Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo na drogach
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 7 30-32
PL Bariery ochronne to temat rzeka. Zmiany rozporządzeń, przepisów, wprowadzenie nowych wytycznych stosowania barier ochronnych i przedłużający się w nieskończoność nieformalny "okres przejściowy" stwarzają dziwną sytuację, w której przysłowiowa prowizorka i postępowanie na zasadzie "jakoś to będzie" z[...]
EN Currently, the crash barriers are being heatedly discussed. Changes in regulations, laws as well as the introduction of new guidelines for the use of crash barriers together with the still more prolonged informal "transitional period", create a strange, makeshift situation which becomes the standard[...]
2
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 4 88-90
PL Dobrze się stało, że Redakcja poświęciła prawie cały numer 10/2010 "Magazynu Autostrady" Inteligentnym Systemom Transportowym. Dzięki publikacji Czytelnik nie znający problematyki posiądzie w końcu elementarną wiedzę o tym, co to jest IST, jaki jest międzynarodowy kontekst tematu, co dotąd zrobiono [...]
EN The paper deals with the application of ICT to ITS, mainly in the safety area. An idea of ICT-radar (i-radar) is presented and argued in detail. Its role consists in a quick transfer of symptoms of a danger from the front end of the column to the rear via wireless moving network. The deep scientific[...]
3
80%
Archiwum Motoryzacji
2000 Nr 1 7-16
EN Polish roads are very danger. We can see that in road accidents statistics. Every year about 7000 people die on roads. To the main road safety problems in Poland belong: speeding, young drivers, alcohol, vulnerable road users and accident severity
4
80%
Logistyka
2007 nr 1 60-64
5
80%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 6 32--34
PL Komisariat Autostradowy Policji w Krakowie Balicach został otwarty w 2004 r. i był drugim tego typu specjalistycznym komisariatem ruchu drogowego w Polsce. Stacjonujący tam funkcjonariusze nadzorują prawie 80-kilometrowy odcinek autostrady na trasie Kraków – Katowice. Jednostka utworzona została zgo[...]
EN The highway police station in Kraków Balice was opened in 2004 and it was the second of such a kind specialized police station in Poland. Police officers being stationed there, supervise almost 80-km-long section of the highway joining Kraków and Katowice. The police station was created in complianc[...]
6
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 5 699--708
PL Celem pracy jest analiza danych dotyczących wypadków drogowych i ich skutków na terytorium Polski. Jako czynniki mające wpływ na stan bezpieczeństwa polskich dróg uwzględniono podział na województwa, warunki atmosferyczne oraz porę doby. Wyniki analizy dowodzą, że głównym czynnikiem powodującym więk[...]
EN The aim of the study is to analyze of road accidents and their effects on Polish territory. The factors influencing the safety state of Polish roads were taken into account the division into provinces, weather conditions and times of day. The analysis results show that the most important factor in t[...]
7
70%
Przegląd Komunalny
2012 nr 8 51-57
PL Badania z zakresu społecznego znaczenia zieleni stanowią prężnie rozwijającą się gałąź nauki, skupiającą zainteresowanie przedstawicieli różnych dziedzin. Kolejne publikacje wnoszą nowe fakty do posiadanej już wiedzy, potwierdzając tym samym istnienie silnego związku pomiędzy światem przyrody a czło[...]
8
70%
Przegląd Komunalny
2011 nr 10 66-69
PL Z zagrożenia bezpieczeństwa na drogach w warunkach zimowych zdaje sobie sprawę chyba każdy ich użytkownik - zarówno ten poruszający się samochodem po zaśnieżonej jezdni, jak i ten próbujący przebrnąć bezpiecznie przez oblodzony chodnik. Nie dziwi więc fakt, że oczekiwania wobec zarządców dróg rosną.
9
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 9 14-17
PL Wypadki drogowe stanowią poważny problem współczesnego świata. Są jedną z głównych przyczyn wszystkich urazów, które to stanowią trzecią przyczynę zgonów na świecie. Każdego roku na drogach świata ginie około miliona osób (dorosłych i dzieci), a kilkanaście milionów zostaje rannych. Umieralność z po[...]
EN Road accidents are a serious problem of the modern world. They are one of the main causes of injuries and the third most frequent cause of death. Every year, about one million people, adults and children, die on the roads and several millions get injured. The mortality rate due to injuries from road[...]
10
61%
Logistyka
PL Systemy monitorowania i powiadamiania o wypadkach drogowych jest jednym z ważniejszych systemów wspomagających bezpieczeństwo na drogach, prace nad tym systemem trwają już prawie 10 lat. Zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej ds. transportu od 2015 roku wszystkie nowe samochody powinny być wypo[...]
EN The monitoring and reporting system of road accidents is one of the most important systems supporting road safety. This system has been developed over nearly five years. According to the recommendation of the European Commission responsible for transport all new cars should be equipped by 2015 with [...]
