Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 176
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2001 nr 12 386-386
PL Wnioski z "Seminarium..." adresowane do Sejmu, zainteresowanych ministerstw, GDDP oraz mediów mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach.
2
63%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie uzasadniono konieczność zastosowania na liniach metra automatycznie działających systemów zapewniających bezpieczeństwo ruchu pociągów I przedstawiono ogólne zasady pracy takich systemów. Omówiono różnorodne działania prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na linii metra bezpośre[...]
EN In the paper the justification of necessity using on the underground lines the automatic systems for protection of train traffic is presented. The basic rules of operation these systems are given. The various works giving increase of railway traffic safety on the underground line are presented. They[...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych wykonanych w programie AdamsRail, na modelu długiego pociągu, złożonego z dwudziestu wagonów bimodalnych. Symulację jazdy składu wagonów z ustaloną prędkością, przeprowadzono na torze zakrzywionym w kształcie dwóch łuków przeciwnych o prom[...]
EN In the paper we presented some simulation results for the model of long bimodal train on track with opposite curves. We discussed the method currently being used in Europe for the safety assessment of rail vehicles in terms of the safety of long bimodal train.
4
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 27-30
PL Zagrożenie na polskich drogach jest od wielu lat bardzo wysokie. Na przestrzeni ostatnich 10 lat w wypadkach straciło życie 66238 osób, czyli średnio 18 osób dziennie. W 2001 r. wydarzyło się 53799 wypadków (średnio co 10 minut), w których zginęło 5534 osób (15 dziennie) a 68194 zostało rannych (8 w[...]
5
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 68-69
PL Gdy mowa o bezpieczeństwie ruchu i prędkości dopuszczalnej, utarło się u nas w każdym przypadku twierdzić, że wolniej to bezpieczniej. Coś w tym jest, ale - jak zawsze - konieczny jest rozsądek. O bezpieczeństwie ruchu, m.in. w aspekcie prędkości, pisałem także na tych łamach w ubiegłym roku, a że p[...]
6
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2003 z. 1/48 3-172
7
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Jednym z najważniejszych problemów w procesie zarządzania ruchem jest kwestia wyznaczenia właściwego natężenia ruchu. Z jednej strony pojawia się tendencja do zwiększania ruchu - daje to korzyści (zyski) wszystkim podmiotom biorącym udział w procesie transportowym. Z drugiej jednak strony pojawia si[...]
EN One of the most common problems in the process of traffic management is the determination of the proper traffic volume. On the one hand there is a tendency of increasing traffic volume - it brings profits to all subjects involved in the transportation process. On the other hand there is a tendency t[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Celem artykułu jest ocena społecznej świadomości zagrożeń bezpieczeństwa osobistego uczestników ruchu oraz ocena poczucia motoryzacyjnych zagrożeń dla środowiska. Opisano wyniki badań ankietowych nad indywidualną oceną uciążliwości i zagrożeń motoryzacyjnych w grupie ludzi młodych na przykładzie obs[...]
EN The purpose of this article is to estimate social awareness of personal safety danger of traffic participants and to estimate the sense of motor threats for the environment. It describes the results of public opinion poll over the individual troublesomeness and motor threats estimate on the young gr[...]
9
51%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wpływ przeciążeń ruchowych na zachowania kierujących pojazdami oraz bezpieczeństwo ruchu. Wyniki analiz bazują na badaniach empirycznych wykonanych w latach 2007 ÷ 2009 na pasach z relacją na wprost na 11 skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną zlokalizowanych w Krakowie. Ana[...]
EN The paper presents the impact of congestion on drivers' behaviour and road traffic safety. The results of analysis have been derived from empirical research conducted in 2007-2009 on straight movement lanes at 11 signalised intersections in Krakow. Analysis of drivers' behaviour was conducted separa[...]
