Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 76
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  basen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 108-114
PL W artykule przedstawiono wyniki badań betonu i zbrojenia oraz rezultaty obliczeń konstrukcji basenu pływackiego z początku XX wieku. W celu określenia stanu technicznego obiektu zrealizowano następujące badania: określenie wytrzymałości betonu w oparciu o badania laboratoryjne próbek pobranych z kon[...]
EN The results of concrete and reinforcement examination and structural calculations of swimming pool construction from beginnings of the 20th century are presented in the paper. In order to define technical state of the structure the following examinations were realised: determination of concrete stre[...]
2
100%
Instal
2014 nr 1 33--36
PL W artykule przedstawiono aparaturę badawczą metodykę oraz wyniki badań doświadczalnych charakterystycznych parametrów cieplnych dla basenu kąpielowego z ruchomą osłoną przezroczystą. Badania przeprowadzono w okresie kończącym sezon użytkowania basenu. Na podstawie wyników pomiarów opracowano rozkład[...]
EN In this paper, research equipment, methodology and results of experimental research of characteristic thermal parameters for swimming pool with the movable transparent enclosure are presented. The study was carried out near the end of the swimming pool season. On the basis of the measurement results[...]
3
100%
Izolacje
PL Dawniej jedynym praktycznie sposobem wykończenia niecki w basenie pływackim były okładziny z płytek ceramicznych. Obecnie, szczególnie w przypadku basenów o niewielkich rozmiarach, istnieją inne metody zapewnienia szczelności i odporności na wodę basenową, jedną z nich jest stosowanie specjalnych fo[...]
4
100%
Izolacje
PL Oblodzenie okapów i przecieki to problemy, które pojawiły się w kilka miesięcy po rozpoczęciu eksploatacji dużego kompleksu basenowego. Po przeprowadzonej ekspertyzie zdiagnozowano popełnione błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne oraz zaproponowano sposób naprawy.
5
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 14-15
PL W artykule przedstawiono błędy najczęściej popełniane podczas wykonywania basenów w technologii tradycyjnej, tzn. niecki żelbetowej z okładziną ceramiczną.
6
100%
Rynek Instalacyjny
2002 Nr 11 64--68
PL Każdy z nas chociażby raz w swoim życiu korzystał z kąpieli w basenie. Zażywając tej przyjemności chcemy, aby woda była czysta, bez zapachów i zanieczyszczeń. I takie są również wymagania Ministra Zdrowia. Woda ta powinna odpowiadać pod względem jakości fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wymagani[...]
7
88%
Izolacje
PL Pływalnia powinna być tak zaprojektowana i wykonana, by spełniała, jak pisze E. Neufert, "warunek atrakcyjności" [1] związany z aspektem estetyczno-użytkowym. Istotny jest przy tym projekt oraz jakość wykonania nie tylko konstrukcji samej niecki, lecz także uszczelnień, wyłożeń ceramicznych, pomiesz[...]
8
88%
Materiały Budowlane
2002 nr 12 20-21
9
88%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 28-29
10
88%
Materiały Budowlane
2001 nr 3 104-105
11
75%
Polish Hyperbaric Research
2012 nr 2(39) 53-68
PL Każdego roku, na całym świecie - również w Polsce, dochodzi do wielu wypadków, które spowodowane są wyłącznie brakiem wyobraźni czy wręcz lekkomyślnością rodziców. Specjaliści od dawna alarmują, że nawet płytki, niewielki zbiornik wypełniony wodą, na prywatnej posesji, może doprowadzić do śmiertelne[...]
EN Each year in Poland, indeed all over the world, there are accidents attributable to parents' lack of imagination or recklessness. Specialists have been highlighting for a long time that even a small, shallow container filled with water and located within a private property may lead to a fatal accide[...]
12
75%
Materiały Budowlane
2005 nr 7 28-29
13
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Celem badań było oszacowanie strat strumienia ciepła suchego i mokrego z powierzchni basenów do przemysłowego chowu ryb ciepłolubnych. Pomiary parametrów cieplno-wilgotnościowych powietrza i wody w zbiornikach produkcyjnych przeprowadzono w czterech eksploatowanych pomieszczeniach fermowych. Uzyskan[...]
EN The research aimed at estimating the losses of dry and wet heat stream from water surface of the pools for industrial breeding of thermophilous fish. The measurements of thermal and moisture parameters of the air and water in production reservoirs were conducted in four exploited livestock rooms. Me[...]
14
75%
Izolacje
PL Poprawne wykonanie robót związanych z hydroizolacją i okładzinami ceramicznymi niecek basenowych polega nie tylko na zastosowaniu materiałów o odpowiednich parametrach [wymogi stawiane przeznaczonym do tego celu materiałom przedstawiono w artykule opublikowanym w poprzednim numerze miesięcznika IZOL[...]
15
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono zagadnienia energetyczne, związane z eksploatacją całorocznych zewnętrznych basenów odkrytych. Opracowano i opisano model matematyczny służący do modelowania procesów związanych z wymianą ciepła i masy dla tego typu obiektów. Procesy te wiążą się bezpośrednio z eksploatacją tych obiekt[...]
EN Energy issues are described concerning utilisation of year-long open swimming pools. A mathematical model for the processes concerning the heat and mass exchange has been worked out and presented. The processes refer directly to the utilisation of such objects influencing the costs and profitability[...]
16
75%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 6 26-27
17
75%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 24-26
PL W artykule przedstawiono projekty hali sportowej w Warszawie, Płocku oraz basenów w Warce i Raszynie.
18
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W ostatnich latach występuje zwiększonezainteresowanie budową krytych basenów kąpielowych k.b.k., co wynika, m. in. z faktu, iż obiekty tego typu coraz częściej okazują się być dochodowe. Głównym przesłaniem funkcjonowania k.b.k. są walory zdrowotne i rekreacyjne. Liczba budowanych na określonym obs[...]
19
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 2 25-28
20
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 10 412--415
PL Utrzymanie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej obiektów basenowych ma duże znaczenie dla zdrowia użytkowników. Jednym z działań zabezpieczających przed skażeniem mikrobiologicznym jest przeprowadzanie codziennych prac porządkowych wokół niecek basenowych. Odpowiedni dobór preparatów i metod czy[...]
EN Keeping proper microbiological purity of swimming pools is important for the health of users. One of the operation against microbial contamination is to carry out daily cleaning actities around swimming pools. Proper selection of cleaning preparations and methods is important for sanitary and hygien[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last