Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biofeedback
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zastosowanie elektromiograficznej metody biofeedback w leczeniu bólu może być bardzo przydatne w warunkach klinicznych. Dowody skuteczności metod opartych o trening funkcji psychofizjologicznych, w leczeniu bólu fantomowego, w obrębie kończyn górnych, dolnej części pleców, nie-sercowego bólu w klatc[...]
EN Psychophysiological assessments and biofeedback based interventions for disorders whose main symptom of interest is chronic pain can be highly effective and useful in the clinical environment. The evidence supporting the effectiveness of psychophysiological assessments and interventions for phantom [...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 4 249--251
PL Artykuł ten oparty jest na zagadnieniu treningu neurofeedback. Stara się przybliżyć, na czym polega koncepcja takiego treningu, z jakimi zagadnieniami jest związany. Wskazuje dziedziny i problemy, w których taka metoda terapii jest przydatna. Stara się przedstawić zagadnienia związane z neurofeedbac[...]
EN This text discusses neurofeedback training, explains the concept of such training as well as the issues and problems involved. It points out the areas and medical problems where this method is useful. Finally, the text attempts to present the neurofeedback from technical, construction and user persp[...]
3
94%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2012 Vol. 18, No. 4 549--561
EN The aim of this study was to examine the effect of resonant breathing biofeedback training for reducing stress among manufacturing operators. Resonant breathing biofeedback works by teaching people to recognize their involuntary heart rate variability and to control patterns of this physiological re[...]
4
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 10 263-265
PL W artykule przedstawiono aplikację do samodzielnego treningu umysłu z wykorzystaniem neurofeedbacku. Aplikacja została stworzona w środowisku LabVIEW, z użyciem otwartej platformy BCI2000. Najważniejsze części aplikacji to: moduł zbierania danych oraz moduł przetwarzania sygnału EEG przy użyciu szyb[...]
EN This paper presents an application for self-training of the mind with the use of neurofeedback. The application was developed in LabVIEW environment, using the open BCI2000 platform. The most important parts of the application are data acquisition module and EEG signal processing module implementing[...]
5
84%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: The aim of the study is to define the impact of exercise on a treadmill on static balance and stability of posture in a group of patients after cerebral stroke rehabilitated in a late period, with an application of a treadmill with the function of visual biofeedback. Methods: The examinatio[...]
6
84%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
PL Przedstawiono prototypowy układ akwizycji sygnałów EEG, przeznaczony do prowadzenia badań naukowych w zakresie rozwoju metod analizy sygnału EEG do zastosowań w interfejsach BCI (brain-computer interface). Układ umożliwia cyfrową rejestrację sygnałów w ośmiu kanałach przy poziomie zakłóceń typowego [...]
EN The aim of this work to design a multi-channel mixed-signal system for EEG signal asquisition in brain-computer interfaces. The paper contains a review of EEG signal analysis methods that are used in human-computer communication systems. Selected systems of this type are described in more detail. A [...]
7
84%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2016 Vol. 18, nr 3 105--113
EN Purpose: The aim of the study was to evaluate the effects of a 6-week sEMG-biofeedback-assisted pelvic floor muscle training program on pelvic floor muscle activity in young continent women. Methods: Pelvic floor muscle activity was recorded using a vaginal probe during five experimental trials. Bio[...]
8
84%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2017 Vol. 23, nr 3 195--199
PL Praca dotyczy obszaru badań związanych z pomiarami i przetwarzaniem sygnału elektroencefalograficznego oraz bezpośredniej komunikacji aktywacji mózgu z urządzeniem zewnętrznym za pomocą systemów zawierających interfejs mózg-komputer (ang. BCI - brain computer interface) w celu modyfikacji klasyczneg[...]
EN The paper concerns the research related to the measurement and electroencephalographic signal processing and direct communication of brain with an external device using a system containing a brain-computer interface (BCI) for the modification of the classical methodological approach in sport. Achiev[...]
9
84%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Wiele jednostek chorobowych, np. złamanie, skręcenie czy zwichnięcie w obrębie kończyn dolnych wymaga odpowiednich ćwiczeń i rehabilitacji. W pracy przedstawiono system do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym, opisano zasadę d[...]
EN Many diseases such as fracture, sprain, or dislocation within the lower limbs require suitable training and rehabilitation. The paper presents system for interactive rehabilitation and diagnostics of dysfunction of lower limbs in the biokinematic closed chain, introduces the principle of operation a[...]
10
67%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W pracy przedstawiono budowę stanowiska laboratoryjnego do symulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych. Opracowano strukturę modułową urządzenia umożliwiającego niezależne wykorzystanie poszczególnych modułów. W niniejszej pracy opisane zostały funkcje poszczególnych modułów wraz z odniesieniem do realizacj[...]
EN In this paper the laboratory stand for simulation of physical rehabilitation, is presented. The modular structure of device enabling the independent operation of the individual elements, was elaborated. The functions of these modules, with reference to selected physical exercises, were described in [...]
11
59%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 87--93
PL W artykule zaprezentowano metodę oceny i wspomagania rehabilitacji osób z zaburzonym stereotypem postawy, ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji dolnej partii układu kostno-mięśniowego. Przedstawiana metoda wykorzystuje dwa zagadnienia. Po pierwsze, przedstawiono sposób obiektywnej oceny stanu pac[...]
EN The examination and rehabilitations system for patients with disturbed stereotype of postures especially with dysfunction of lower part of musculoskeletal system is presented. The proposed method is based on two ideas. The method of objective assessment of condition of patient posture is proposed at[...]
12
59%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2015 Vol. 20, no. 1 147--158
EN This paper presents the process of development, as well as examples of devices and systems supporting rehabilitation of the human lower extremities, developed independently over the years in many parts of the world. Particular emphasis was placed on indicating, which major groups of devices supporti[...]
13
48%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2002 Vol. 8, No. 3 321--329
EN This project was conducted with a multicultural construction company in Hawaii, USA. The job duties performed included drywall and carpentry work. The following objectives were selected for this project: (a) fire prevention training and inspection of first aid equipment; (b) blood-borne pathogen tra[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last