10
51%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 23-23
PL Ulice w miastach, to niewiele ponad 13% sieci dróg publicznych w Polsce. Ale na tych ulicach, rocznie zdarza się co najmniej 50% wypadków i ponad 85% kolizji drogowych. Tymczasem, oficjalne statystyki tylko ogólnie i raczej symbolicznie wyróżniają wypadki w obszarach zurbanizowanych. Takie podejście[...]
11
51%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL W referacie opisane są wybrane wyniki badań wpływu prędkości na bezpieczeństwo ruchu oraz identyfikacji czynników determinujących wybór prędkości przez kierujących pojazdami. Wyniki tych badań zostały wykorzystane do sformułowania założeń i praktycznego wdrażania automatycznego nadzoru prędkości na [...]
EN The paper gives an overview of results of sample speed measurements and the research on the influence of speed on road safety. This research was a basis for creating principles for implementation of system of automatic speed control on sites of high risk, and these are presented in the paper. The me[...]
12
51%
Drogownictwo
2000 nr 2 55-59
PL Złe zaprojektowanie odwodnienia nawierzchni i pasów rozdziału oraz niewłaściwe ich utrzymanie pogarsza w sposób wyraźny warunki bezpieczeństwa ruchu zarówno latem jak i w okresie zimowym.
13
51%
Przegląd Komunalny
1999 nr 2 43-44
PL Tytuł jest trochę tautologiczny - wiadomo, że bez współpracy nie ma budowania, ale nie zawsze taka wspólna działalność jest zauważalna. Tu, konkretnie, chodzi o współpracę między jednostkami samorządowymi, a rządowymi dla uzyskania znaczącej poprawy bezpieczeństwa ruchu. Dobrym przykładem - myślę, ż[...]
14
51%
Drogownictwo
2000 nr 10 291-292
PL Kilkakrotny spadek nakładów na drogownictwo w latach dziewięćdziesiątych i jednocześnie duży przyrost ruchu samochodowego spowodował dramatyczny stan sieci drogowej i znacznie pogorszył bezpieczeństwo ruchu.
15
51%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 4 17-19
PL Utrudnienia w ruchu pieszym, powodowane przez urządzenia (np. słupki, donice na kwiaty, łańcuchy, itp.) , które miały porządkować i ułatwiać ruch pieszy, a są utrudnieniem i zagrożeniem bezpieczeństwa przechodniów.
EN Difficulties for pedestrians cased by some installations (such as poles, flower pots, chains, etc.), which have been applied for pedestrian movements ordering and facilitating, but are barriers and safety hazards.
16
51%
Przegląd Kolejowy
2000 Nr 3 5-11
17
51%
Drogownictwo
2012 nr 4 127-131
PL Budowa potencjalnie bezpiecznej infrastruktury drogowej warunkowana jest w dużym stopniu właściwą implementacją ogólnych wymagań bezpieczeństwa ruchu w szczegółowych zapisach przepisów techniczno-budowlanych, a także umiejętnym wykorzystywaniem tych zapisów w praktyce przez projektantów. W artykule [...]
EN Construction of a potentially safe road infrastructure is strongly determined by an appropriate implementation of overall traffic safety requirements in detailed technical and construction regulations, as well as skilful application of these regulations in practice by the designers. Therefore this p[...]
18
51%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Bezpieczeństwo ruchu kolejowego stanowi ważny problem dla wszystkich zarządów kolejowych. Wskutek braku wystarczającej ilości napraw i wymian torów w okresie ostatnich lat degradacja nawierzchni na polskiej sieci kolejowej jest stosunkowo duża. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pociągów i niez[...]
EN The travelling safety raises a very important problem for each railway company. Due to lack of sufficient quantity of track repair and track renewal over last several years deterioration of track on Polish railway network is relative high. In order to ensure train safety and reliability of the infra[...]
19
51%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 2 5--6
20
51%
Magazyn Autostrady
2007 Nr 4 14--16
PL Artykuł przedstawia problematykę zagrożeń spowodowanych obecnością drzew bezpośrednio przy drogach. Temat „niebezpiecznego” pobocza omówiony jest z perspektywy sytuacji w województwie warmińsko-mazurskim.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last