11
61%
Logistyka
2014 nr 4 3666--3671
PL Artykuł przedstawia znaczenie infrastruktury drogowej w kontekście bezpieczeństwa na drogach w Polsce. Autor wykazuje korelacji pomiędzy rozwojem infrastruktury a spadkiem liczby wypadków. Wskazuje przyczyny wypadków drogowych oraz prezentuje rozwiązania przyczyniające się do spadku ich liczby.
EN This Article presents a importance of Road infrastructure for road safety. The author shows the correlation between infrastructure development and decrease the number of road accidents. Indicates the cause of road accidents and presents solutions that contribute to the decline in their numbers.
12
61%
Logistyka
2014 nr 5 513--518
PL Problem poprawy bezpieczeństwa na drogach stanowi od lat jedno z najważniejszych zagadnień polityki bezpieczeństwa publicznego. Artykuł ma na celu zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, których zastosowanie może przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków na drogach. Ukazane zos[...]
EN The problem of improving road safety is one of the most important policy issues of public safety of the last decade. The aim of this article is to present modern technology, which may contribute to reducing the number of accidents on the roads. This article also includes the latest figures, which sh[...]
13
61%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2014 Nr 6 (28) 30--31
PL W dniu 25 czerwca 2014 r. na poligonie doświadczalnym Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów w Inowrocławiu odbyły się, już po raz czwarty, testy zderzeniowe urządzeń infrastruktury drogowej połączone z konferencją poświęconą bezpiecznej infrastrukturze i bezpieczeństwu pracy na drogach.
14
61%
Logistyka
2014 nr 3 5357--5363
PL Europa jest wiodącym obszarem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na całym świecie około 1,3 mln. użytkowników dróg ginie w wypadkach każdego roku. Około 2% z tych wypadków ma miejsce w krajach Unii Europejskiej. Pomimo takiego rezultatu i znacznego spadku liczby wypadków na drogach w krajach członkowsk[...]
EN Europe is the leading area of road safety. All over the world about 1.3 million of road users are killed in accidents each year. About 2% of these accidents take place in the countries of the European Union. Despite such a result and a significant decrease in the number of road fatalities in the EU [...]
15
61%
Transport Problems
2013 T. 8, z. 4 83--92
PL Liczba i konsekwencja wypadków drogowych oraz wypadków przy pracy w transporcie drogowym reprezentujące obciążenie dla osób i społeczeństwa, tak jak znaczne obciążenie ekonomiczne dla firm transportowych, co również ma wpływ na ich konkurencyjność. Badanie w sferze ergonomii transportu i ergonomii p[...]
EN The number and consequences of traffic accidents and work accidents in road transport represent a burden for individuals and society, as well as a substantial economic burden for transport companies, while also affecting their competitiveness. Research in the area of transport and road vehicle ergon[...]
16
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 259-269
PL W artykule zasygnalizowane zostały zagadnienia mechaniki ruchu pojazdu samochodowego oraz elementy mechaniki zderzenia ciał. Przedstawiono rodzaje i cechy szczególne wypadków drogowych oraz omówiono metody analityczne oraz zasady działania wybranych programów komputerowych wspomagających proces reko[...]
EN The theoretical issues connected with vehicles movement and mechanics of bodies collision were signaled in this article. The types and features of vehicle crashes were presented too. The analytical methods of traffic accidents reconstruction and operation of selected programs, that support of recons[...]
17
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 1246--1264, CD
PL W niniejszym artykule w głównej mierze skupiono się na próbie systematyzacji rozwoju technologicznego tzw. pojazdów autonomicznych, koncepcji organizacji ruchu tych samosterujących się (samoprowadzących się) pojazdów drogowych, integracji takich pojazdów ze współczesnymi rozwiązaniami organizacyjnym[...]
EN These paper is an attempt to systematize technological development of autonomous vehicles, organizational concepts of their traffic and integration with contemporary transport solutions, as well as juristic problems connectedwith this new technology. There ware took into consideration some initiativ[...]
18
61%
Przegląd Komunalny
2019 nr 4 76--78
PL Wysoka liczba wypadków drogowych w Polsce sprawia, że samorządy coraz chętniej inwestują w nowatorskie metody zwiększania bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Przykładem takiej innowacji jest świecąca ścieżka rowerowa. Istnieją też inne rozwiązania z obszaru drogownictwa, które można z powodzeniem[...]
19
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 7/8 10-13
PL W artykule omówione zostały społeczne aspekty kultury bezpieczeństwa w kontekście specyfiki zagrożeń związanych z amatorskim prowadzeniem pojazdów oraz z wykonywaniem zawodu kierowcy. Są w nim poruszone takie zagadnienia, jak: relacje z innymi kierowcami i pasażerami, agresja na drodze, rozmowy prze[...]
EN This paper presents the social aspects of safety culture in the context of typical hazards related to professional vs. non-professional driving. The main issues are pointed out, e.g., relationships with other drivers, road rage, mobile phone use and the level of safety culture of individuals as well[...]
20
51%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2013 Vol. 19, No. 3 485--491
EN Objectives. Evidence increases that cognitive failure may be used to screen for drivers at risk. Until now, most studies have relied on driving learners. This exploratory pilot study examines self-report of cognitive failure in driving beginners and error during real driving as observed by driving i[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last