Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezzałogowe pojazdy lądowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W referacie omówione zostały problemy związane z oceną mobilności lekkich bezzałogowych pojazdów lądowych. Istniejące metody oceny mobilności opracowane na podstawie badań ciężkich pojazdów nie znajdują zastosowania w przypadku małych pojazdów. Ponadto, niestandardowa konstrukcja i ograniczone wymia[...]
EN This paper focuses on mobility evaluation of lightweight UGV. The need for mobile lightweight technology with special emphasis on off-road conditions is great, but is hampered by the lack of mobility evaluation criteria. Existing methods to predict the mobility of heavy vehicles cannot be directly a[...]
2
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2004 nr 2 (20) 69--80
PL Artykuł opisuje wybrane wymagania i problemy przyszłego pola walki, a w konsekwencji tego niezbędne kierunki rozwoju krajowej i światowej techniki wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wytwórczych polskiego zaplecza naukowo-technicznego i przemysłu obronnego w zakresie budowy bezzałogow[...]
3
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Zastosowanie w działaniach militarnych Bezzałogowych Pojazdów Lądowych (BPL) wynika głównie z dwóch aspektów: troski o ochronę ludzkiego życia i zdrowia, oraz dążenia do szybkiego i precyzyjnego wykonania zadania bojowego. W referacie przedstawiono główne zadania dla pojazdów bezzałogowych w operacj[...]
EN This paper showed and described main tasks for the UGV’s in military uses. Using them in such tasks was necessary because of the threat to human life and health. Afterwards research paths for further development of technology assuring vehicle’s autonomy and mutual connection between the UGV’s was pr[...]
4
63%
Problemy Maszyn Roboczych
2007 Z. 30 5-14
PL W referacie przedstawiono, strukturę systemu sterowania dla Bezzałogowych Pojazdów Lądowych. Łączy on w sobie technologie agregacji danych z czujników, nawigacji, sztuczną inteligencję, automatyzację i sterowanie, przetwarzanie sygnałów, odporne algorytmy sterowania oraz tworzenie mapy otoczenia. Op[...]
EN Structure of system for controI Unmanned Ground vehicle is presented in this paper. This system connects technologies of sensor fusion, artificial intelligence, automation and controI, signal process, resistant controI algorithms, and creation map of surroundings. Rules of working navigation module,[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last