Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  belt transportation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Górnicze
PL Przekształcenia gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku, mające na celu przystosowanie przemysłu do wymogów gospodarki rynkowej, były stymulatorem wielu prac naukowych, technicznych i organizacyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono prace Autora w obszarze nowego modelu podziemn[...]
EN Economic transformations in the ninetieth of the past century, focused on adaptation of the industry to requirements of a market economy, were a stimulus of many scientific, technical and organizational works. In the present article the Author presents his works on a new model of an underground hard[...]
2
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2014 Nr 3 6--11
PL Nowe zadania stawiane systemom transportowym w kopalniach rud miedzi wymuszają konieczność stworzenia nowej generacji przenośników taśmowych o podwyższonej efektywności. Producent przenośników dla kopalń rud miedzi KGHM ZANAM wspólnie z Politechniką Wrocławską realizują projekt, mający na celu zbada[...]
EN New challenges of the transportation systems in the copper ore mines cause that the new generation of more effective belt conveyors is a must. The producer of conveyors supplied to the copper ore mines KGHM ZANAM together with the Wrocław University of Technology work out on the project aiming the i[...]
3
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 4 30-34
PL Taśmy przenośnikowe stanowią ważne ogniwo w układzie technologicznym kopalni kruszyw. Dlatego też istotne stają się zagadnienia dobrego zarządzania ich eksploatacją. W artykule opisano skalę stosowania taśm przenośnikowych w polskich kopalniach i zarządzanie ich eksploatacją. Poruszono zagadnienie p[...]
4
63%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 3 6--12
PL W systemach transportowych w polskich kopalniach rud miedzi kluczową rolę odgrywają przenośniki taśmowe. Czterdziestoletnie doświadczenia eksploatacyjne są podstawą dalszego rozwoju techniki transportu taśmowego.
EN The paper presents the forty years of operational experience gained from the use of belt transportation in the KGHM Polska Miedź S.A. mines that have led to the significant improvement of this transportation system effectiveness. Though belt conveyors LEGMET have successfully passed their exam with [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last