Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biodisel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 9 365-368
PL Podjęto problematykę zagospodarowania odpadu poprodukcyjnego biodiesla, tzw. frakcji glicerynowej. Przedstawiono możliwości zastosowania odpadu, jako paliwa ciepłowniczego. Podjęto próby spalania frakcji glicerynowej w otwartej przestrzeni i wygrzanej komorze ceramicznej. Frakcję współspalano z olej[...]
EN In the study, the possibility of the utilisation of waste glycerine (so called glycerine fraction) has been considered. In particular, the use of waste glycerine as heat-generation fuel has been tested. Glycerine fraction was combusted in an open space and in a warmed-up ceramic chamber. The glyceri[...]
2
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 334-338
PL Rzepak ozimy od ponad piećdziesięciu lat jest jedną z podstawowych roślin uprawnych naszego kontynentu. Jeszcze do niedawna rzepak był pozyskiwany głównie na cele spożywcze jako doskonały olej. Z czasem coraz to nowe gałęzie przemysłu zgłaszały zapotrzebowanie na nasiona rzepaku, które w czasach obe[...]
EN Winter rape has been one of the main crops cultivated in Europe for 50 years. Until now, the rapeseed was regarded as a source of excellent oil. With time, more and more new industries reported a demand for rape seed, which at the present time have become the basic raw material for animal feed, edib[...]
3
67%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2008 Vol. 9 1-10
PL Przedstawiono rozwój produkcji klasycznych biopaliw (biodiesla i bioetanolu) w Polasce i na świecie oraz dylematy surowcowe związane z tym rozwojem. Zwrócono uwagę na potrzebę uruchomienia produkcji nowej generacji biopaliw, co wiąże się z problemem zagospodarowania gliceryny stanowiącej produkt ubo[...]
EN The development of conventional biofuels (biodiesel and bioethanol) production and dilemmas connected with raw materials used for this production were presented. Special attention was paid to the production of new generation biofuels, which is connected with the management of glycerine -the main by-[...]
4
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 2 167-176
PL Właściwości gliceryny pozwalają na jej zastosowanie jako składnika kosmetyków, leków i produktów żywnościowych. Wykorzystywana jest także jako surowiec wyjściowy w wielu syntezach chemicznych. Jednakże zastosowania te wymagają bardzo dużej czystości użytej gliceryny. Przemysł biodiesla dostarcza oko[...]
EN The biodiesel manufacture yields 10 wt % of glycerol. It contains 50 wt % glycerol leaving the separator contains methanol, catalyst and soap. Although glycerol has more than 1000 uses, including many application as an ingredient or processing aid in cosmetics, explosives, toiletries, personal care,[...]
5
67%
Environment Protection Engineering
EN The aim of the research was to evaluate the influence of biodiesel on the microorganisms biomass and dehydrogenase activity. Biodiesel was introduced into the soil at a concentration of 1.5 and 10%. The influence of biofuel on the amount of biomass of living microorganisms was various and depended o[...]
6
51%
Environment Protection Engineering
2013 Vol. 39, nr 4 113--124
EN The objective of the present study was to experimentally investigate environmental emissions and performance of a stationary type diesel engine fuelled with biodiesels derived from two different feedstocks; one is more unsaturated (rice bran biodiesel) and the other one is more saturated in nature ([...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last