Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biocydy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2009 nr 4 123-127
PL Fumaran dimetylu jest biocydem stosowanym podczas transportu towarów konsumenckich w celu zabezpieczenia ich przed rozwojem pleśni. DMF stwierdzono w saszetkach zawierających żel krzemionkowy. Saszetki takie są umieszczane wewnątrz mebli, produktów skórzanych i innych dóbr konsumenckich, aby uchroni[...]
EN Dimethyl fumarate is a fungicide, which is used to avoid deterioration of consumer goods by mould during the storage and transport in warm and humid climate. It is believed that, silica gel sachets contain DMF. Sachets are placed inside leather, furniture and other products in order to protect them [...]
2
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2010 nr 2 88-94
PL Konsumenci przywykli już do widoku białych saszetek z czarnym napisem "do not eat" powszechnie obecnych w pudełkach z butami, torbach, wyrobach ze skóry i innych akcesoriach użytku codziennego. Wnętrze tych białych torebeczek zwykle wypełniają "pochłaniacze wilgoci" (żel krzemionkowy) powszechnie st[...]
EN Consumer have become familiar with the presence of white sachets with dark label "do not eat" which are included in most consumer goods such as shoes, handbags and leather products . Most these sachets usually contain "anti-mould agents" which are widely used in order to avoid deterioration of produ[...]
3
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 6 36-38
EN The research on possibility of applying ecological biocides in protection of textiles based on natural fibres was presented. Linen-cotton fabric protected with biocides of plant origin, and linen fabric protected with ionic liquids, belonging to quaternary ammonium, salts, were tested to action of 5[...]
4
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 5 47-48
EN The research on possibility of applying ecological biocides in protection of textiles based on natural fibres was presented. Linen-cotton fabric protected with biocides of plant origin, and linen fabric protected with ionic liquids, belonging to quaternary ammonium, salts, were tested to action of 5[...]
5
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2008 nr 9 29-35
EN The protection of footwear against microbial and particularly fungal colonisation plays a crucial role in the foot mycosis prophylaxis and prevents from biodeterioration of shoes. Cotton textile fabrics used in production of footwear require preservation for increase resistance to microorganism perf[...]
6
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 8 55-57
EN Since antiquity, silver has been known as an antimicrobial agent. The antimicrobial activity of silver relays on its interaction with protein molecules, nucleic acids and other cellular components of microorganisms cells. Today, silver is used for its broad-spectrum antimicrobial properties in healt[...]
7
100%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 5 290-290
8
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2013 nr 151 (31) 86--95
PL Artykuł ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z ochroną elewacji przed czynnikami biologicznymi. Produkty biobójcze (biocydy) są stosowane do zwalczania organizmów, powodujących korozję biologiczną na elewacjach. Zawierają jedną lub więcej substancji czynnych. Różnią się składem, sposobem dzi[...]
EN The article is to explain the issues related to the protection of the facade against biological agents. Biocidal products (biocides) are used to control organisms, causing biological corrosion on facades. Contain one or more active substances. Differ in composition, mode of action, and the applicati[...]
9
75%
Instal
2009 nr 9 66-71
PL Stosowanie biocydów w układach chłodzenia jest konieczne ze względu na zapobieganie powstawaniu biofilmu i zarazem występowaniu niepożądanego zjawiska biokorozji. Powszechnie stosowane biocydy jak na przykład halogeny działają skutecznie ale z drugiej strony powodują silną korozję elementów konstruk[...]
EN The application of biocides in cooling water systems is necessary to prevent biofilm formation and undesirable biocorrosion effect. Commonly used biocides, like halogens, are effective but they cause corrosion of cooling installations structural elements and, if organic matter is present, they contr[...]
10
75%
Przegląd Papierniczy
PL W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności mikrobiocydów alkiloamoniowych ograniczających populację grzybów strzępkowych o właściwościach celulolitycznych, powodujących biodegradację wyrobów papierniczych.
