Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo imprez masowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2012 nr 3 7--11
EN W artykule dokonano analizy i oceny zadań logistyki imprez masowych. Zaprezentowano definicję logistyki imprez masowych i wynikające z niej zadania. Przedstawiono obszary działalności logistycznej ukierunkowanej na organizowanie, reali-zowanie do staw zaopatrzenia, a także świadczenie usług specjali[...]
2
100%
Roczniki Geomatyki
2012 T. 10, z. 4 95--101
PL Zbiorowości ludzkie wraz z ich wieloma cechami są obiektami i mogą być traktowane w systemach informacji przestrzennej GIS tak samo jak obiekty infrastruktury lub przyrody. Można je opisywać statycznie lub jako zmienne w czasie, można analizować ich zmienność w relacji do sytuacji lokalnej. Problema[...]
EN People may be treated in GIS as objects of infrastructure or objects of nature. They may be described as static or time-varying, their variation can be analyzed in relation to the local situation. The problem of their analysis appears, among others, during mass events, where three phases exist: gath[...]
3
84%
Logistyka
2014 nr 3 7010--7019
PL Artykuł przedstawia wybrane problemy związane z obsługą logistyczną Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, które odbyły się w Polsce i na Ukrainie. Zarządzanie logistyczne międzynarodową imprezą sportową stanowi nie tylko integralną jej część, ale także warunkuje sprawny jej przebieg. Jedn[...]
EN This article presents some selected problems associated with logistical support of the 2012 UEFA European Championship held Poland and Ukraine. Logistics management of an international sporting event not only constitutes its integral part, but also determines the smooth course of the event proceedin[...]
4
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiona została logistyka w ratownictwie podczas imprez masowych z uwzględnieniem możliwości dokonania zamachu terrorystycznego, z użyciem środków chemicznych, biologicznych. Ze względu na szeroki zakres wymogów, procedur oraz technik reagowania, w szczególności zwrócono uwagę na przepro[...]
EN The article discusses the logistics of rescue during mass events including the possibility of a terrorist attack using chemical or biological weapons. Due to the wide range of requirements, procedures and response techniques, in particular attention was paid to carry out the decontamination of the v[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last