Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beryl
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia Analityczna
PL Barwnik azowy kalkon (sól sodowa kwasu 3-hydoksy-4-[(Z-hydroksy-1-naftyl)-azo]-1--naftalenosulfonowego) i jego kompleks z berylem był badany metodą polarografii pulsowej różnicowej (DPP). Stwierdzono, że w buforze amonowym kalkon (calc.) tworzy w obecności jonów berylu dodatkowy pik prądu redukcji. [...]
EN Azo-dye, calcone (3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)-azo]-1-naphtalene sulphonic acid, monosodium salt) and its beryllium complex were studied by differential pulse polarography. It was found, that calcone (calc.) formed an additional cathodic peak in the presence of beryllium ions in ammonium buffe[...]
2
75%
Chemia Analityczna
PL Opisano wyniki oznaczania zawartości: Pb, Cd, Hg, Be i Cu w całkowitym opadzie atmosferycznym z trzech dzielnic Karlsruhe. Próby zbierano metodą Bcrgerhoffa w okresach jedno- i dwumiesięcznych. Wyniki przedstawiono w taki sposób, aby pokazać zmiany opadów metali w ciągu jednego roku oraz ich rozkład[...]
EN Total atmospheric fallout of Pb, Cd, Hg, Be, and Cu was determined in 3 quarters of Karlsruhe using the standard Bergerhoff method. Deposition of the metals was evaluated and presented to study their spatial and temporal changes. Average deposition of the metals in winter 1992/93-autumn 1993 period [...]
3
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 1 22-24
4
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
1999 Nr 22 61--67
EN Method I The method is based on stopping beryllium and his compounds on membrane filter, mineralization the sample with concentrated sulfuric and nitrogen acides and preparation solution to analysis wth diluted nitrogen acid. Beryllim and his compounds (as Be) in the solution is determinated by flam[...]
5
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2008 Nr 2 (56) 5--34
PL Beryl (Be) jest strategicznym surowcem dla wielu rodzajów przemysłu. Jest powszechnie stosowany mimo stosunkowo wysokiej ceny, ze względu na znacznie lepsze parametry niż wykazywane przez alternatywne materiały. Zastosowanie przemysłowe mają trzy podstawowe postaci berylu. Najważniejszą stanowi stop[...]
EN Beryllium is a strategic and critical material for many industries. It is widely used because for certain critical applications it performs better than alternatives. The beryllium industry produces three primary forms of beryllium. Copper beryllium alloy is the largest, followed by pure beryllium me[...]
6
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 12 25-27
7
51%
Mechanik
PL Właściwości berylu jako lekkiego materiału konstrukcyjnego. Kształtowanie formujące, plastyczne i ubytkowe wyrobów z berylu i jego stopów. Główne obszary zastosowań berylu i jego stopów.
EN Properties of beryllium, the lightweight structural material. Shaping, plastic working or material removal methods to form beryllium or beryllium alloy components. Life safety and health protection measures to be considered in production of beryllium or beryllium alloy components. Main areas of appl[...]
8
51%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2016 nr 466 7--15
PL Przeprowadzone badania węgla kamiennego złoża Bogdanka, leżącego w obrębie Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW) wykazały, że analizowane pierwiastki (Co, Ga, Ge) charakteryzują się dużą zmiennością. Wyjątek stanowił beryl (Be), który cechuje się zmiennością przeciętną. Badania korelacji między pierw[...]
EN The research on bituminous coal from the Lublin Coal Basin (LCB) has shown high variability of the chemical elements Co, Ge and Ga. An exception is beryllium that features medium variability. Analysis of the correlation between the elements confirms the results of previous studies on the occurrence [...]
9
45%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2014 T. 2 49-67
PL Cel. Celem niniejszego artykułu było zbadanie, w jaki sposób pierwiastki chemiczne w postaci metali ciężkich występujące w kosmetykach oddziaływają na skórę i urodę ciała. W tym celu przeprowadzono badania oparte na ankiecie własnej konstrukcji, w której udział wzięły panie w różnych przedziałach wi[...]
EN The choice of cosmetics is influenced by many factors. Of these, particular importance is its chemical composition which, in order to meet the skin is expected to work. Today, more and more companies are cosmetic and pharmaceutical uses in his preparations not only natural ingredients, but many synt[...]
10
38%
Chemia Analityczna
PL Opracowano szybką i prostą syntezę chelatującego włókna. Substratami do syntezy było włókno poliakrylonitrylowe i O-fenylenodiamina. Włókna wykorzystywano do zatężania z próbek następujących jonów: Cr3+, Zn2+, Cd2+, Cu2+, Ni2+, Be2+, [...]
EN A simple and fast synthesis of a novel poly(acrylamidino-p-aniline-acylammo-p-aniline) chelating fibre was performed. Polyacrylonitrilc fibre and p-phenylenediamine served as the substrates. The fibre was used to enrich sample solutions in the following trace ions: Cr3+, Zn2+, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last