EN The article provides results of biocidal efficacy of alkylammonium microbiocides against cellulite fungi which are responsible for biodegradation of paper materials.
11
75%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 9 557-559
12
75%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 4 67-69
13
75%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 10 50-54
EN The results of microbiological testing confirmed a lack of antimicrobial resistance of the polyurethane sole systems against hyphal fungi. They are conducive to fungal and bacterial growth. Hyphal fungi may cause polyurethane system biodeterioration (unwanted degradation) Microbiological protection [...]
14
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN As a result of investigations carried out in INCT on some applications of new fungicides containing QAC as a component, large group of new silica based materials based on this compound were obtained (SiO2-QAC). Preliminary biological tests showed strong biocidal activity of new SiO2-QAC materials on[...]
15
75%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Nanotechnology means the design and the manufacture of structures in which at least one size is less than 100 nanometers and which have new properties resulting from the size. Restrictive criteria for the marketing authorisation of biocidal products containing nanomaterials as defined in Regulation [...]
16
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 11 26-28
PL Substancje i preparaty biobójcze są wykorzystywane w celu ochrony przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi. W ustawodawstwie polskim i europejskim dotyczącym produktów biobójczych wprowadzono konieczność rejestracji na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka. Produkty biobójcze zostały sklasyfikowa[...]
EN Biocides are substances or products used to protect against unwanted plants, animals or micro-organisms. The Polish and European legislations require registration of biocidal products on the basis of risk assessment. The biocidal products are divided into 23 different types, in four major groups. In[...]
17
75%
Nafta-Gaz
2005 R. 61, nr 4 166-170
PL Pojawienie się siarkowodoru w gazie ziemnym wydobywanym z Podziemnego Magazynu Gazu w Swarzowie w X cyklu eksploatacji (1989 r.) stało się inspiracją do podjęcia szczegółowych badań mikrobiologicznych i chemicznych mediów złożowych na tym obiekcie. Poszukiwano przyczyn występowania tego zjawiska, a [...]
EN Occurrence of hydrogen sulfide in natural gas from UGS Swarzów became the beginning of detailed microbiological and chemical researches for this object. The reasons of this phenomenon and processed protection methods against creating of hydrogen sulfide (H2S) in deposit conditions are searched. In t[...]
18
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W ciągu ostatnich lat nastąpił wzrost zainteresowania zjawiskami mikrobiologicznymi występującymi w trakcie poszukiwań, eksploatacji złóż węglowodorów oraz magazynowania rezerw energetycznych. Nadmierny i niekontrolowany rozwój drobnoustrojów może spowodować skażenie mikrobiologiczne danego medium o[...]
EN In recent years there has been increased interest in microbiological phenomena occurring during the exploration, exploitation of hydrocarbon deposits and storage of energy reserves. Excessive and uncontrolled development of microorganisms causes microbiological contamination of a given medium and ch[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 286--291
PL W artykule przedstawiono problem zanieczyszczenia mikrobiologicznego olejów napędowych i smarowych oraz możliwości jego ograniczania. Na początku przedstawiono charakterystykę olejów napędowych i smarowych w kontekście ich zanieczyszczenia. Następnie omówiono problem skażenia mikrobiologicznego w pr[...]
EN The article presents the problem of microbial contamination of diesel fuel and lubricants and the possibility of its limiting. The methods of controlling microorganisms in an environment of lubricating oils and by, inter alia, biocides were presented. Because of the harmful effects of biocides on th[...]
20
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 685--690
PL Pojawienie się siarkowodoru w gazie ziemnym wydobywanym z Podziemnego Magazynu Gazu w Swarzowie w X cyklu eksploatacji (1989 r.) stało się inspiracją do podjęcia szczegółowych badań mikrobiologicznych i chemicznych mediów złożowych na tym obiekcie. Poszukiwano przyczyn występowania tego zjawiska, a [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last