Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bilans energetyczny budynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 109 459-466
PL W referacie podjęto próbę oceny wpływu natężenia promieniowania słonecznego na pionowe przegrody budowlane w bilansie energetycznym budynku. Do obliczeń wykorzystano dane klimatyczne zarejestrowane na stanowisku badawczym Katedry Procesów Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
EN In the paper a trial evaluation of the influence of solar irradiance on vertical building structures in the energy balance of the building was taken up. Climatic data obtained on research stand of Department of Building Processes of Silesian University of Technology were used in calculations.
2
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2009 nr (6) 353--362
PL Omówiono podstawowe zagadnienia związane z bilansem energetycznym budynków. Podano tendencje zmian w zakresie przepisów odnoszących się do bilansu energetycznego budynków. Podano wybrane klasyfikacje energetyczne budynków wynikające z ich bilansu energetycznego.
3
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 422--429
EN An influence of dimensions of horizontal shading overhangs on heating and cooling energy consumption in an office building with shading devices on south-facing façade in Polish climate conditions was analyzed. A change in solar gains annual balance with two variables: an overhang projection and a ga[...]
4
100%
Polski Instalator
2019 Nr 6 13--15
PL Spełnienie obowiązujących przepisów w zakresie energochłonności budynków staje się nie lada wyzwaniem już teraz, nie mówiąc o standardach, które będą obowiązywać od 2021 r. System odzysku ciepła z wody szarej to prosty sposób, aby dodatkowo zaoszczędzić energię i znacząco poprawić bilans energetyczn[...]
5
100%
Polski Instalator
2018 Nr 6 29--31
PL Systemy centralnej, jak i rozproszonej wentylacji w budynkach mieszkalnych wciąż są ulepszane i wykazują potencjał dla optymalizacji. Głównie polega to na analizie ich wpływu na całkowity bilans energetyczny budynku (redukcja zapotrzebowania na ciepło, tym samym zużycia energii elektrycznej) oraz na[...]
6
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2011 z. 27 177--184
7
63%
Instal
2016 nr 6 24--29
PL W artykule przedstawiono przegląd dostępnych metod uwzględniania wpływu mostków cieplnych na obliczeniowe straty ciepła i charakterystyki energetyczne budynków, określane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczególną uwagę zwrócono na szczegółowe obliczenia mostków cieplnych przeprowadzane z wykor[...]
EN The article presents an overview of the available methods for determining influence of thermal bridges on heat losses and energy performance of building, calculated in accordance with current mandatory regulations. Particular attention is paid to the detailed calculation of thermal bridges performed[...]
8
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 7 271--278
PL Systemy grzewczo-chłodzące w budynkach energooszczędnych są w wielu przypadkach przewymiarowane, dlatego niezbędna jest korekta metody obliczania projektowego obciążenia cieplnego i obciążenia chłodniczego. Należy rozdzielić przekazywanie ciepła na drodze promieniowania od wymiany ciepła przez konwe[...]
EN Heating and cooling systems for energy-efficient buildings are in many cases oversized, and it is necessary to revise the calculation method of design heating load and cooling load. It is necessary to separate heat transfer by radiation from heat transfer by convection. In the methodology of calcula[...]
9
63%
Instal
2019 nr 10 34--37
PL System stropów aktywowanych termicznie (TABS) w budynkach biurowych to rozwiązanie energooszczędne wykorzystujące masę termiczną budynku w celu stabilizacji temperatury odczuwalnej w zakresie komfortu cieplnego. Wpływ temperatury promieniowania powierzchni aktywnej na temperaturę operatywną oraz nis[...]
EN Thermally activated building system (TABS) in office buildings is an energy-saving solution which uses the thermal mass of the building in order to stabilize the operative temperature in terms of thermal comfort. The influence of radiation temperature of activated surface on operative temperature an[...]
10
51%
Izolacje
PL W artykule omówiono wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku. Wymieniono sposób działania i najczęstsze rodzaje takich zabezpieczeń. Przedstawiono bilanse energetyczne okna bez osłony i z osłonami oraz podano sposoby obliczania wpływu ruchomych osłon przeciwsłonecznych na z[...]
EN The article discusses the impact of shading devices on energy efficiency of a building. The method of operation and the most common types of these protections are enumerated. Energy balances are also presented for windows with and without shading, together with methods of calculating the effect of m[...]
11
51%
Materiały Budowlane
2019 nr 1 54--56
PL Celem artykułu jest analiza wpływu stropu aktywowanego termicznie i sufitu grzewczo-chłodzącego z wypełnieniem materiałem zmiennofazowym (PCM) na temperaturę powierzchni, temperaturę powietrza wewnętrznego oraz zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia w pomieszczeniu biurowym, uwzględni[...]
EN The aim of the article was analysis of the thermally activated building system and heating/cooling ceiling system with phase change material (PCM) impact on the surface temperature, internal air temperature and energy demand for heating and cooling in an office room, taking into account the thermal [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last