Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 132
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  battery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Model thermal batteries with the electrochemical system Li | LiCl-KCl-RbCl-LiF [ FeS2, activated by a heating mixture made of powders of potassium chlorate(VII) and iron, have been characterised. The measurements of voltage and current intensity have been made on discharging the batteries over a con[...]
2
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 2 277--284
EN The thermal management system is the one most important unit in the electric car which controls temperature of electric devices by obtaining a stability of their operation in different load and ambient conditions. For the other side the removable pack installed in the closed cradle for easier servic[...]
3
80%
Diagnostyka
2006 nr 3(39) 137-142
PL W artykule przedstawiono metodę oceny stanu technicznego eksploatowanych akumulatorów rozruchowych. Zilustrowano procedurę diagnozowania pod kątem uściślenia kryteriów dotyczących stanu częściowej zdatności wybranej grupy badanych obiektów. Podano przykład monitorowania przebiegu charakterystyk wyła[...]
EN In the article the method of estimation of the technical state of motional batteries has been presented. The procedure of diagnosis has been discussed with focus on précising the criteria concerning the state of partial usefulness of a selected group of examined objects. One has provided an example [...]
4
80%
Recykling
2008 nr 11 40-41
PL Rada Ministrów przyjęła 16 września 2008 r. projekt ustawy, transponującej dyrektywę „bateryjną” oznaczoną symbolem 2006/66/WE, zatytułowanej: ustawa o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i akumulatorach. Po raz kolejny warto przypomnieć, iż wprowadza ona dwa podstawowe wskaźniki (sele[...]
5
80%
Recykling
2008 nr 11 22-23
PL Kolejny, trzynasty już Międzynarodowy Kongres Recyklingu Baterii odbył się w Dusseldorfie w Niemczech. Miało to miejsce 17-18 września br. w hotelu Intercontinental. Jest to doroczne spotkanie naukowców, ekspertów z firm produkujących baterie i tych zajmujących się recyklingiem, przedstawicieli orga[...]
6
80%
Recykling
2008 nr 1 16-16
PL Alkaliczna bateria Zn-MnO2 typu R6 (standard AA) pozostaje w dalszym ciągu najpopularniejszym na rynku (nie tylko polskim) elektrochemicznym źródłem energii. Niewątpliwie związane jest to z dostępnością i niskim kosztem komponentów, dobrą charakterystyką pracy, względnie niską toksycznością reagentó[...]
7
80%
Recykling
2007 nr 12 8-9
PL Na stronach Ministerstwa Środowiska zamieszczono projekt ustawy o bateriach i akumulatorach oraz o zużytych bateriach i akumulatorach. Będzie ona wdrażać dyrektywę 2006/66/WE, a proces jej wcielenia w życie powinien zakończyć się do 26 września 2008 r. i jest rezultatem wypełniania zobowiązań wynika[...]
8
80%
Recykling
2006 nr 9 36-36
PL W II edycji konkursu EEP Awards 2004 (European Environmental Press - Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Branżowej) na "Najbardziej innowacyjną technologię dla środowiska w Europie" pierwsze miejsce zajęła firma Umicore z Belgii. Nagrodzono ją za technologię Val'Eas, zapobiegającą tworzeniu się niebe[...]
9
80%
Recykling
2006 nr 7-8 46-46
PL Od ponad czterech lat istnieje w Polsce obowiązek odzysku i recyklingu odpadów. Jak na razie, dane dotyczące odzysku baterii w kraju w roku ubiegłym nie są jeszcze dostępne, jednakże wiadomo już, że wymagany poziom 15% odzysku raczej nie został wypełniony, a osiagnięcie 25-procentowego odzysku w 200[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
11
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2006 R. 35, z. 97 233--240
PL Opracowano model nowej baterii rezerwowej aktywowanej termicznie opartej na układzie elektrochemicznym Li|KCl-LiCl-RbCl-LiF|FeS2 oraz mieszanine grzewczej Fe-KClO4. W badaniach stosowano dwuogniwową baterią termiczną, dla której wyznaczono wartość jej pojemności cieplnej oraz określono optymalną mas[...]
EN The model of a new thermally activated stand-by battery based on the electrochemical chain Li/KCl-LiCl-RbCl-LiF/FeS2 and heating composition of Fe-KClO4 was developed. A thermal two-cell battery was used for tests and its thermal capacity and the optimal mass of the heating tablet was determined. Mo[...]
12
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2006 R. 35, z. 97 241--248
PL Przedstawiono charakterystykę parametrów technicznych dwuobwodowej baterii rezerwowej aktywowanej termicznie (akronim BTR-05) o układzie elektrochemicznym Ca\LiCl,KCl\PbSO4 opracowanej w CLAiO. Badania przeprowadzono w warunkach środowiskowych temperatur –50 i +55°C.
EN Technical characteristics of a double-staged thermally activated stand-by battery working in the electro-chemical chain Ca/LiCl, KCl/PbSO4 developed by the Central Laboratory are presented in the paper. Tests were carried out for temperatures minus 50 to plus 55 Celsius degrees.
13
80%
Journal of KONES
EN Global warming is a scientifically proven fact. Much of the temperature rise on the surface of the globe has been caused by human activity. That is why several years' efforts are aimed at reducing of CO2 emissions, related to the human activities. Major sources of CO2 emissions include electricity p[...]
14
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 4 397--402
EN Article presents verification of LiFePO4 battery simulation model. Verification of battery model was made to assure real parameters of battery cells used for simulation. Simulation model of battery and test stand, similar to the stand used for test on a real battery, was designed in AMESim software.[...]
15
80%
Computer Applications in Electrical Engineering
2012 Vol. 10 228--243
EN The current paper focuses on functional properties of energy storages as well as looks at their application in electric power systems. Moreover, the work thoroughly analyzes and compares the parameters and functional properties of batteries and supercapacitors, as frequently used power storages. The[...]
16
80%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 3 157--163
EN The purpose of this article is to provide-on the basis of the literature review—the current state of knowledge concerning the experimental and numerical studies of selected types of batteries. The authors focused their actions on batteries that could to be the base for an energy storage system possi[...]
17
80%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 2 281--286
EN Article presents the influence of battery capacity and electric generator power on a series hybrid vehicle range. Vehicles equipped with increased battery capacity and small power generator are special type of series hybrid vehicles called Extended Range Electric Vehicles – E-REV. The increasing num[...]
18
80%
Elektro Info
2004 nr 12 66-70
PL Podczas przetwarzania energii prądu przemiennego na energię prądu stałego w prostownikach stosowanych do ładowania baterii akumulatorowych występuje efekt uboczny, którym jest składowa zmienna, czyli tętnienia prądu ładowania. Dla baterii akumulatorowych ideałem jest ładowanie prądem stałym o możliw[...]
19
70%
Journal of KONES
EN The concept of double secondary energy source with batteries and ultracapacitors (UCAP’s) for golf cart based small size electric vehicle is presented in the paper. For short distance (neighbourhood) person transport in cultural, historical and natural heritage location such as places of tourist int[...]
20
70%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2019 Vol. 67, nr 6 1085--1094
EN This paper discusses selected problems regarding a high-frequency improved current-fed quasi-Z-source inverter (iCFqZSI) designed and built with SiC power devices. At first, new, modified topology of the impedance network is presented. As the structure is derived from the series connection of two ne[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last