Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  belka zespolona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 3 152-154
PL Podano propozycję oceny. Rozpatrzono część ugięcia belki od obciążeń przyłożonych po zespoleniu.
EN Proposal of evaluation of this influence is given. Girder's deflection from loading applied after integration of the construcion has been analysed.
3
88%
Konstrukcje Stalowe
2012 nr 6 36-37
4
88%
Konstrukcje Stalowe
2012 nr 5 42-43
5
88%
Konstrukcje Stalowe
2007 nr 6 44-47
6
88%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 4 203-205
PL Oszacowano wpływ podatności zespolenia i odkształceń postaciowych na ugięcie dźwigara mostowego. Analizę numeryczną oparto na przykładzie jednoprzęsłowego mostu zespolonego zbudowanego w Kluczborku.
EN The influence of flexibility integrations on deflections of bridge girder are estimated. The numerical analysis was based on the example of a single span combined bridge built in Kluczbork.
7
88%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 2 99-100
PL Podano proste wzory umożliwiające oszacowanie nośności i sztywności belek zespolonych. Omówiono procedurę obliczania tych belek wg polskich norm.
EN Simple formulas which enable approximete estimation of bearing capacity and rigidity of composite beams are given. Method of calculation of such elements acc. to the Polish Standard has been proposed.
8
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 102 29-30
EN The paper shows possibilities in testing composite two-layer beams with flexible connectors offered by an analysis of their natural frequencies. It enables an estimation of shear compliance for the interlayer connection if Young’s moduli of layers are known thanks to finding the global minimum of er[...]
9
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 7 20-22
EN General rules of computation of bearing capacity of steel-concrete composite beams according to PN-EN are described. Method of static analysis of such structures and method of computation of their bearing capacity are presented. Requirements concerning computations of action effects on the basis of [...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przy projektowaniu stalowych belek stropów o konstrukcji zespolonej niezbędne jest określenie wartości charakterystycznych i obliczeniowych wielkości wytrzymałościowych. Parametry wytrzymałościowe połączeń elementów stalowych i żelbetowych w belkach zespolonych są zależne od wielu parametrów losowyc[...]
EN The only rational basis for deciding safety margins for ultimate strength of structural components or members is data from failures. If the design method is probabilistic, the data should be interpreted statistically. Laboratory tests provide the only practicable basis for specifying safety margins [...]
11
75%
Konstrukcje Stalowe
2008 nr 3 56-58
12
75%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Podczas projektowania belek zespolonych ważne jest zapewnienie odpowiedniej sztywności w połączeniu betonu i stali, co zapewnia wymaganą sztywność i odpowiednie parametry użytkowe. Na właściwości belek zespolonych ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest funkcja rozkładu gęstości podłużnej łączn[...]
EN When designing composite beams it is important to assure an appropriate stiffness of concrete-steel connection to achieve the strength required and the useful parameters. Many factors influence the features of composite beam. One of them is a function of connectors' density. Usually designers apply [...]
13
75%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 5 248-250
PL W analizie stanu zarysowania żelbetowej płyty belek zespolonych typu beton-beton zbyt małą wagę przywiązuje się do wpływu odkształceń skurczowych. Odkształcenia te mogą inicjować powstawanie rys. Mają także wpływ na to, czy zarysowanie rozpocznie się od spodu płyty, czy od góry, gdzie występują najw[...]
EN In the analyzing state of cracks in reinforced concrete composite beams - type concrete-concrete not suffitiently attention is paid to the influence of construction strains. Especially that such strains can initiate a creation of cracks. They can as well influence the location of strains initiation [...]
14
75%
Konstrukcje Stalowe
2006 nr 5 34-36
15
75%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 7 381-383
PL Badano modele zespolonych belek ciągłych i swobodnie podpartych. W pracy belek ciągłych wyróżniono cztery fazy. Można je opisać za pomocą kontynualnej teorii zmian sztywności. W zakresie obciążeń eksploatacyjnych następuje stabilizacja rozkładu sztywności. Wykazano, że zarysowana wcześniej płyta ści[...]
EN Models of composite concrete slab/steel beam for simple or continuous beams were investigated. In behaviour of continuous beam four phases can be distinguished which by continual theory of rigidity changes can be described. It is indicated that the cracked slab does not reduce bearing capacity of th[...]
16
75%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 11 604-609
PL Przeanalizowano nośność belek zespolonych stalowo-żelbetowych. Wykazano zalety tego rodzaju konstrukcji, wśród których są m. in.: mała wysokość ustrojowa oraz oszczędność stali.
EN The bearing capacity of composite beams (concrete/steel rolled sections) is analysed. The advantages of these kind of structures e.g. small depth and steel saving is pointed out.
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2014 Z. 20 (170) 175--181
PL W artykule omówiono doświadczalne określanie nośności granicznej zespolonych belek stalowo-betonowych dla dwóch wybranych sposobów zespolenia (za pomocą łączników niespawanych). Zaprezentowano postacie zniszczenia dla obu rozważanych przypadków oraz omówiono czynniki wpływające na nośność belek.
EN The article discusses experimental determination of the bearing capacity of steel-concrete composite beams for the two fixation methods (with non-welded shear connectors). Failure models are presented for both the considered cases and the factors affecting the strength of beams are discussed.
18
75%
Drogownictwo
2012 nr 1 12-16
PL Przedstawiono zagadnienie sztywności zarysowanego betonu w przypadku ustrojów ciągłych (duże mosty). Omówiono w dużym skrócie ujęcie tego problemu przez normę PN-EN 1994-2:2010 oraz podejście samych projektantów do tego zagadnienia.
EN The article presents the problem of stiffness of concrete cracking in the case of continuous regimes (big bridges). The problem was discussed very briefly on the basis of current standard and as well as the attitude towards this issue of designer themselves.
19
75%
Civil and Environmental Engineering Reports
2014 No. 15 23--32
PL Przedstawiono typy łączników ścinanych oraz sposoby modelowania. Odniesiono się do badań prowadzonych po 2000 r., pokazano, jak rozwijał się pomysł, wprowadzony w postaci tzw. listwy perfobond, którego autorem był w 1980 r. F. Leonhardt. Najnowsze aplikacje ciągłych łączników ścinanych w mostach wyk[...]
EN Different types of shear connectors and modelling techniques are presented. Basic research conducted or presented after year 2000 is taken into consideration, following the idea of concrete dowel implemented in the form of perfobond strip at the beginning of the 1980s by F. Leonhardt. The latest res[...]
20
75%
Przegląd Budowlany
EN Taking into account the newest UE standard recommendations, has been represented a possibility to apply various construction solutions to reinforce ceramic-double-tee bar floor by means of an integration method. Calculation principles.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last