Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo w geotechnice
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2018 nr 3 156--161
PL Omówienie wybranych prac uczestników XVIII KKMGiIG; konstrukcje z gruntów zbrojonych, przyczyny i skutki osuwisk we fliszu karpackim, rola monitoringu geotechnicznego, mechanika gruntów częściowo nasyconych, wzmacnianie posadowień i ulepszanie podłoża gruntowego, przemarzanie gruntów, ryzyko geotech[...]
EN Discussion of selected papers of the conference participants; reinforced soils constructions, causes and effects of landslides in the Carpathian flysch, role of the geotechnical monitoring, mechanics of partially saturated soils, strengthening of foundations and soil improvements, soil freezing, geo[...]
2
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 1 20--29
PL Podstawowe przyczyny niepewności parametrów gruntowych: zmienność punktowa in situ oraz błędy pomiarowe. Zestawienie najbardziej prawdopodobnych wartości parametrów statystycznych. Konieczność redukcji niepewności na skutek przestrzennej zmienności parametrów wzdłuż linii poślizgu, na podstawie skal[...]
EN Fundamental sources of the uncertainty of soil parameters: the inherent variability and measurements errors. A set of the most probable values of statistical parameters. Spatial random fluctuations which considerably reduce the variability of soil parameters due to averaging effects along sliding li[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last