Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  batch crystallizer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 152-153
EN The research results concerning a linear growth rate of vitamin C crystals in the L(+)-ascorbic acid - methanol-ethanol - water system are presented. This kinetic parameter of batch crystallization process was calculated on the basis of crystal product population density distribution. The distributi[...]
2
100%
Chemik
PL Przedstawiono wyniki pomiarów przesycenia w szczepionych wodno-metanolowych roztworach kwasu L(+)-askorbinowego w trakcie procesu krystalizacji okresowej z regulowaną szybkością chłodzenia, zapewniającą liniową zmianę temperatury badanego układu w czasie. Stwierdzono, że przesycenie roztworu osiąga [...]
EN The measurement results concerning time characteristic of supersaturation in the seeded water-methanol solutions of L(+)-ascorbic acid during batch crystallization with the adjusted cooling rate producing linear decrease of temperature of the investigated system in time are presented. It was conclud[...]
3
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The experimental kinetic data concerning the linear growth rate of L-sorbose crystals in water solutions with addition of methanol or ethanol (batch crystallization process) are presented. The growth rate values were estimated on the basis of the product-crystal size distributions analysis. For the [...]
4
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2003 Nr 3 5-8
PL Przedstawiono wyniki pomiarów rozpuszczalności i zarodkowania w układzie L-sorboza - metanol (etanol) - woda. Badania przeprowadzono w krystalizatorze okresowego działania z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Do opisu zarodkowania przyjęto stochastyczny model procesu dla roztworów szczepionych. Wyznac[...]
EN Measurement results dealing with solubility and nucleation in L-sorbose - methanol (ethanol) - water system have been presented. The experiments have been carried out in a batch crystallizer with inner circulation of suspension. In description of nucleation the stochastic model for graft solutions h[...]
5
100%
Polish Journal of Applied Chemistry
PL Przedstawiono wyniki badań kinetyki krystalizacji w układzie L-sorboza - woda. Pomiary przeprowadzono w krystalizatorze okresowego działania z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Przebadano wpływ temperatury nasycenia roztworu i szybkości jego chłodzenia na zarodkowanie i wzrost kryształów L-sorbozy. D[...]
EN The measurement results of crystallization kinetics in L-sorbose - water system are presented. Experiments were carried out in the batch crystallizer with an internal circulation of suspension. The influence of the saturation temperature and the cooling rate has been determined. Stochastic model of [...]
6
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2000 Nr 1 12-15
PL Przedstawiono wyniki pomiarów wydajności krystalizacji w układzie kwas L(+)-askorbinowy - alkohol - woda. Określono wpływ metanolu, etanolu i izopropanolu. Badania wykonano w krystalizatorze okresowego działania z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Wyznaczone zależności mogą być wykorzystane do analiz[...]
EN The experimental results dealing with crystallization capacity in the L(+)-ascorbic acid - alcohol - water system are presented. An influence of methanol, ethanol and isopropanol has been determined. Experiments have been carried out in the crystallizer with inner circulation of suspension. The depe[...]
7
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 161-165
PL Przedstawiono wyniki pomiarów przesycenia w szczepionych wod-no-etanolowych roztworach kwasu L(+)-askorbinowego w trakcie procesu krystalizacji okresowej z regulowaną szybkością chłodzenia, zapewniającą liniową zmianę temperatury badanego układu w czasie. Stwierdzono, że przesycenie roztworu w układ[...]
EN The experimental data concerning supersaturation profiles in seeded water-ethanol solutions of L(+)-ascorbic acid during batch mass crystallization process with the adjustable cooling rate providing linear decrease in the system temperature with time are presented. It was concluded that supersaturat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last