Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  belka trójwarstwowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 463-468
PL Niniejsza praca dotyczy badań doświadczalnych i nieliniowej (fizycznie i geometrycznie) analizy numerycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych, nośności granicznej belek trójwarstwowych z rdzeniem z pianki metalicznej poddanych zginaniu. Opisano i poddano analizie, oparty na metodzie elem[...]
EN The paper deals with experimental and numerical investigations on limit load of sandwich beams under bending. The finite element method model of the beam-plate is formulated and critical and limit loads are calculated. The experimental tests have been carried out in the laboratory using especially d[...]
2
100%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 151-156
PL Przedmiotem pracy są belki trójwarstwowe poddane czystemu zginaniu. Opisano i rozwiązano problem wyboczenia-zmarszczenia okładziny ściskanej. Równanie równowagi wyznaczono z zasady stacjonarności całkowitej energii potencjalnej, którego całką są funkcje hiperboliczne. Badania numeryczne przeprowadzo[...]
EN The subject of the paper are sandwich beams under pure bending. The problem of buckling-wrinkling of a compression face is described and solved. The equation of equilibrium is obtained based on the principle of stationary total potential energy. The analytical solution of this equation is composed o[...]
3
84%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 11, nr 42 249-258
PL Przedmiotem pracy są belki-słupy trójwarstwowe poddane zginaniu lub osiowemu ściskaniu. Przedstawiono dwa modele belki-słupa trójwarstwowego. Równania równowagi dla obu modeli zapisano, korzystając z zasady stacjonamości całkowitej energii potencjalnej. Wyznaczono ugięcia oraz naprężenia w badanych [...]
EN The subject of the paper are sandwich beams loaded in four-point bending or axially compressed. Two models of the beams are presented. The equation of equilibrium is obtained based on the principle of stationary total potential energy. The analytical solution of this equation is composed of hyperbol[...]
4
84%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono model belki trójwarstwowej, w którym uwzględniono cienkie warstwy kleju łączące okładziny z rdzeniem. Sformułowano całkowitą energię potencjalną belki, a z zasady stacjonarności tej energii wyznaczono układ równań różniczkowych równowagi. Układ ten rozwiązano i wyznaczono ugięc[...]
EN The subject of the paper is an analysis of deflection of a five layer sandwich beam. The mechanical and physical properties vary through the thickness of the beam and depend on the material of each layer, which are: the metal face, binding material (the glue) and metal foam core. The main aim of the[...]
5
84%
Modelowanie Inżynierskie
2010 T. 9, nr 40 217-224
PL Praca dotyczy analizy rozpraszania energii drgań w trójwarstwowej belce z cieczą MR. Belka składa się z dwóch zewnętrznych warstw aluminiowych oraz warstwy wewnętrznej, którą stanowi ciecz MR. W pracy wykorzystano model rozkładu cząstek ferromagnetycznych w warstwie MR znajdującej się w jednorodnym [...]
EN In the work a three-layered beam incorporating a magnetorheological (MR) fluid was considered. The beam consists of two outer layers made of aluminium and a MR fluid layer placed in between. The estimation of complex shear modulus was proposed based on body-centred-tetragonal model of distribution o[...]
6
84%
Archives of Mechanical Technology and Materials
2017 Vol. 37 65--69
EN The main objective of this work is the numerical analysis (FE analysis) of stability of three-layer beams with metal foam core (alumina foam core). The beams were subjected to pure bending. The analysis of the local buckling was performed. Furthermore, the influence of geometric parameters of the be[...]
7
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The thesis comprising the experimental theoretical investigations of new common and preliminary tensed complex concrete reinforced constructions. The basis of the suggested solution is the panel construction which is composed of the reinforced pressed up layer and the stretched lower layer reinforce[...]
8
67%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN In this paper, an experimental validation of a novel beam prototype is performed. Tensile tests, both until rupture and on the elastic domain were done in order to determine the material properties. They were used then in Finite Element Analysis model built in ANSYS Mechanical APDL. Three experiment[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last