Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezstykowy przesył energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 236 47-62
PL W referacie przedstawiono schemat ideowy układu bezstykowego zasilania komputerów przenośnych. Przedstawiono typowe konstrukcje transformatorów dla tego typu układów. Omówiono model matematyczny systemu, metody sterowania oraz wybrane wyniki symulacyjne i eksperymentalne.
EN This paper describes the theoretical and experimental analysis of contactless power supply for notebook. Compensation the leakage inductances is realized through adding the resonant capacitance to the primary and secondary windings of the air gap transformer. The basic compensations topologies SS se[...]
2
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Systemy zasilania bezstykowego znajdują zastosowanie w coraz bardziej licznych dziedzinach techniki. Bezstykowo zasilane są drobne urządzenia mobilne jak również systemy dużej mocy takie jak ładowarki pojazdów elektrycznych. Przedstawiony system zasilania bezstykowego, zasilany jest przez prostownik[...]
EN Contactless power systems are increasingly used in many fields of technology. Contactless supplied is used in small mobile devices and high power systems such as chargers for electric vehicles. Presented contactless power supply system is powered by an active rectifier, providing a unity power facto[...]
3
72%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł przedstawia analizę pracy oraz wybrane wyniki badania modelu laboratoryjnego układu bezstykowego przekazywania energii elektrycznej do pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem cewek o słabym sprzężeniu magnetycznym. W szczególności omówiono warunki pracy układu w stanie rezonansu, dobór param[...]
EN Most electrical equipment in common use is connected to the supply via plugs, flexible cables, slip rings, pantograph, etc. It can be useless in moist or explosion-endangered environment. This paper describes a technique, the contactless electrical energy transfer system, by which electrical energy [...]
4
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 8 212-218
PL Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi i ich wykorzystaniem nie tylko do celów transportowych, lecz również jako zasobniki energii elektrycznej dla rozproszonych źródeł energii. Powoduje to wzmożone poszukiwania układów zasilania umożliwiających wysokosprawny i dwukieru[...]
EN Today has been a growing interest in electric vehicles and their use not only for transport purposes, but also as containers for electricity distributed energy sources. It cause increased exploration of supply system, allowing bidirectional and high efficient energy transfer. One such solution is a [...]
5
72%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W niniejszym artykule przedstawiono analizę pracy systemu CEETS oraz wybrane wyniki badania modelu laboratoryjnego układu bezstykowego przekazywania energii elektrycznej - w szczególności dobór parametrów układu i metodę sterowania w przypadku zmiany wielkości szczeliny powietrznej. Wielkość szczeli[...]
EN CEETS is becoming more and more attractive especially for automatic battery charging stations and for energy supply of inductively powered electric vehicles and other movable consumers. In this case energy is transmitted via ironless, linear transformer. Coupling between the windings is variables an[...]
6
72%
Nowa Elektrotechnika
7
58%
Journal of Power of Technologies
EN Efficient contactless power transfer (CPT) is an emerging technology which is attracting great scientific interest because it can mitigate some of the problems commonly associated with conventional wired power transfer systems. CPT systems suffer from very low efficiency because of the poor coupling[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last