Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 313
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biofuels
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish CIMAC
EN The article deals with the question of diagnosing the high power self ignition (SI) engines fed with pro-ecologic fuels in an aspect of appearing operation problems. There has been presented the specific of action and techno-operation profile of the combustion engine foreseen as an investigations ob[...]
2
100%
Archivum Combustionis
EN The article discuss the questions of thermal utilisation of mechanically drained stabilized sludge from the waste water treatment plants in the boiler with circulated fluid layer. The paper describes the thermal analysis of coal, sewage sludge and its mixtures, mud transport to the fluid bed boiler,[...]
3
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 10 331-333
EN Legal regulations for biofuels use in the European Union. Legal basis and possibilities of biofuels use in Poland. Estimated costs of rape fuel production and the cost structure.
4
100%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN In the paper it was presented a state of knowledge about biofuels in the world and in Poland, referring to gasoline ethanol and diesel fuel-FAME mixtures, performance characteristics and production methods. It was presented opinion about discussion that took place in relation to the first version of[...]
5
100%
Chemik
2011 Vol. 65, nr 11 1169-1176
PL Wobec przewidywanego 54% wzrostu światowej konsumpcji energii w okresie 2001 -2025 i wyczerpywania się zasobów mineralnych do zaspakajania potrzeb energetycznych niezbędne jest poszukiwanie możliwości zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi. W artykule omówiono pojęcie biopaliwa, tj[...]
EN Given the projected 54% increase in world energy consumption in the period 2001-2025 and the depletion of mineral resources for satisfying energy needs is essential to explore the possibility of replacing conventional sources of renewable energy. The article discusses the concept of biofuels, such a[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł przedstawia wybrane aspekty dotyczące metodyki służącej określaniu wielkości nakładów energetycznych oraz obciążeń emisyjnych związanych z wytwarzaniem biopaliw. W pracy odniesiono się do podstawowych założeń teoretycznych oraz przyjętej metodyki oceny, w myśl tzw. analizy cyklu życia (LCA) [...]
EN The article presents the chosen aspects of the methodology serving to determine the energy outlays magnitude and the emission loads connected to biofuels produce. The paper relates to the main theoretical assumptions and the accepted methodology assessment of life cycle analysis (LCA) for selected e[...]
7
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 6 9-14
PL W lutym 2007 r. na łamach miesięcznika "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" ukazał się artykuł poświecony tematyce biopaliw transportowych w Polsce. Celem niniejszej publikacji jest wskazanie obszarów, w których dokonały się istotne przeobrażenia, i ocena tych przeobrażeń dokonana na podstawie zesta[...]
EN There has been a low share of the biofuels consumption in the transportation fuels consumption structure in Poland. In the year 2007 the national target of approx. 0,7% share of biofuels in total transportation fuels consumption was set, which has not been consistent with a 3,5% target defined in th[...]
8
80%
Journal of KONES
EN The paper presents theoretical analysis of the properties of the rapeseed oil methyl esters and comparing them with the diesel oil properties. The essential differences in the physic-chemical properties have been emphasised, such as: Cetane number, viscosity, density, fraction content, calorific val[...]
9
80%
Journal of KONES
EN In relation to the scantiness of stores and the constantly increasing demand for energy, societies are forced to seek alternative energy sources. Biofuels that is fuels produced of biomass are one of them. The most important biofuels are bioethanol (produced from sugar cultivations and cereal crops,[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 172 84-93
EN Vegetable oils are used not only for the production of biodiesel, but are also combusted directly in diesel engines, in their non-transesterified form. Typically, such engines are equipped with a dual-fuel system, where the engine is started and warmed up on diesel fuel, operated on heated vegetable[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 172 169--179
PL W artykule przedstawiono badania wpływu warunków pracy silnika i obecności w oleju napędowym biokomponentów (FAME) wprowadzanych na różnych poziomach stężeń na zawartość WWA w PM. Silnik badawczy FORD 2.Oi 16V Duratorq TDCi spełniał normy emisji EURO IV. Do pomiaru wielkości emisji cząstek stałych p[...]
EN This paper concerns about influence of engine drive condition and biofuels on emission of PAHs in PM. The engine test bed was consisted of FORD 2.Oi 16V Duratorq TDCi fulfilled the EURO IV norm emission and mini tunnel AVL Smart Sampler SPC 472. Emission of PM were investigated during standardized c[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 172 75-83
PL W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych emisji zanieczyszczeń i innych parametrów użytkowych samochodu osobowego zasilanego olejem napędowym oraz estrami metylowymi oleju rzepakowego. Badania wykonywano w komorze klimatycznej w temperaturach otoczenia od -15 stopni Celsjusza do +25 stopn[...]
EN This paper presents the results of comparative tests of pollutant emissions and other operating parameters of a passenger car fuelled alternatively with diesel oil and neat rapeseed oil methyl esters. The tests were performed on chassis dynamometer installed in a climatic chamber at variable ambient[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 172 132-142
PL Artykuł ocenia możliwość zastosowania różnych proporcji FAME w mieszaninach biopaliw (mieszanina oleju napędowego oraz FAME) we współczesnych silnikach Euro 4/Euro 5 z wtryskiem bezpośrednim, układem zasilania common-rail oraz turbodoładowaniem. Przeanalizowano wpływ biopaliwa z różną zawartością es[...]
EN This paper evaluates the feasibility of using different proportions of FAME in biodiesel blends (a mixture of diesel fuel and Fatty Acid Methyl Esters) in modern Euro 4/Euro 5 direct-injection, common-rail, turbocharged, light-duty diesel engines. The influence of different RME (Rapeseed Methyl Este[...]
14
80%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 6 1279-1282
15
80%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 11 1047-1058
PL Na rynku biopaliw można spotkać zarówno estry metylowe wytworzone w pełni z olejów odpadowych, jak również mieszaniny estrów wytworzone z surowcow różnego pochodzenia, o różnym udziale procentowym poszczególnych surowców - obserwowane są już problemy wynikające z ich stosowania w biopaliwach. W arty[...]
EN The growing biodiesel market includes methyl esters fabricated exclusively from used edible oils as well as mixtures of esters fabricated from row fats of various origin. This situation causes problems appearing when such esters are used as biofuel components. An article presents an assessment of lo[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 172 105-112
17
80%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 1 111-114
18
80%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 10 914-921
PL W artykule opisano istotne zagadnienia związane z wpływem zawartych w oleju napędowym biokomponentów na degradację oleju smarowego, eksploatowanego w silniku z zapłonem samoczynnym. Zmiany właściwości użytkowo-eksploatacyjnych oleju smarowego monitorowano podczas symulacyjnych badań stanowiskowych s[...]
EN The paper describes significant problems related to influence of Diesel biofuels on engine oils deterioration demonstrated by monitoring the engine oil aging during its operation in modern high speed direct injection (HSDI) light duty (LD) engine through the use of bench tests. Have been presented s[...]
19
80%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 3 214-221
20
80%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 3 234-238
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last