment plants for electricity production. Biogas is used for its uncomplicated burning and further conversion of the energy it carries into heat. Formerly, anaerobic sludge stabilization was considered necessary evil connected with sewage treat[...]
4
84%
Inżynieria Mineralna
2013 R. 14, nr 2 119--124
PL Niniejszy referat koncentruje się na zwiększaniu ilości produktu pofermentacyjnego, który jest finalnym produktem fermentacji beztlenowej w stacjach biogazu używanych jako alternatywne źródło energii lub jako zakłady fermentacyjne, które mogą redukować ilości odpadów biodegradowalnych na składowisk[...]
EN This paper focuses on increasing quantities of digestate which is a final product of anaerobic digestion in biogas stations used as alternative sources of energy or as fermenting facilities which can reduce the quantities of biodegradable wastes on landfills. Digestate is a stabilised material produ[...]
5
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 1 24-30
PL Sektor biogazu rolniczego w Polsce rozwija się powoli. Nowe rozwiązania prawne mają zwiększyć role biogazu w gospodarce i rolnictwie. Wśród głównych barier rozwoju tego sektora wymienia się bariery: prawne, ekonomiczne, społeczne i organizacyjne. W Polsce istnieje specjalny program rozwoju tego sekt[...]
EN The sector of agrobiogas in Poland still developments slow. New solutions will help to increase its role in economy and agriculture. The main barriers in environment of the sector are determined by law, economy, social and organization. In Poland there is a special program to develop this sectors wh[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last