Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo statków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2018 nr 1 56--62
PL Przedstawianie wybranych problemów dotyczących bezpieczeństwa nawigacji na wejściu do portu w Świnoujściu. Badania eksperckie określające wpływ obecności jednostek o długości do 20 m na bezpieczeństwo manewru mijania się statków o maksymalnych rozmiarach przeprowadzone z udziałem pilotów i kapitanów[...]
EN Presentation of the navigation safety problems at the Świnoujście seaport entrance. The research concerning the evaluation of the safety level of maximum size ships navigated at the Świnoujście entrance area in the presence and absence of small pleasure craft up to 20 m length conducted on the group[...]
2
75%
Journal of KONBiN
2008 No. 3 (6) 221-234
PL W artykule przedstawiono informacje na temat modelowania zagrożeń, konsekwencji i ryzyka wypadku w metodzie oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Metoda oparta jest na połączeniu podejścia opartego na ocenie zachowania się statku z podejściem opartym o ocenę ryzyka. Podejście oparte na [...]
EN The paper regards modelling of hazards, consequences and risk for a method for assessment of safety of ships in damaged conditions. The method applies the performances-oriented approach and risk-based approach combined together within the method. The performance-oriented approach regards predicting [...]
3
75%
Journal of KONBiN
2010 No. 1 (13) 165-176
PL Artykuł dotyczy ratowania statków. Obecne metody oceny bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym trudno zastosować w czasie wypadku. W artykule opisano metodę oceny ryzyka i bezpieczeństwa statku uszkodzonego. Miarą bezpieczeństwa statku jest poziom ryzyka. Zastosowano podejście oparte na ocenie za[...]
EN The paper concerns the ship salvage. The existing methods are very difficult to apply for the salvage purposes. A method based on the risk and safety assessment of ships in damaged conditions is presented in the paper. The level of risk is the measure of safety. The method applies the ship performan[...]
4
75%
Journal of Polish CIMAC
EN The paper is devoted to safety ofships in emergency conditions The currently valid prescriptive method ofsafety assessment ofships in damage conditions is included in the SOLAS 2009 Part B-2 Ch.H-l regulations. h is devoted to the design stage and difficult to apply in operation. A possible alternat[...]
5
75%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia analizę strumieni ruchu statków na akwenie portu Świnoujście. Obejmuje on głównie ruch lokalny (poprzeczny) jednostek pasażerskich (głównie Miejskiej Przeprawy Promowej) w relacji do ruchu wzdłużnego na tej części toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Relacje pomiędzy [...]
EN The article presents an analysis of vessels traffic movements on Świnoujście port water area. It mainly contains the locally (transversal) movement of passengers ferries (mainly on MPP} in relation to longitudinal movement on this part of Świnoujście - Szczecin waterway. The [...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 714--717
PL Znaczący postęp technologiczny połączony z minimalizacją kosztów i opłacalnością produkcji nowych instalacji przesyłowych, spowodowały w ostatnich latach intensywny rozwój sektora offshore w Polsce, Europie i na świecie. Efektem tego jest duże zagęszczenie podwodnej liniowej infrastruktury przesyłow[...]
EN Recent technological advance combined with the minimization of costs and a raise in profitability of production of new investments, has in recent years caused an intensive development of the offshore sector in Poland, Europe and all over the world. The result of that, is a big density of underwater [...]
7
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2012 R. 19, nr 9 187--196, CD
PL Jednym z głównych zadań systemu e-nawigacji ma być zwiększenie bezpieczeństwa statku podczas żeglugi z punktu A do B. Doświadczenia z lat poprzednich, a w szczególności spektakularne wypadki morskie XX wieku wskazują, że w gałęzi przemysłu jaką jest transport morski, bardzo często najpierw musi dojś[...]
EN One of the main tasks of e-navigation system is to increase the safety of the ship while sailing from point A to point B. Experience from previous years, in particular the spectacular sea accidents of the twentieth century indicate that in the shipping industry, very often it must first come to the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last