Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 389
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo pożarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 6 34-35
2
80%
Świat Szkła
PL Nie od dzisiaj oczywistym jest fakt, że oczekiwany przez społeczeństwo poziom bezpieczeństwa pożarowego, nie tylko w naszym kraju, ale również w innych, wysoko rozwiniętych państwach na świecie, osiąga się poprzez stosowanie w procesie projektowania, a także na etapie wykonawstwa i eksploatacji budy[...]
3
80%
Logistyka
PL Logistyczne zabezpieczenie działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów na jednostkach pływających, w zaprezentowanym referacie przedstawiono jako pryzmat działań logistycznych podejmowanych na rzecz osób poszkodowanych w sytuacjach pożarowych spowodowanych zagrożeniami o charakterze niemilitarny[...]
EN The logistic protection of workings rescue- extenguishing during fires on ships, it was introduced in the presented report as the prism of logistic workings undertaken on thing of in fire situations caused the threats about the niemilitarnym character injured persons. He is the mission of logistic w[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2011 Nr 42 235--251
PL Artykuł jest analizą przedsięwzięć realizowanych w obszarze współpracy międzynarodowej, których podstawowym celem jest wsparcie rozwoju kierunku kształcenia, jakim jest bezpieczeństwo. Autor dokonuje przedstawienia ogólnych założeń i celów współpracy międzynarodowej, m.in. przez prezentację dotychcz[...]
EN The main goal of the international cooperation at the SGSP is to support development of students and academic staff as professionals, and secondly, partly by the above mentioned idea, also institutional development of the school. The idea is to improve, as much as, possible the higher educational ar[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2012 Nr 43 5--12
PL W artykule omówiono aspekt zachowania cech funkcjonalnych przewodów elektrycznych w warunkach pożarowych.
EN The article discusses the characteristics of the functional aspect of the behavior of electrical cable under fire conditions and presents the results of 6 individual cables subjected to thermal resistance which does not guarantee long time behavior of functional features of the cable.
6
80%
Świat Szkła
7
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 57-60
PL W celu zharmonizowania w krajach Unii Europejskiej zasad dotyczących projektowania konstrukcji, opracowano program Eurokodów Konstrukcyjnych. Podstawowe zasady projektowania z uwagi na oporność ogniową są jednakowe dla wszystkich typów konstrukcji ujętych w normach EN 1992-1996 i EN 1999. Procedura [...]
8
80%
Świat Szkła
2010 nr 9 [144] 28, 30--31, 37
9
80%
Materiały Budowlane
2012 nr 7 90-91
10
80%
Świat Szkła
2006 nr 5 [97] 66-73
PL Dzisiaj trudno sobie wyobrazić centra handlowe, banki, hotele, terminale lotnicze czy budynki biurowe i obiekty służby zdrowia bez drzwi automatycznych, usprawniających komunikację i nie stanowiących bariery dla niepełnosprawnych. Tradycyjne drzwi mające klamkę i otwierane przez wchodzącego, są stos[...]
11
80%
Świat Szkła
PL Budynki muszą spełniać wymagania podstawowe, w tym między innymi także wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. W dokumentach Unii Europejskiej [1], [2] bezpieczeństwo pożarowe (wymagania podstawowe Nr 2) zdefiniowano następująco: obiekty budowlane powinny być zaprojektowane i wyko[...]
12
80%
Izolacje
PL Ambicją producentów płyt warstwowych jest uzyskanie jak najwyższej klasy odporności ogniowej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe budowli. Wysoka klasyfikacja jest też reklamą dla firmy oraz zapewnia lepszą pozycję w przetargach na wykonanie obiektu.
13
80%
Świat Szkła
14
80%
Świat Szkła
15
80%
Świat Szkła
16
80%
Materiały Budowlane
2009 nr 7 5-6
17
80%
Materiały Budowlane
2007 nr 7 28-31
18
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 356-359
PL Podano definicje niektórych określeń stosowanych w ocenach bezpieczeństwa pożarowego. Omówiono propozycję nowej europejskiej klasyfikacji materiałów budowlanych ze względu na ich reakcję na ogień.
EN Definitions of some applied in estimation of fire-resistance is given. A new proposal on european classification of building materials on the ground of their fire-resistance is also discussed.
19
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2006 nr 1 33-39
PL Tunele stanowią istotną drogę transportową z uwagi na skracanie czasu podróży, ze względu na możliwość zagospodarowania przestrzeni na powierzchni terenu oraz ochronę środowiska. Jednakże z powodu specyficznej konstrukcji i usytuowania pod ziemią, w przypadku wystąpienia pożaru mogą stworzyć duże za[...]
EN Tunnels constitute an Essentials transportation way because of the fact of shortening the travelling time taking the account of possibilities of management of the area and the environment protection. Nevertheless because of the specific character of the structure and lactation underground due to a f[...]
20
80%
Materiały Budowlane
2003 nr 8 2-3
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last