Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beam deflection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2002 Vol. 22 83-88
PL W pracy pokazano możliwości wykorzystania zjawiska fototermicznego do badań własności gazów i procesów w nich zachodzących. Przedstawiono to na przykładzie przeprowadzonych pomiarów z użyciem tlenków azotu.
EN The work presents the possibilities of the application of photothermal phenomena for the examination of gases and the processes taking place in the gas. The obtained results for nitrogen peroxide in different temperatures are described.
2
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 2 207--214
EN The article presents the physical equations describing the isotropic and anisotropic materials. Orthotropic material and monotropic are special varieties of anisotropy. Constructional steel, pine wood and polyester-glass composite were tested. The beams were made from these materials. The beams were[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 96 53-54
EN This work is about computer program calculating beams deflection and angle of deflection. Program calculates beams supported by two supports or guided on one end. It calculates beams loaded at any location with different kind of loads - uniform load, bending moment and single load under any angle.
4
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL Publikacja dotyczy modelowania lokalnych warunków wiatrowych w warstwie przyziemnej ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk kształtujących środowiskowe cechy obszarów zabudowanych oraz formujących procesy dyspersji zanieczyszczeń. Stosowane w pracy komplementarne metody badawcze obejmują zarówno ekspe[...]
EN The purpose of this paper will be the study of the complex impact of nature of the velocity field and the vortex structures generated by the presence of high-rise buildings on the pollutant dispersion in a boundary layer. The program of the study consists of wind-tunnel experiments and numerical sim[...]
5
75%
Modelowanie Inżynierskie
2013 T. 16, nr 47 134--140
PL W pracy opisano bezsiatkową metodę kolokacyjną Kansy i jej zastosowanie w analizie statycznej belki. W analizie zastosowano funkcję wielokwadratową, opisano metodę doboru wartości parametru kształtu oraz podano współczynniki korygujące wyniki analizy w przypadku wymuszenia punktowego. Wszystkie wyni[...]
EN The work concerns the static analysis of the Bernoulli-Euler beam with the Radial Based Functions. The Kansa collocation method was used for determination deflection, slope, bending moment and shear force of the beam. All results were compared with analytical ones. All results indicate that using of[...]
6
75%
Engineering Transactions
EN The subject of the paper is an unsymmetrical sandwich beam. The thicknesses and mechanical properties of the beam faces are different. Mathematical model of the beam is formulated based on the classical broken-line hypothesis. The equations of motions of the beam is derived on the ground of the Hami[...]
7
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono model belki trójwarstwowej, w którym uwzględniono cienkie warstwy kleju łączące okładziny z rdzeniem. Sformułowano całkowitą energię potencjalną belki, a z zasady stacjonarności tej energii wyznaczono układ równań różniczkowych równowagi. Układ ten rozwiązano i wyznaczono ugięc[...]
EN The subject of the paper is an analysis of deflection of a five layer sandwich beam. The mechanical and physical properties vary through the thickness of the beam and depend on the material of each layer, which are: the metal face, binding material (the glue) and metal foam core. The main aim of the[...]
8
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Przedstawiamy propozycję trzyliniowego modelu zależności moment-krzywizna, który może mieć zastosowanie do analizy deformacji belek żelbetowych. Model ten pozwala na ocenę ciągliwości i obliczanie ugięcia.
EN A trilinear moment-curvature model is constructed by presenting each of uncracked, cracked, and yielded behavior of reinforced concrete beams as linear segments. The trilinear moment-curvature relationship considered here is defined by the points of cracking, yielding and ultimate. The curvature at [...]
9
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2010 z. 230 61-69
PL W pracy przedstawiono analizę numeryczną deformacji oraz rozkładu sił i momentów gnących w elementach toru jezdnego stosowanego w konstrukcjach bramowych z podwieszonym robotem przemysłowym. Zbudowano modele numeryczne oparte na elementach typu belka dla portalu spawalniczego składającego się z popr[...]
EN The paper presents the numerical analysis of deformations, force and bending moment distribution in structural elements of moving track used in frame structures with suspended industrial robot. The numerical models have been built based on beam elements for the welding frame composed of transverse c[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
1999 z. 52 [174] 401-408
EN The note presents four some types of distributions couples of forces for Euler beam with constant flexural rigidity. These couples of forces bring about antideflection of the beam on interval (c, d) ⊂ (0,l). The effect of this antideflection should be such that real line deflection of axis of the be[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2013 Z. 19 (169) 20--25
PL W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych belek teowych z uszkodzoną półką. Badania wykonano w celu przestudiowania wpływu uszkodzeń na resztkową nośność belek. Udowodniono, że rodzaj uszkodzenia wpływa na resztkową nośność, charakter występowania i dalszy rozwój rys oraz ugięcie belek.
EN The aim of the paper is the experimental determination of residual bearing capacity prototypes - beams with damaged shelf. Tests conducted to study the effect of beam damage on its residual load carrying capacity. In this paper it is proved that the type of damage affects the residual load-bearing c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last